18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

România cere Ucrainei să recunoască oficial că nu există așa-zisa limbă moldovenească

5 noiembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Întrevederea secretarului de stat Dan Neculăescu cu adjunctul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Ihor Jovkva

  Comunicat de presă

Secretarul de stat Dan Neculăescu a avut la 4 noiembrie 2021 o întrevedere cu adjunctul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Ihor Jovkva, cu ocazia vizitei acestuia la București. Agenda discuțiilor a vizat stadiul și perspectivele relațiilor bilaterale, cu accent pe situația etnicilor români din Ucraina, precum și problematica securității la Marea Neagră.

Secretarul de stat Dan Neculăescu a reiterat că situația drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina va rămâne o preocupare centrală pe agenda bilaterală, subliniind necesitatea soluționării durabile și eficiente a tuturor aspectelor problematice.

Secretarul de stat român a evidențiat importanța asigurării condițiilor funcționării la potențial deplin a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ucrainene privind protecția persoanelor aparținând minorităților naționale, în așteptarea desemnării noului co-președinte și noului co-secretar de partea ucraineană. Totodată, a susținut necesitatea consultării cuprinzătoare și transparente a etnicilor români din Ucraina în raport cu deciziile care au potențialul de a afecta nivelul drepturilor lor, un exemplu în acest sens fiind proiectul noii legi ucrainene privind minoritățile naționale.

Secretarul de stat Dan Neculăescu a reiterat în context solicitarea adresată deja părții ucrainene privind recunoașterea oficială a inexistenței așa-zisei „limbi moldovenești”.

Secretarul de stat român a exprimat interesul pentru dezvoltarea cooperării economice și sectoriale, cu accent pe creșterea conectivității prin deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei comune, îndeosebi operaționalizarea celor pentru care cadrul juridic bilateral a fost adoptat.

Dan Neculăescu a reiterat sprijinul României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru aspirațiile sale europene și euroatlantice. A evidențiat situația îngrijorătoare de securitate din regiune, care persistă, și a exprimat disponibilitatea continuării consultărilor cu Ucraina pentru creșterea cooperării privind securitatea Mării Negre.

Ihor Jovkva a mulțumit părții române pentru susținerea constantă de către România a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și a eforturilor sale de integrare europeană și euro-atlantică. A exprimat deschiderea părții ucrainene pentru identificarea de soluții durabile la problemele de pe agenda bilaterală, precum și pentru avansarea cooperării bilaterale în domeniile de interes comun.