09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Dacă avem în suflet credinţă şi dragoste, înseamnă că încă suntem vii... Românii din Storojineţ sărbătoresc hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de pe moşia lui Iancu Flondor, Făuritorul Unirii

21 noiembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Dacă avem în suflet credinţă şi dragoste, înseamnă că încă suntem vii... Românii din Storojineţ sărbătoresc hramulBisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de pe moşia lui Iancu Flondor, Făuritorul Unirii

Îi spunem cu drag „părinţelul”, deşi, pentru faptele sale măreţe şi demne în serviciul credinţei şi neamului merită cu prisosinţă să-i zicem Preasfinţia Sa Vasile cel Mare, căci pretutindeni, unde se înalţă o rugă sau o cruce în memoria eroilor neamului, unde e o rană sufletească ce trebuie alinată, unde durerile se înalţă cu cerul nostru de sfinţi, e alături cu cuvântul său preoţesc ziditor şi susţinător - la Fântâna Albă înalţă altare martirilor masacraţi, organizează parastase la comemorarea eroilor şi înaintaşilor, oficiază divine servicii şi la sărbătorile noastre naţionale – Sfinţia Sa, cucernicul părintele Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, vrednic slujitor în Catedrala Neamului, „părinţelul” nostru iubit e acolo unde e nevoie, cu mâna darnică şi inima generoasă îşi duce crucea cu demnitate, slujind Credinţa, Neamul, ajutat şi susţinut de fiul cel mai mare, părintele Gheorghe. Nu ştiu dacă mai există în nordul istoric al Bucovinei protopopiate unde slujitorii altarului sunt la fel de uniţi în jurul valorilor creştine, credinţei strămoşeşti, binelui, binefacerii, precum preoţii din Storojineţ, îndrumaţi şi susţinuţi de părintele protopop Vasile Covalciuc? Or, Dumnezeu, credinţa, dragostea de neam, trebuie să fie în inima noastră, spunea Marele Eminescu.

Cu evlavie şi dragoste în suflet, la 21 noiembrie, şi-a adunat enoriaşii la Hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Maidan, orăşelul Storojineţ,  moşia lui Iancu Flondor, Făuritorul Unirii Bucovinei cu România, pentru a-şi sărbători ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie ,  oficiată de un sobor de alese feţe bisericeşti în frunte cu Sfinţia Sa, preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, a adus lumină şi căldură în sufletele credincioşilor şi prin prezenţa, piosul prinos de mulţumire adus de funcţionarul Consulatului General al României la Cernăuţi, dl Florin Stan (prezent împreună cu soţia Viorica), consilier la Ministerul Afacerilor Externe al României, din partea Excelenţei Sale, dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, aflată în zbuciumul pregătirilor pentru festivităţile Zilei Naţionale a României ce urmează să fie sărbătorită la 27 noiembrie la Cernăuţi.

Rugăciunea care ne face mai buni, mai iertători, ne îndeamnă la purificarea sufletului,  la credinţa în Dumnezeu, iubirea de neam,  vibrează în sufletul omului sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba mamei. În ucraineană şi în română s-a desfăşurat serviciul divin de  hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Maidan, or. Storojineţ.

Împărtăşind bucuria sfântului praznic, credincioșii de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, oaspeţii, au primit binecuvântare   arhierească la hramul locașului de închinare. În predica sa de duminică, părintele Vasile Covalciuc, dar şi părintele Constantin Şubran, parohul Bisericii Sfântul Ştefan cel Mare de la Ropcea, au dezvăluit importanţa valorilor creştine în viaţa oamenilor şi rolul sfinţilor în istoria mântuirii neamului omenesc. Iar în cuvântul său de gratitudine, adresat de părintele Covalciuc Excelenţei Sale, dnei Irina Loredana Stănculescu, a vibrat şi bucuria de a simţi, prin susţinerea Consulului General al României la Cernăuţi, inima Patriei-mamă alături de românii din istorica provincie a României.

Cu un pios mesaj de felicitare a fost alături de storojineţeni primarul Ihor Grigorevici Mateiciuk împreună cu soţia sa. De altfel, bravo primarului, gospodar priceput şi om de mare omenie, întotdeauna e alături de nevoile şi problemele oamenilor care i-au preţuit vrednicia, alegându-l în postul de conducător al orăşelului Storojineţ. Sfinţia Sa, părintele protoiereu Vasile Covalciuc i-a mulţumit pentru ajutorul acordat la amenajarea şi extinderea cimitirului de lângă Biserică, pentru instalarea iluminării aleii ce duce spre sfântul locaş, felicitându-l cu frumoasa-i aniversare – 34 de ani de căsnicie, pe care distinsa pereche i-a împlinit chiar în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, dăruindu-le o icoană cu chipul sfinţilor protectori.

Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Maidan, e  cel mai vechi locaş de cult din Storojineţ, înălţată cu peste 235 de ani în urmă, pe moşia artizanului Unirii, Iancu cavaler de Flondor, în curtea căreia se află cripta familiei Flondor. Diplomaţii români i-au adus un omagiu marelui bărbat al neamului, graţie căruia, la 28 noiembrie 1918, a fost semnat actul Unirii Bucovinei cu România. 

Hramul bisericii s-a încheiat cu o agapă, la prepararea bucatelor gustoase, alături de bucătărese, trudind generoasa preoteasă Maria Covalciuc.

Biserica  e „maica spirituală a neamului românesc”,  cum a numit-o  Poetul Mihai Eminescu, care și-a iubit deopotrivă țara și credinţa. Să venim la izvorul ei vindecător şi purificator cu sufletele deschise, cu iubire, fără ură, cu dragoste şi evlavie înălţând rugi în limba strămoşilor.

Felicia NICHITA-TOMA pentru ”Zorile Bucovinei”