09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Comemorarea jertfelor foametei organizate

26 noiembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

De-a lungul veacurilor poporul nostru a avut de suferit și de trecut prin încercări grele: războaie, deportări, colectivizare forțată, boli, epidemii, conflicte politice, calamități naturale. Una dintre marile tragedii ale bucovinenilor, și nu numai, a fost și așa zisa „foamete artificială”. Asemenea genociduri au fost organizate în diferite perioade ale secolului 20. Mai ales sunt cunoscute cazurile anilor 1932-1933 și 1946-1947.

În aceste zile în întreaga țară au loc cele mai felurite măsuri comemorative organizate în toate instituțiile de stat. Activ se încadrează școlile, bibliotecile, căminele culturale, asociațiile culturale, muzeele, organizațiile obștești etc.

O suită de măsuri comemorative au loc în aceste zile la CIE Cupca. Mai întâi prin clase, pe coridoarele școlii, în incinta muzeului istoric, a bibliotecii au fost amenajate o serie de expoziții. Cărți, ziare, reviste, fotografii, manuscrise... care ne povestesc pe paginile lor în limba de stat, dar și cea maternă că asemenea lucruri strașnice au avut loc cu zeci de ani în urmă, iar noi nu avem dreptul să le dăm uitării.

Clasele mici au pregătit desene cu tematica respectivă, cu ajutorul conducătoarelor de clasă au pregătit gazete de perete. Gazete de perete, aplicații, mici expoziții au pregătit toți elevii claselor mijlocii. Elevii claselor mari au vizionat câteva videoclipuri pe tematica respectivă, au pregătit figuri cu smbolurile Ucrainei. Au fost îndemnați și ajutați la toate aceste măsuri de directoarea adjunctă pentru lucrul educativ Lidia Gh. Olar.  Mai mulți elevi din școală însoțiți de subsemnata au depus, flori și verdeață la cele două cruci simbolice ce se află vizavi de capelița aflată în vecinătatea bisericii. Tot aici am aprins lumânări, am rostit o rugăciune, am păstrat un moment de reculegere în memoria tuturor jertfelor ce au avut de suferit în acele vremuri de restriște.

Profesorii de istorie de la Complexul nostru au pregătit convorbiri cu elevii claselor mari. Iar dl Petru Marcu, profesor de istorie, a suținut un discurs în sala de festivități a școlii,  unde s-au adunat toți elevii, profesorii, lucrătorii... vorbindu-le despre acei ani de mare încercare și necaz pentru oamenii noștri.

De asemenea i-am îndemnat pe toți cei prezenți să aprindă o lumânare, să păstreze un moment de reculegere, sâmbătă, 27 noiembrie, la orele 16.00, când va fi un moment comemorativ în întreaga țară.

Măsuri comemorative au avut loc și la căminul cultural din Pătrăuții de Jos.

Este de datoria noastră, a tuturor pedagogilor, a bibliotecarilor, lucrătorilor sferei culturale, istoricilor, muzeografilor, literaților, jurnaliștilor, persoanelor responsabile de activitățile comemoratve, a șefilor celor mai felurite instituții administrative, culturale, sociale, a organelor mass-media,  a tuturor oamenilor de bună credință, de a informa, prin cele mai diferite mijloace tânăra generație. Elevii, studenții, tinerii specialiști, trebuie să cunoască cât mai multe lucruri din istoria scrisă cu lacrimi și sânge a multmătimitului nostru popor. Memoria rămâne vie.

Eleonora Schipor