26 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Nimic din ce e nobil, suav şi dulce nu moare – scriitoarea Carmen Veronica Steiciuc - o prezenţă elevată şi tandră, o mare valoare a culturii sucevene, a lăsat în sufletul prietenilor din Cernăuţi o şoaptă în neuitare

10 decembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

 Acum, la împlinirea a 40 de zile de la trecerea în veşnicie a scriitoarei Carmen Veronica Steiciuc, directoarea Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava -  o prezenţă elevată şi tandră, o mare valoare a culturii sucevene, conştientizăm cu certitudine că prietena noastră a rămas în sufletul nostru o scumpă şi dragă amintire, că i-am lăsat pentru totdeauna un loc în inima noastră. Or, pentru cei care iubesc cu sufletul nu există despărțire.

Tristeţea din inima noastră sunt boabele de rouă ce strălucesc pe florile metaforelor versurilor ei cu parfum de roze, mărgăritarele frumoaselor amintiri. Adevărul e că moartea nu poate ucide ceva ce nu moare niciodată. Poezia ei cu parfum de roze e muzică şi armonie, două sorginţi ale ideii prin care scriitoarea continuă să trăiască prin ceea ce a creat. Şi-a zidit veşnicia prin poezie, prin teatru, prin zâmbetu-i cald şi inima-i generoasă, lăsând pe unde a trecut o frumoasă amintire.

Am fost şi am rămas admiratorii frumuseţii sale sufleteşti şi a înaltelor sale idealuri, având-o nu o dată oaspete drag şi aşteptat, împreună cu regretatul nostru prieten Dumitru Teodorescu, directorul cotidianului „Crai Nou” din Suceava, scriitori din cealaltă Bucovină ruptă în două,  oameni înrudiţi întru duh şi aspiraţii, libertate, dragoste pentru cuvântul matern, la manifestările organizate în Casa Mare a Limbii Române la "Zorile Bucovinei", dar şi fiind prezenţi la Festivalul „Rezonanţe udeştene”, organizatoare a căreia era poeta Carmen Steiciuc, moderând cu eleganţă şi recitalul „Carul cu poeţi”, desfăşurat în curtea Casei memoriale „Mircea Motrici” din Udeşti, organizat de Asociaţia Culturală "Mircea Motrici", preşedinte Rozalia Motrici..

Cu toții murim. Important este să lăsăm în urma noastră ceva ce va trăi pentru totdeauna, precum buna noastră prietenă. Cu chipul său luminos, cu zâmbetul dulce pe buze, sub aparenta sa fragilitate, Carmen Steiciuc a dat dovadă de o forță inconfundabilă a unei energii fără precedent, lăsând în sufletul prietenilor din Cernăuţi o şoaptă în neuitare.

Îi vom păstra mereu un loc în inima noastră şi în sufletul nostru!

„Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi