28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Momente de sublimă înălţare duhovnicească – 35 de ani de când părintele Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, a fost hirotonit ca preot – LA MULŢI ANI părinţelul nostru iubit!

13 decembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Diaconul Ion Creangă, teolog rafinat, spunea că dragostea preotului față de păstoriții săi trebuie să fie asemenea iubirii cu care Dumnezeu îmbrățișează lumea. Or, preotul este chemat să devină icoana nemijlocită a lucrării şi prezenței Mântuitorului Hristos în lume. Iar dragostea apare ca o calitate esențială a slujirii preoțești, a cărui ultim scop este mântuirea oamenilor. Virtuțile preotului trebuie să strălucească în toate împrejurările vieții sale prin tot ceea ce face. De asemenea har din partea lui Dumnezeu, miruit cu puterea săvârșirii Sfintelor Taine, prin care omul participă la viața divină, s-a bucurat cu vrednicie preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, la 13 decembrie curent,  în ziua Sfântului Apostol Andrei, Cel dintâi chemat, Ocrotitorul României, sărbătorind 35 de ani de slujire cu credinţă şi evlavie Mântuitorului, oamenilor, de când a fost hirotonit preot.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei, însoţit de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei i-a îndemnat pe credincioși aibă în permanență în sufletul lor pecetea Mântuitorului Hristos, urmând faptele demne ale Sfântului Apostol Andrei, adresându-i mulţumiri părintelui protopop Vasile Covalciuc pentru slujirea cu evlavie Prestolului Domnului şi împărtăşirea enoriaşilor din izvorul nesecat al dumnezeirii.

Protopopul Vasile Covalciuc şi enoriaşii au avut fericitul prilej de a împărtăşi bucura de a fi onoraţi de prezenţa şi mesajele de felicitare ale dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, primarului Storojineţului, Igor Grigorevici Mateiciuk, părintelui Ion Gorda, protopop de Hliboca etc.  Diplomatul român a avut cuvinte de apreciere şi consideraţie faţă de personalitatea distinctă a Storojineţului – părintele protopop Vasile Covalciuc, pentru atitudinea binevoitoare, generozitatea sa, sprijinul pe care-l acordă tuturor celor ce necesită, fiindcă prin lumina lui Dumnezeu perpetuă profunda  noastră istorie şi tradiţie creştină.

Prin această slujire cu credinţă şi dăruire lui Dumnezeu, acest exemplu pe care ni-l aduce în faţa noastră protopopiatul şi protopopul de Storojineţ, începând de la părintele tată, fii şi până la nepoţi, se distinge o familie în care prin fiecare cuvânt se simte vibraţia iubirii, adevărului şi a credinţei.

Preacucernicul părinte Vasile Covalciuc şi-a amintit cu evlavie şi smerenie cum cu 35 de ani în urmă a fost hirotonit ca preot, mulţumindu-le IPS Meletie, Excelenţei Sale, înalţilor prelaţi pentru prezenţă şi pentru înălţătorul serviciu divin.

Deşi vremurile se schimbă şi puterile la fel, credinţa, datina strămoşească perpetue peste veacuri. Dincolo de orice păstorii duhovniceşti sunt chemaţi să le lumineze oamenilor calea spre lumina credinţei şi adevărului ce ne aminteşte cine suntem, de unde venim şi încotro mergem. De altfel, părintele Vasile Covalciuc, împreună cu comunitatea ortodoxă creştină din raionul  Storojineţ, cu frumoasa sa familie, au vrednicia de a duce mai departe această credinţă şi tradiţie sfântă, moştenită din moşi-strămoşi.

Îi urăm Sfinţiei Sale putere, cum a avut Sfântul Voievod Ştefan, râvnă mai departe pentru a sluji adevărul, credinţa!

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”