18 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

BUCOVINA E ÎN DOLIU - AM MAI PIERDUT O PERSONALITATE DE VÂRF – A DECEDAT LORA BOSTAN, PROFESOR UNIVERSITAR, DOCTOR ÎN FILOLOGIE

29 decembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

BUCOVINA A MAI PIERDUT O PERSONALITATE DE VÂRF – A DECEDAT LORA BOSTAN, PROFESOR UNIVERSITAR, DOCTOR ÎN FILOLOGIE

„A mai rămas vreun drum necunoscut/ ce paşii mi-ar putea îndepărta/ de clipa albă-n care am văzut/ cum florile se-apleacă-n faţa ta/ cum păsările urcă din tăcere/ pe braţul tău ca marmura de tei/ cum ochii tăi înseninează cerul/ când îmi acopăr fruntea norii grei?”, poetul i-a dedicat inspiratele cuvinte distinsei sale soţii Lora Bostan, profesor universitar, doctor în filologie, care aproape douăzeci de ani a adunat seninul neuitării pentru acel ce-şi „pierde vârsta dincolo de soare”, cu care au creat împreună opere de o incontestabilă valoare artistică, ne-au lăsat monumentala lucrare despre scriitorii din Bucovina, volumul „Pagini de literatură română”, graţie căreia Scriitorul, Academicianul, Pedagogul şi Savantul Grigore Bostan n-a rămas „cu paşii uitaţi între zile”, acoperit de  norii cenuşii ai uitării.

Trista veste a plecării dnei Lora la cele eterne a îndoliat din nou Bucovina, distinsa profesoară, care, la fel ca şi regretatul său  soţ, şi-a a dedicat viaţa culturii, scrisului în Bucovina, a lăsat urme dureroase în inimile noastre. Împreună cu soţul Grigore Bostan, cel care a fost conştiinţa noastră naţională, întotdeauna erau oaspeţi dragi la „Zorile Bucovinei”, participând la manifestările noastre cu suflu naţional. Dar nu numai atât, am avut întotdeauna susţinerea acestor mari personalităţi, fapt pentru care le-am rămas recunoscători. Acum, când steaua distinsei  profesoare luminează din Eterna, sufletu-i înălţându-se la ceruri, pentru a fi alături de distinsul său soţ,  regretăm mult că nu mai este printre noi cu zâmbetu-i senin şi chipul luminos, cu sfaturi utile şi înţelepte.

Îi vom păstra mereu un loc în inima şi în sufletul nostru!

„Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi