09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

COMUNICAT DE PRESĂ al Centrului Cultural Român “Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți

30 decembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

În data de 23 iulie 2020 Secția de Poliție Cernăuți din cadrul Direcției Principale a Poliției Naționale în regiunea Cernăuți, prin decizia anchetatorului, a clasat acțiunea penală nr.22018260000000045, pornită în rem la data de 22.05.2018 de către Direcția Serviciului de Securitate a Ucrainei (SSU) în regiunea Cernăuți în temeiul articolului 110, alin.1 C.p. al Ucrainei (acțiuni premeditate având ca scop modificarea teritoriului sau a frontierei de stat a Ucrainei, nerespectarea ordinii statuate prin Constituția Ucrainei, deasemenea apeluri publice și difuzarea de materiale ce conțin apeluri la comiterea unor astfel de acțiuni), la care, ulterior, în data de 17.03.2020, a fost conexat art.161, alin.1 C.p. al Ucrainei (acțiuni premeditate având ca scop incitarea la ură etnică, rasială sau religioasă, umilirea onoarei și demnității naționale sau insultarea sentimentelor cetățenilor în legătură cu credințele lor religioase, precum și restrângerea directă sau indirectă a drepturilor sau stabilirea de privilegii directe sau indirecte ale cetățenilor bazate pe rasă, culoarea pielii, sex, dizabilități, origine etnică sau socială, locul de reședință, caracteristici lingvistice sau de altă natură).

Cauza a fost clasată în baza art.219, alin.1, pct.2 C.p. al Ucrainei, pentru depășirea termenului de 18 luni de cercetare prealabilă (pentru infracțiuni deosebit de grave), după prelungiri repetate a termenului de urmărire penală, în lipsa inculpării vreunei persoane.

Centrul Cultural Român a fost anunțat de clasarea dosarului în decembrie 2020, pentru ca ulterior, începând cu data de 29.12.2020, să ia cunoștință de materialele dosarului, compus din 5 volume, însumând 1010 pagini.

Precizăm faptul că, la expirarea termenului maxim de anchetă stabilit de C.p.p. al Ucrainei (18 luni, în cazul dat), SSU avea obligația să claseze din oficiu dosarul, ceea ce n-a făcut. A preferat să transmită dosarul către poliție care, preluându-l în data de 23 iulie 2020, l-a și clasat în aceeași zi.

Reamintim că, în data de 11.06.2018, o echipă de 12 colaboratori ai SSU în regiunea Cernăuți (în loc de 7, nominalizați în aprobarea judecătorului de instrucție), timp de opt ore au efectuat o percheziție la sediul Centrului, și, contrar aprobării judecătorului, dată doar pentru Centru, au percheziționat de asemenea sediul librăriei “Mihai Eminescu” și al cafenelei „București”.

Pentru a da mai multă greutate acțiunilor întreprinse, SSU afișează pe website-ul centralei sale din Kiev, în data de 11.06.2018, un comunicat ambiguu despre efectuarea percheziției, menționând ca deja stabilită „existența unor hărți tipărite în scopul de a face propagandă omagierii pe teritoriul Ucrainei a 100 de ani de la formarea României Mari, informație preluată și de Direcția SSU în regiunea Cernăuți, pe site-ul său.

Plângerea penală privind “infracțiunea” de afișare în vitrina librăriei „Mihai Eminescu” la data de 13.05.2018, cu ocazia sărbătorii Paradei Portului Popular Românesc la Cernăuți, a două hărți istorice ale României și Bucovinei interbelice, a fost depusă la Direcția SSU a Ucrainei în regiunea Cernăuți, la data de 22.05.2018, de către Olga Kobevko, nimeni alta decât fiica ziaristului românofob Petro Kobevko, redactor-șef al publicației naționaliste „Ceas”.

În aceeași zi, locotenentul major V.Pușcariov, împuternicit operativ al sectorului 3 din cadrul Secției de protecție a statalității naționale a Direcției SSU al Ucrainei în regiunea Cernăuți, raporta șefului său, general-maiorului Storojuk R.V., că, la Centrul Cultural Român se difuzează „materiale cu caracter antiucrainean”, referindu-se în special la cele două hărți istorice și la cartea  Bucovina noastră - antologie istorică, 1775-2011, autor Vasile Ilica.

În aceeași zi, la 22.05.2018, fără nicio analiză prealabilă – câtă operativitate ! – s-a și pornit acțiunea penală, probabil spre satisfacția Olgăi Kobevko.

Cazul i-a fost încredințat spre anchetare maiorului Petrașciuk V.P., criminalist în secția de anchetă a SSU. Pentru supravegherea urmăririi penale au fost numiți trei procurori din cadrul procuraturii regionale.

La distanță de mai bine de trei ani, ne exprimăm convingerea, aceeași ca la începutul anchetei, că acțiunile Direcției SSU în regiunea Cernăuți au constituit un atac direct la adresa Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” și indirect la adresa comunității românești din Ucraina, în scopul intimidării și reducerii ei la tăcere, pentru a crea condiții nestingherite în vederea accelerării maxime a ucrainizării forțate și acceptării necondiționate a acesteia. Prin inducerea în comunitate a sentimentului fricii, aceasta poate fi mai ușor ținută sub control.

Percheziționarea și urmărirea penală se încadrează perfect în atacurile tot mai frecvente și mai agresive ale  forțelor (ultra)naționaliste ucrainene la adresa mediului asociativ românesc, pentru care nu sunt străine nici amenințările directe cu răfuiala fizică, în cazul „neconformării” la politica și ideologia oficială, exact în stilul perioadei de tristă amintire a sovietelor.

Descărcarea datelor informatice conținute în calculatoarele organizației noastre reprezintă nu doar o cenzurare a Centrului Cultural Român, ci și o imixtiune deschisă în activitatea acesteia. 

Dacă două hărți istorice ale României, care a recunoscut printre primele state independența Ucrainei și prima a ratificat Acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană, constituie obiect de cercetare penală, ce să mai vorbim despre diversele hărți imaginare cu Ucraina Mare, care cuprind vaste teritorii actuale ale statelor vecine Ucranei și care sunt tipărite liber în manuale, ziare sau alte publicații, fiind difuzate deschis, sub diferite forme?! Dar vigilentul SSU, atât de atent față de asociațiile culturale românești, nu le vede și pe acestea, iar dacă le vede nu le ia în seamă. Sau poate așteaptă să vină doamna Kobevko cu plângerea penală și pentru această „infracțiune”? Ne este interesant să știm, cum se înscrie în logica SSU afișarea în Ucraina a unor „pretenții” față de alte state din jurul ei? Dar câtă vreme SSU nu s-a sesizat în această privință, concluzionăm că asemenea afișări sunt pe deplin legale, normale și chiar binevenite. Sau cum rămâne cu hărțile fostelor imperii roman, otoman, austro-ungar, rus și chiar sovietic, care cuprinzând și teritorii din actuala Ucraină, sunt tipărite fără opreliști și abundă în școlile din Ucraina? Te pomenești că vor fi atentând și ele la integritatea teritorială a Ucrainei, impunându-se urgent pornirea de acțiuni penale.

De asemenea ne este interesant să știm dacă SSU, înainte de a porni ancheta privind panourile cu cele două hărți, va fi pornit/finalizat cumva anchetarea batalionului UNA-UNSO pentru faptul de a fi participat activ, cu arma în mână, cot la cot cu armata a 14-a, cu mercenarii cazaci și separatiștii transnistreni, la războiul din 1992 din Transnistria, împotriva integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova.

Revenind la cazul nostru, îi aducem la cunoștința locotenentului major  Vladimir Pușcariov, absolvent al școlii cu limba română de predare din Costiceni, licențiat al Facultății de Istorie, care a monitorizat, din partea SSU – după cum rezultă din raportul șefului său, colonelul D. Melniciuk – Parada Portului Popular Românesc (câtă grijă !), că evocarea trecutului istoric al unei țări vecine și prietene, membră UE și NATO, în anul Centenarului acesteia, nu înseamnă nicidecum „popularizare printre locuitorii regiunii a sentimentelor autonomiste și separatiste”, cum nu înseamnă nici „prezentare și interpretare într-o lumină avantajoasă, pentru partea română, a evenimentelor istorice legate de ocuparea Bucovinei de Nord de către România”, interpretări făcute de domnia-sa în raportul prezentat superiorilor la data de 22.05.2018. Parada Portului Popular Românesc, stimate locotenent major Vladimir Pușcariov, aprobată de Primăria orașului Cernăuți, este o modalitate legală, statutară și frumoasă de a ne prezenta portul pe care l-am moștenit din moși-strămoși, de la neamul din care și dvs. faceți parte și de care n-ar trebui să vă fie rușine.

În aceeași ordine de idei, colonelul D. Melniciuk, șef al Secției protecție a statalității naționale din cadrul SSU în regiunea Cernăuți, în raportul său din 30.05.2018 către locotenent- colonelul Grivka S. I, șef-adjunct al Serviciului de anchetă a SSU în regiunea Cernăuți, cu referire la sărbătoarea Paradei Portului Popular Românesc din Cernăuți din 13.05.2018, menționează clar că, „acțiunea respectivă a fost organizată în vederea răspândirii în rândul locuitorilor regiunii, inclusiv în rândul comunității române, a ideilor unioniste, având ca scop popularizarea ideii de apartenență nelegitimă la Ucraina a regiunii Cernăuți și a unei părți din regiunea Odesa și punerea accentului pe așa-numitul drept istoric al României asupra teritoriilor actuale ale Ucrainei care, în perioada anilor 1918-1940, au făcut parte din așa-zisa Românie Mare”. Interesantă și foarte originală definiție: Parada Portului Popular ca propagatoare de idei separatiste. Deci, nici mai mult nici mai puțin, Excelența Sa, doamna Eleonora Moldovan, fost Consul general al României la Cernăuți, a transmis un mesaj din partea sa personală și a Guvernului României unor separatiști! La fel și primarul orașului Cernăuți, Oleksii Kaspruk, prin participarea sa la Paradă a pactizat cu separatiștii. Și într-un caz și în altul, SSU ar fi trebuit să ia măsuri. Ne mirăm cum de nu au scotocit și prin trăistuțele cântărețelor, cum au scotocit prin sertarele și calculatoarele Centrului, poate găseau ceva arme sau muniții. Dacă o sărbătoare a portului popular al unei comunități istorice, într-o țară cu vector constituțional european, este privită de Serviciul de Securitate al Ucrainei ca ostilă statalității ucrainene și catadixită ca destabilizatoare și separatistă, la ce complimente am mai putea să ne așteptăm din partea distinselor organe la adresa viitoarelor evenimente culturale ale românilor?  Suntem oare în anul de grație 2021, când Ucraina bate la porțile Europei, sau ne întoarcem la vremurile staliniste de tristă amintire?

Percheziția la sediul unei societăți culturale a comunității românești nu poate fi calificată altfel decât ca o acțiune de intimidare a mediului asociativ românesc din Ucraina, dar și ca un gest de inexplicabilă atitudine ostilă vizavi de statul înrudit, ceea ce a și determinat MAE de la București să-i ceară explicații, chiar în ziua percheziției, ambasadorului Ucrainei la București.

Asemenea acțiuni nechibzuite stimulează, prin consecințele lor, pe de o parte, crearea unor stări de spirit nesănătoase și de proteste împotriva Kievului, iar pe de altă parte, printr-o românofobie permanentă, asmuțesc majoritatea ucraineană împotriva minorității românești, fapt pe care îl constatăm permanent în climatul interetnic din regiunea Cernăuți, în special în mass-media locală ucraineană. Doar că atunci când suntem noi amenințați cu lichidarea fizică de către forțele paramilitare ale așa-zisului Corp național, SSU nu-și trimite oamenii operativi pe teren să monitorizeze situația și să ia măsurile preventive de rigoare, ci o lasă baltă. Sau poate, per a contrario, o acceptă, cine știe ?

Percheziția în sine, precum și mediatizarea exagerată a acesteia de către mass-media din Ucraina și Federația Rusă au declanșat o adevărată isterie mediatică: „SBU a descins în Cernăuți la organizația separatiștilor megalo-români”, „SBU i-a deconspirat pe separatiștii români din Cernăuți”, „SBU s-a interesat de adepții României Mari de la Cernăuți” și tot așa. În mod special și deloc întâmplător, pe toată durata zilei în care s-a efectuat percheziția, oscilând între jubilație, greu camuflată, și preocupare mimată, o atenție deosebită au acordat incidentului reprezentanța din Chișinău a Agenției de știri Sputnik, oficină a guvernului rus, și televiziunile proruse din R. Moldova, care au difuzat scene extrase din cu totul alt context, cu diverși teroriști înarmați până în dinți.

Sperăm că cei doi ani de anchetă le-a fost îndeajuns specialiștilor de la SSU și experților de la Kiev să înțeleagă că cele două hărți cu caracter didactic, tipărite în mii de exemplare de către Editura Eurodidactica, fapt ce se putea constata în câteva minute consultând site-ul editurii, au fost menite pentru întreg spațiul lingvistic românesc în Anul Centenarului României și nicicum pentru “sărbătorirea pe teritoriul Ucrainei a celei de-a 100 aniversări de la formarea României Mari”, după cum s-a prezentat în informația SSU. Iar românii din Ucraina și ONG-rile acestora au dreptul să evoce și să cinstească sărbătorile Patriei istorice, Centenarul Unirii din 2018 fiind unul dintre acestea. Sperăm că în biblioteca de specialitate a Direcției SSU în regiunea Cernăuți s-au păstrat și încă mai pot fi consultate Declarația ONU asupra drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice, Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina, Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între Ucraina și România, inclusiv art.13 din tratat, Recomandarea 1201 a Consiliului Europei, Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei și alte documente în domeniu, pe care Ucraina s-a obligat să le respecte.

Pe de altă parte, nimeni dintre martorii audiați de anchetatorii SSU n-a confirmat presupusele infracțiuni incriminate de cei care au pus la cale tot acest spectacol, ancheta fiind mai mult preocupată de faptul dacă acești martori și-au redobândit cetățenia română, dacă au călătorit în țări străine, dacă au rude în străinătate, dacă au fost contactați de serviciile speciale străine, în ce relații sunt cu Tărâțeanu, Patraș și Jar etc.

Se impune de remarcat și faptul că, în timp ce Ucraina, prin structurile sale de forță, la Sărbătorirea Centenarului României, deschide o acțiune penală având ca obiect două hărți omagiale ale statului vecin, România, la aniversarea, în acest an, a 30 de ani ai independenței Ucrainei, prin vocea premierului român, participant la Platforma Crimeea, își reconfirmă – a câta oară – întreg sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Prin acest comunicat mai aducem la cunoștința publicului și faptul că, majoritatea bunurilor ridicate în timpul percheziției de la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți și Librăria „Mihai Eminescu” de către angajații SSU nu ne-au fost restituite nici până azi. Sperăm că Direcția SSU în regiunea Cernăuți nu-și dorește însușirea unor bunuri care nu-i aparțin.

Deocamdată însă, toate adresele noastre, trimise în toți cei trei ani de anchetă către Direcția SSU în regiunea Cernăuți, către Procuratura orașului Cernăuți și către Procuratura regiunii Cernăuți de a ni se restitui bunirile ridicate, majoritatea dintre ele neavând nicio legătură cu obiectul percheziției, n-au fost luate în seamă. Numim aici doar câteva dintre obiectele ridicate : două hărți omagiale (obiectul principal al anchetei); 48 de hărți istorice cu diferită tematică; 740 exemplare (aproape tot tirajul) ale ziarului Neamul Românesc pe luna mai 2018; 176 de reviste cu titluri diferite, 160 de cărți, CD-uri, discuri rigide, etc. 

Având în vedere cele de mai sus, și sperând că Direcția SSU în regiunea Cernăuți este un etalon al respectării legalității, solicităm acesteia :

să anunțe public, pe portalurile instituției (central și regional), așa cum au promis în data de 11.06.2018, rezultatele urmăririi penale în cauza nr.22018260000000045 din 22 mai 2018, adică clasarea acesteia;

- să-și aducă public scuzele de rigoare pentru imensul prejudiciu moral adus Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, atât în țară cât și în afara țării, prin difuzarea știrilor false și etichetarea noastră, pe nedrept, ca separatiști, autonomiști, dușmani ai Ucrainei etc.;

- să restituie imediat toate bunurile care ne aparțin, ridicate în timpul percheziției. În caz contrar, vom fi nevoiți să apelăm la instanța de judecată, făcând totodată apel la sprijin internațional;

- să înceteze hărțuirea mediului asociativ românesc din Ucraina, hărțuire care, în momentele grele prin care trece Ucraina, toarnă apă la moara celor care nu ne vor binele, creând tensiuni inutile. Românii din Ucraina au trecut prin infernul sovietic nu pentru a intra într-o altă etapă de spălare pe creiere, intimidări și asimilare etnică.

Solicităm, totodată, public Comisiei interguvernamentale mixte România-Ucraina privind protecția drepturilor minorităților naționale să includă pe ordinea de zi a proximei ședințe comune luarea spre analiză a cazului dat, astfel încât asemenea atacuri din partea structurilor de forță la adresa mediului asociativ românesc din Ucraina să înceteze pentru viitor, trecându-se la o relație europeană, armonioasă între stat și comunitățile etnice minoritare. 

Consiliul Centrului Cultural Român

„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți