27 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PREMIUL FIJR „JURNALIST EUROPEAN” acordat presei din Republica Moldova

2 decembrie 2013 р. | Categorie: Românii de pretutindeni

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL JURNALIŞTILOR ROMÂNI – FIJR militează pentru dezvoltarea unui jurnalism comun european, bazat pe convergenţa dintre diferitele culturi profesionale naţionale, şi consideră europenizarea mass media factor esenţial în procesul comunitar privind configurarea unei identităţi europene.

O informare adecvată a cetăţenilor europeni în legătură cu Uniunea Europeană reprezintă o condiţie necesară şi obligatorie în procesul de creare a unei identităţi comunitare, jurnaliştii din statele Europei având în acest sens o misiune comună: între altele, de a arăta care sunt beneficiile integrării, care sunt raţiunile, interesele şi năzuinţele presupuse de construcţia europeană.

În spiritul acestui deziderat, precum şi în spiritul respectului pentru libertatea de exprimare şi independenţa presei, FIJRa instituit în acest an premiul “JURNALIST EUROPEAN”.

Premiul se acordă jurnaliștilor care au abordat în articolele, emisiunile şi reportajele lor teme europene sau care au promovat o mai bună înțelegere a instituțiilor și politicilor Uniunii Europene.

FIJR a hotărât ca prima ediţie a premiului “JURNALIST EUROPEAN” să fie acordată, în mod generic, tuturor jurnaliştilor din Republica Moldova care au susţinut parcursul european al acestui stat.

Permanența mesajului european pe care l-au transmis populației, modul moderat în care au abordat liniile de conflict existente în societate – este uşor de constatat faptul că jurnaliştii moldoveni îşi desfăşoară activitatea într-o atmosferă profund polarizată: comuniştii şi partizanii ideii afilierii la Uniunea Vamală, pe de o parte, coaliţia de guvernare şi susţinătorii integrării în Uniunea Europeană, pe de altă parte – şi mai ales respectarea criteriilor deontologice în desfăşurarea activităţii jurnalistice au reprezentat tot atâtea motive care au stat la baza deciziei FIJR.  

FIJR apreciază munca depusă de către jurnaliştii moldoveni în beneficiul atingerii dezideratului european al Republicii Moldova şi susţine pe mai departe efortul acestora pentru europenizarea mass media din ţara lor.

Ca organizaţie care apără şi promovează interesele jurnaliştilor români din afara graniţelor ţării, FIJR reafirmă angajarea sa în procesul de europenizare a mass media de la Chişinău, manifestând disponibilitate pentru acordarea de suport tehnic şi expertiză în vederea însuşirii şi aplicării codurilor europene din domeniu.

Diploma de Excelenţă care însoţeşte premiul „JURNALIST EUROPEAN” va fi înmânată Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.

ROMEO COUŢI, preşedinte FIJR Bruxelles, 1 decembrie 2013