18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ROMÂNA A DEVENIT LIMBĂ REGIONALĂ ÎN RAIONUL TECEU, REGIUNEA TRANSCARPATICĂ

6 decembrie 2013 р. | Categorie: Actualități

NE  CERŞIM  LIMBA, MOŞTENITĂ  DIN  MOŞI -STRĂMOŞI? 

Ca un prevestitor ecou al evenimentelor majore, dedicate acestei luni, trăite cu inimă şi suflet alături de Patria-mamă, care ne ţin încă în oaza Marii Uniri, a răzbătut vestea, adusă de Ion Botoş, preşedintele Reuniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia” – LIMBA  ROMÂNĂ  a obţinut statut de limbă regională în unul din cele mai mari raioane din Ucraina – Teceu, regiunea Transcarpatică, unde,  conform numărului de populaţie, locuiesc peste 79 mii de locuitori. Or, la sesiunea ordinară a Consiliului Raional Teceu, din 4 decembrie curent, toţi cei 65 de deputaţi prezenţi, inclusiv ucraineni (bravo lor!), au votat în unanimitate Legea Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”, astfel Româna obţinând aici statut de limbă regională.

Deci, ne bucurăm măcar pentru fraţii noştri români din Maramureşul istoric, fiindcă la noi, în Bucovina istorică, s-a aşternut, de o vreme încoace, o linişte bănuitoare peste drepturile consfinţite prin lege ale Limbii noastre. 

În prezent Româna nu e doar un simplu grai al unui neam vechi cât cetinile bătrânilor Carpaţi, ci o Limbă   ce face parte din marea familie europeană. Păcat că nu toţi cei care respiră aerul purificator al acestui  slăvit pământ şi se numesc români,  înţeleg acest lucru. Ce se întâmplă cu intelectualii români, profesorii, deputaţii şi, mai ales, primarii satelor noastre bucovinene, unde limba română încă n-a îmbrăcat veşmântul legii, cu toate că de la adoptarea ei s-au scurs deja un an şi patru luni. Ce boală a dat peste ei – frica sau nepăsarea –  şi când se vor trezi oare din somnul cel de moarte? De ce trebuie să ne cerşim limba, moştenită din moşi-strămoşi? De ce după atât amar de vreme consiliile celor trei raioane cu populaţie românofonă din ţinut, cu excepţia raionului Herţa – Hliboca, Noua Suliţă, Storojineţ –  n-au îndeplinit încă litera legii, dându-i undă verde limbii române?  Dar nu doar cu implementarea legii, ci oferindu-i Limbii Române, conform legislaţiei, toate rigorile pe care le are  şi limba de stat,  ucraineana.

E timpul să vă treziţi, dacă vă consideraţi români!

 Felicia NICHITA-TOMA