26 septembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

UN PIOS „LA MULŢI ANI!” dnei ELEONORA BIZOVI din Boian, MULTĂ SĂNĂTATE ŞI ANI BINECUVÂNTAŢI, CURAJOASEI LUPTĂTOARE PENTRU PERENITATEA LIMBII ROMÂNE!

14 august 2022 р. | Categorie: Noutăţi

UN PIOS „LA MULŢI ANI!” dnei ELEONORA BIZOVI din Boian, MULTĂ SĂNĂTATE ŞI ANI BINECUVÂNTAŢI, CURAJOASEI LUPTĂTOARE PENTRU PERENITATEA LIMBII ROMÂNE!

La miez de Gustar,îşi sărbătoreşte ziua de naştere o fiinţă foarte scumpă şi dragă nouă, curajoasa luptătoare pentru perenitatea limbii române, profesoara Eleonora BIZOVI din Boian.

Noi îi spunem Doamna limbii române. Fiecare zi de naştere a distinsei doamne, luptătoare temerară pentru perpetuarea valorilor naţionale, pentru perenitatea românismului pe mult pătimita noastră glie, este şi a noastră sărbătoare de suflet. Or, doamna Eleonora Bizovi ne este un reper spiritual, model de demnitate, o şcoală a rezistenţei la cele mai grele încercări prin care au trecut şi încă mai trec românii din nordul istoric al Bucovinei, în deosebi, jurnaliştii de la „Zorile Bucovinei”, în eforturile de a menţine şi perpetua valorile identitare.

Cetăţean de Onoare al comunei Boian (asemenea soţului său, regretatul patriot Vasile Bizovi),  la 14 august Doamna Limbii Române, cea mai mare patriotă din Bucovina istorică, Eleonora Bizovi,  fidelă promotoare a valorilor identitare, pe care le promovează cu curaj şi dăruire de-a lungul anilor, luptătoare neînfricată pentru promovarea românismului, a limbii române în această veche vatră românească - Boianul lui Ion Neculce - pentru care Dumneaei şi familia Bizovi a luptat şi luptă de-a lungul anilor, îşi sărbătoreşte cea de-a 90-a  aniversare de la naştere.

Dna Eleonora Bizovi e întruchiparea năzuinţelor şi durerilor neamului românesc din Bucovina. Nu există bucurie, nu există durere, nu există om bun la Boian, despre care nu ne-a scris, şi sperăm că ne va mai scrie.

Dar cea mai mare durere a ei e limba română. Mai bine zis, înstrăinarea tinerilor de graiul matern, ucrainizarea şcolilor, acum legalizată de statul ucrainean prin art.7 al noii legi a învăţământului. Deşi ajunsă la cea de-a 90-a aniversare de la naştere, îşi poartă cu demnitate, ca o rândunică în zbor uşor, povara anilor, este mai energică, mai avântată în lucrări ziditoare decât mulţi tineri.

Sincer să fim, nu ne-ar ajunge câteva zile în şir să-i enumerăm realizările Doamnei Limbii Române, cum obişnuim s-o numim. Ne vom opri doar la cele mai scumpe inimii sale – Muzeul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, creat de Domnia Sa, Monografia „Boianul”, autor al căreia este regretatul dumneaei soţ, patriotul român Vasile Bizovi, carte ce a văzut lumina tiparului după decesul soţului anume graţie distinsei sale soţii, scumpei  prietene a ziarului nostru, temerara româncă din Boian Eleonora Bizovi, care a promovat şi continuă neîntrerupt să pună în lumină valorile spirituale ale  neamului românesc, fie că sunt  din Boianul lui Neculce, din nordul înstrăinat al Bucovinei, fie că sunt din Boianul din Canada sau din România. La vârsta sa înaintată,  activ implicată în viaţa social-culturală a Boianului şi a Bucovinei, prin toate faptele sale edificatoare,  luptă pentru Limbă şi Neam, îndrumându-şi consătenii să nu se  înstrăineze de limba română, de rădăcina neamului.

La ceas aniversar, noi, jurnaliştii de la „Zorile Bucovinei”, prietenii scumpei şi dragei Doamne profesoare Eleonora Bizovi îi adresăm un pios şi sincer „La mulţi ani!”.

Fie ca anii ce v-au bătut cu rod bogat la poarta vieţii să vi se deschidă cu multă sănătate, cu binecuvântare,zile senine, să vă bucuraţi neîncetat de viaţă, de respectul şi dragostea celor ce vă cunosc şi celor dragi, bucurii de la copii, nepoţi şi strănepoţi!

„Zorile Bucovinei”

Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi