03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„Un simbol românesc din Nordul Bucovinei: profesorul Ilie Popescu

6 octombrie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

Un simbol românesc din Nordul Bucovinei: profesorul Ilie Popescu

O întâlnire de neuitat la Cetatea de Scaun a Sucevei

Despre această întâlnire convenisem de mai mult timp cu domnul Gabriel Cărăbuș, directorul bibliotecii „I. G. Sbiera” din Suceava. A trebuit să treacă ceva timp până am găsit ziua când putea fi organizată o asemenea întâlnire. Era vorba să venim cu dl Ilie Popescu, binecunoscutul savant bucovinean, un om cu o soartă și o viață deosebită.

Abia la finele lui septembrie am putut veni la Suceava, după un drum nu prea ușor, trecând pe jos prin vămi, puncte de control al documentelor etc. Dar lăsăm nuanțele și lucrurile astea, de fapt niște formalități care ar trebui deja să dispară.

Am ajuns la Biblioteca din Suceava grație angajatului acestei instituții culturale prestigioase, care are și rolul de șofer, dl Sorin Sârghie. Am rămas plăcuți impresionați chiar de la bun început, când am servit câte o cafea fierbinte, chiar în cabinetul domnului director, era o zi cam ploioasă și friguroasă la noi, și am văzut afișul destul de impunător pe care era scris Conferința cu temaUn simbol românesc din Nordul Bucovinei: profesorul Ilie Popescu”.

Al doilea lucru ce ne-a plăcut a fost expoziția dn culuarul sălii de Artă „Elena Greculesi”, unde erau expuse cărțile domnului Ilie Popescu, dar și ale mele, lucru ce m-a impresionat. Eu fiind însoțitoarea, alături de bibliotecarele Maria Ștefureac și Elena Clioț, ale consăteanului nostru. Toți patru de fapt, suntem originari din pitorescul sat bucovinean Pătrăuții de Jos, de pe Valea Siretului.

Mai întâi până la începerea oficială,  un post de televiziune din Suceava i-a solicitat un interviu domnului Popescu, despre viața și activitatea sa.

Sala arhiplină, ne-a întâmpinat cu multă amabilitate, printre cei prezenți am văzut personalități cunoscute, dar și câțiva oameni pe care i-am întâlnit prima dată.

După o scurtă prezentare făcută la general despre rolul și importanța unor asemenea activități, dar și a personalității invitatului nostru de onoare, dl Gabriel Cărăbuș, mi-a oferit mie personal cuvântul. Pe scurt, am vorbit despre omul, românul, patriotul, savantul Ilie Popescu. Am acentuat pe scurt etapele vieții domniei sale, ca fost deportat, ca om de știință, ca președinte al Societății regionale GOLGOTA. Le-am arătat celor prezenți  și cartea mea proprie dedicată consăteanului nostru, atunci când a împlint 75 de ani, cu titlul „Ilie Popescu – omul, savantul, patriotul, la 75 de ani”.  Pe scurt cu mari emoții, cu multă durere, și aproape cu lacrimi în ochi am vorbit despre situația noastră acum, și despre felul cum așteptăm pacea pe multpătimitul nostru pământ.

Calm și liniștit, când cu emoții și tristețe, dar și cu ceva umor, dl Ilie Popescu a povestit despre zbuciumata sa viață. Despre copilăria, pe care de fapt n-a avut-o, despre familia sa numeroasă deportată în stepele Kazastanului, despre suferințele prin care i-a fost dat să treacă. Acentuând că credința în bunul Dumnezeu i-a salvat și au avut fericirea să se întoarcă la baștină. Deși noi, pătrăucenii cunoaștem toate aceste lucruri pe de rost, totuși de fiecare dată ascultăm cu emoție relatările domniei sale. S-a referit și la munca sa la catedra de română a Universității cernăuțene, unde a muncit timp de 44 de ani. A vorbit despre lucrările științifice în număr de circa 400, sutele de articole publicistice publicate de-a lungul anilor în felurite ziare, reviste, almanahuri, volume comune, buclete etc., de asemenea a menționat pe scurt și activitatea în cadrul Societății regionale GOLGOTA pe care o conduce de peste 10 ani.

Mândria sa sunt cele 33 de cărți publicate până în prezent. Ultima fiind apărută chiar cu vreo 3 zile înainte de venirea noastră la Suceava și purtând titlul de „Omu-i un miracol al miracolelor”. Este de fapt o continuare a celei publicate anul trecut cu aceeași denumire.

Pentru merite deosebite domnia sa a îmnânat o Diplomă din partea Societății GOLGOTA, d-lui director Gabriel Cărăbuș, însoțită și de o icoană, cât și doamnei Alis Niculică, tot o Diplomă și un tablou. Celor prezenți le-a dărut cărți cu autografe, atât cea recent apărută, cât și câteva din cele precedente. Un set de ziare și reviste, cărți a primit biblioteca, dar și mulți din cei prezenți și din partea mea.

  Vorbitorii, printre care s-au numărat Ciprian Bojescu, octogenar, originar din Iordăneștii Bucovinei noastre, maicele de la mănăstirea Voroneț - Elena Simionovici, și stareța Gabriela Platon, scriitoarea octogenară Elena Ienache, și ea originară din satul Cireș din Nordul Bucovinei, Doru Olenici de la Rădăuți, au menționat fiecare în parte rolul și importanța unor asemenea activități culturale, figura proieminentă a savantului nordbucovinean Ilie Popescu. Prezenți în sală au mai fost și scriitorul Ovidiu Vintilă, ziarista și scriitoarea Doina Cernica, farmacista Maria Olar, preoții Viorel Ion Vârlan și Constantin Ciupu, profesoarele Rodca Cozaciuc și Maria Ciobâcă de la colegiul Național MIHAI EMINESCU din Suceava, care au venit și cu un mare grup de elevi ai claselor superioare de la această instituție de învățământ. Bineînțeles că nu au lipsit nici angajații bibliotecii județene Alis Niculcă, Elena Pintilei, Simona Adamovici.  De asemenea a fost prezentă și doamna Daniela Micuțariu de la ziarul „Monitorul de Suceava”. Atât ea cât și harnica doamnă Doina Cernica, colaboratoare a cotidianului „Crai Nou”, au scris deja despre manifestarea dată. Sincere mulțumiri la amândouă. Iar d-na Elena Pintilei mi-a trimis și o serie de fotografii. Bineînțeles că au mai fost prezenți în sală, mulți oameni de suflet în acea zi, din lipsă de timp și spațiu n-o să-i pot numi pe toți, dar le mulțumim din suflet pentru că au găsit timp și dorință de a participa la o asemenea activitate importantă.

Conferința  respectvă  de la biblioteca județeană „I. G. Sbiera” a fost organizată în colaborare cu Consiliul județean Suceava și Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina.

Aducem cele mai sincere mulțumiri managerului acestei biblioteci, neobositului domn Gabriel Cărăbuș pentru munca și efortul depus. Ajutat și sprijinit de angajații săi, de asemenea niște oameni deosebiți, dar și de câțiva activiști pe diferite tărâmuri, de organizațiile mai sus numite, împreună fac lucruri frumoase.

Acum vreo trei ani am mai participat tot la această biblitecă la o întâlnire cu octogenarii bucovineni, printre care s-a numărat desigur și savantul Ilie Popescu.

Am fi discutat mai mult, ne-a făcut o mare plăcere să revenim la biblioteca aceasta, care are de zeci de ani legături cu biblioteca regionaqlă din Cernăuți, dar timpul ne-a cam grăbit. În după amiaza aceleiași zile, am plecat cu trenul spre București. Iar a doua zi urma să participăm noi, cele trei doamne: Maria Ștefureac, Elena Clioț și subsemnata la Simpozionul Memoriai de la Pitești. Dar despre acel Simpozion voi vorbi detailat întru-n material aparte.

Asemenea măsuri educă la tânăra generație interesul față de trecutul fie el și dureros al neamulu nostru, dar și respectul pentru personalitățile de valoare ale Bucovinei. Ilie Popescu – omul, savantul, patriotul, românul, ocupă un loc de cinste printre aceste personalități, ale căror nume vor rămâne scrise cu majusculă în istoria acestui ținut mioritic.

Eleonora Schipor, profesoară, publicistă, scriitoare, vicepreședinta Societății regionale GOLGOTA