27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Savantul bucovinean Ilie Popescu onorat la baștina sa dragă, satul de vrednici români, Pătrăuţii de Jos

9 noiembrie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

Savantul bucovinean Ilie Popescu onorat la baștina sa dragă, satul de vrednici români, Pătrăuţii de Jos

Diferite sunt căile vieții omului. Aflat departe sau mai aproape, se pare că fiecare bucovinean adevărat, duce dorul baștinii în suflet. Pentru cei aflați sau împrăștiați prin lume, cu sau fără voia lor, baștina înseamnă Bucovina, pentru cei rămași în Bucovina, așa cum e cazul domnului Ilie Popescu, baștina dragă este pitorescul său sat de pe mândra Vale a Siretulu – Pătrăuții de Jos.

Domnia sa este primul savant din această localitate, ajuns doctor în științe filologice din perioada postbelică. Este și primul Cetățean de Onoare al satului nostru. Deacea fiecare întâlnire cu dumnealui este un prilej deosebit. Altădată am fi numit-o sărbătoare, acum, în situația în care ne aflăm, sărbători nu prea avem, nici în viață, nici în suflet. Dar oricum, fiecare eveniment, ne rămâne în amintire.

Cu toții știu, că recent consăteanul nostru, domnul Ilie Popescu a scos de sub tipar încă o carte cu titlul „Omul e un miracol al miracolelor”. E de fapt o continuare  a celei publicate anul trecut cu același titlu. Prima  prezentare a noii cărți a avut loc pe la finele lui septembrie la biblioteca județeană din Suceava. Cea de a doua prezentare, întru-n cerc restrâns, luând în considerație situația în care ne aflăm, a avut loc de ziua sfântului mare mucenic Dimitrie, pe stil vechi, în incinta bibliotecii satului Pătrăuții de Jos.

Doamna bibliotecară șefă a acestei instituții culturale, Maria Ștefureac, ajutată de subsemnata, a pregătit o amplă expoziție de cărți, ziare, reviste, fotografii ale copământeanului nostru. Domnia sa a făcut și prezentarea acestei expoziții în fața celor prezenți.

În afară de doamna Maria, gazda ceremoniei în cauză, la măsura respectvă au mai fost prezente lucrătoarele căminului cultural local Natalia Balan și Larisa Chedic, profesorii liceului românesc din Pătrăuții de Jos, Ion Pojoga,  Elena Burla și Mihailina Fedorean, fosta lucrătoare a acestei biblioteci, activista satului Elena Clioț, câteva eleve ale liceului respectiv, membre ale cercului literar LIRA. Domnul Ilie Popescu a venit de la Cernăuți însoțit de bunul nostru prieten din orașul Vicovu de Sus, Dan Ursachi, care a avut și rolul de șofer.

Fetele din cercul LIRA au prezentat atât crâmpeie dn biografia domnului profesor, au citit mai multe cugetări publicate de domnia sa prin cărțile tipărite de-a lungul anilor. Una din fetițe a interpretat un cântec despre satul natal, alta a citit un vers al doamnei Larisa Chedic despre oamenii talentați ai acestui sat. O poezie tot de a doamnei Larisa dedicată special domnului Ilie Popescu a citit-o moderatoarea programului Natalia Balan.

Personal am vorbit pe scurt despre viața și activitatea copământeanului nostru, ca doctor docent, la catedra de filologie română și clasică a Universității cernăuțene, am vorbit despre activitatea sa științifică și publicistică, ca președinte al societății regionale GOLGOTA. Am mențonat faptul că la cei 75 de ani ai săi am scos de sub tipar cartea „Ilie Popescu – omul, savantul, românul...”

Rând pe rând vorbitorii s-au referit la calitățile morale, spirituale, activitatea științifică, munca la catedră, munca depusă pe tărâmul obștesc, în cadrul Societății GOLGOTA a domnului Ilie Popescu.

La rândul său domnia sa a vorbit despre activitatea sa, cu umorul caracteristic, ne-a făcut cunoștință cu conținutul noii cărți. Pe urmă a dăruit mai multe exemplare cu autograf celor prezenți.

La final a oferit două diplome din partea Societății regionale GOLGOTA doamnei Maria Ștefureac, gazda acestei manifestări și doamnei Elena Clioț. La rândul nostru am oferit din partea Asociației creștine de binefacere ASCIOR, atât din partea Filialei regionale, conduse de subsemnata, cât și a celei locale, înființată, vara aceasta, a cărei președintă este doamna Maria Ștefureac, câte o diplomă de Excelență domnului Ilie Popescu, câte una de participare elevelor din cercul LIRA, și câte un Act de recunoștință din partea ASCIOR domnului Dan Ursachi și doamnei Elena Clioț

În partea a doua a ceremoniei noastre, a fost aleasă în funcția de secretară a Societății regionale GOLGOTA, d-na Elena Clioț, iar în funcția de președinte de filială a satului a fost ales domnul Ion Pojoga. Câtorva membrii ai Societăți GOLGOTA, le-au fost înmânate legitimații de membru.

La finele întâlnirii, toți cei prezenți au primit din partea mea câteva numere ale reviste RECREAȚIA MARE, cărți și ziare. Un set de cărți de ale mele am oferit domnului Dan Ursachi care ne-a mărturisit că are o mare bucure că a cunoscut acest sat nordbucovinean, oamenii lui, cât și locurile sale pitorești.

Sincere mulțumiri aducem tutror celor prezenți pentru buna pregătire și desfășurare, participare a ceremoniei în cauză. Sperăm că vor veni zile mai bune și vom putea avea din nou parte de adevărate sărbători ale sufletului. Până atunci le dorim tuturor pace, sănătate, succese în activitățile profesionale și obștești, și spor în totul ceea ce se face pentru binele satului, meleagului, Bucovinei noastre.

Eleonora Schipor, profesoară, președinta Filialei creștine de binefacere ASCIOR, vicepreședinta Societății regionale GOLGOTA, Cetățeană de Onoare a satului Pătrăuții de Jos