07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CU „MUGURELUL”, LA PĂTRĂUŢII DE JOS, PE UNDE SE MAI PLIMBĂ MIORIŢA

10 noiembrie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

CU „MUGURELUL”, LA PĂTRĂUŢII DE JOS, PE UNDE SE MAI PLIMBĂ MIORIŢA

La Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, pe acest picior de plai, unde Mioriţa coboară cu strămoşii din baladă, unde sacralitatea se întruchipează în chipul limbii române, spiritul românismului perpetuă prin tradiţiile, datinile străbune, prin cântecul şi dansul popular – mărgăritarele limbii române, prin comoara folclorică inestimabilă, moştenită din moşi-strămoşi şi păstrată cu sfinţenie de vrednicii românii băştinaşi, în sufletul cărora stau zugrăvite chipurile sacre ale predecesorilor care au trudit ca această zestre să rămână la urmaşi peste veacuri.

Românii din Pătrăuţi, moştenind de veacuri o asemenea vatră pitorească, întotdeauna au ştiut să muncească în sudoarea frunţii, dar şi să se n-veselească, le-au plăcut sărbătorile, cântecul, dansul popular românesc, au ştiut să-şi păstreze în lada cu zestre autenticitatea costumelor naţionale. Dar cea mai mare comoară a satului e Ansamblul de dans „Mugurel”, condus de cele două albine, culegătoare de nectarul Graiului şi Datinii din tezaurul folcloric al neamului, care osârduiesc ca tinerii „Mugurei” să ducă gloria şi cinstea satului în lume –Larisa Chedic şi Natalia Balan.

„Suntem români prin datul sorţii, din porunca rădăcinii”, afirma Arcadie Suceveanu. Suntem siguri: cât timp românii din Pătrăuţi îşi vor sorbi seva din izvorul rădăcinii, îşi vor păstra, graiul strămoşesc, dansul şi portul popular, datinile, va dăinui şi această vatră românească de cultură şi tradiţii.

Astăzi, de Ziua culturii, le urăm succese, să păstreze cu pietate aceste odoare de preţ, moştenite din străbuni!

Diana TOMA pentru „Zorile Bucovinei”