29 noiembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Rugăciunea, care ne face mai buni, mai iertători, ne îndeamnă la purificarea sufletului prin virtuţi, la credinţa în Dumnezeu, iubirea de neam, vibrează în sufletul omului sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba mamei

21 noiembrie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

Rugăciunea, care ne face mai buni, mai iertători, ne îndeamnă la purificarea sufletului prin virtuţi,  la credinţa în Dumnezeu, iubirea de neam,  vibrează în sufletul omului sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba mamei

Cu iubire şi credinţă în suflet, la 21 noiembrie curent, credincioşii ortodocşi de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Maidan, orăşelul Storojineţ, cel mai vechi locaş de cult din r-nul Storojineţ, înălţat cu 235 de ani în urmă , şi-au sărbătorit ocrotitorii spirituali. La Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de alese feţe bisericeşti - Vasile Paulencu, parohul Bisericii din Crasna,Vasile Popescu, parohul Bisericii din Ciudei, Silvestru Motrescu, parohul Bisericii din Pătrăuţi, părintele Gheorghe Covalciuc, etc., în frunte cu Sfinţia Sa, preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, a asistat un număr mare de enoriaşi, printre care şi numeroase oficialităţi, oaspeţi – ministrul plenipotenţiar Nicolae-Dan Constantin, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, primarul Igor Matiiciuk, businessmeni, etc.

Sincer vorbind, sfântul locaş a devenit neîncăpător pentru toţi cei în suflet cu dragoste de cele sfinte, mai ales acum, când e atât de frumos renovat, cu finanţarea din partea Guvernului României prin DRP e aproape finalizată pictura interioară a bisericii, a rămas doar altarul.

Amintim că Biserica se află pe moşia artizanului Unirii, în curtea căruia, alături de simbolicul monument al martirilor români, victime ale regimului barbar comunist, se  află cripta unde îşi doarme somnul veşnic cel, graţie căruia,  în 1918,  a fost înfăptuită Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă – Iancu cavaler de Flondor, deci, anume aceste aspecte ale istoriei noastre, ale acestui locaş de închinare, ar trebui să prindă un contur şi o culoare mai pronunţată atât în viaţa românilor din Bucovina istorică, cât şi a raionului Storojineţ.

Trăim vremuri nesigure, când nu doar limba ne e pusă spre pierzanie, ci şi credinţa strămoşească, Biserica - „maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului”,  cum a numit-o  Poetul Mihai Eminescu, care și-a iubit deopotrivă țara și credinţa. Totuşi, nutrim speranţa, că, şi dacă nu vor interveni schimbări, măcar Biserica va rămâne altarul de veghe nu doar al credinţei străbune, ci şi a limbii române.

Apărător al Limbii şi Credinţei ortodoxe, Poetul nu are odihnă nici în mormânt, când vede tineretul rupt de istorie, de trecut, înstrăinat de Neam, lipsit de valori morale şi spirituale, de suflet. Dacă ar învia, ar găsi un neam aproape lipsit de suflare, pe care avem  datoria să-l readucem la viaţă, să-l reanimăm prin păstrarea şi perpetuarea Limbii Române, prin Unire. Ar muri de o sută de ori văzând vetrele noastre româneşti – o umbră din ce-au fost cândva –  pustiite de inestimabila comoară străbună – limba, frumoasele datini, tradiţii, obiceiuri de altă dată.

De altfel,  rugăciunea, care ne face mai buni, mai iertători, ne îndeamnă la purificarea sufletului prin virtuţi,  la credinţa în Dumnezeu, iubire de neam,  vibrează în sufletul omului sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba mamei. În ucraineană şi în română s-a desfăşurat serviciul divin de  hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Maidan, or. Storojineţ.

Credincioșii de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” au primit binecuvântare arhierească la hramul locașului lor de închinare. Cu suflet frumos în faţa altarului, la finele liturghiei, în cuvântul său preoţesc, părintele Vasile Covalciuc, dar şi părintele Vasile Paulencu au subliniat importanţa valorilor creştine şi rolul sfinţilor îngeri în viaţa fiecăruia dintre noi.

Acum în aceste timpuri dificile, tragice pentru Ucraina, pentru locuitorii ei, România, Patria noastră istorică, e acea care o ajută şi o sprijină în toate, e prietenul adevărat care la nevoie se cunoaşte - îi ajută nu doar pe români, dar şi pe ucraineni, ar trebui şi aceştia să ne răspundă cu tot atâta sinceritate şi dragoste, ca şi din 2023 să ne putem instrui copiii, nepoţii în limba română, căci nu poate un popor care luptă pentru libertate şi dreptate, suveranitate, tinerii căruia mor, se sacrifică apărându-şi ţara, să asuprească şi să intimideze popoarele băştinaşe.

Bucuria sfântului praznic a împărtăşit-o şi diplomatul român, ministrul plenipotenţiar Nicolae Dan Constantin, care a adresat un mesaj de felicitare din partea Consulului General Irina-Loredana Stănculescu, i-a mulţumit părintelui Vasile Covalciuc pentru faptele bune şi pentru tot ce face pentru păstrarea credinţei ortodoxe, pentru că perpetuă spiritualitatea românească, a depus un coş de flori tricolore la mormântul Făuritorului de ţară, Iancu cavaler de Flondor. Şi primarul Igor Matiiciuc, de asemenea,  i-a adresat cucernicului protopop mulţumiri şi laude pentru cuvântul său ziditor, pentru generozitatea cu care-şi îndrumă enoriaşii.

Vrednici slujitori ai altarului, părintele Vasile, alături de fiul său, părintele Gheorghe, a mulţumit Statului Român, conducerii Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru ajutorul financiar acordat la renovarea Sfintelor locaşe de închinare – Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Maidan, Storojineţ, Biserica „Sfântul Gheorghe” din centrul oraşului, Episcopiei Sucevei şi celei din Sibiu, Mănăstirii Putna pentru ajutorul umanitar acordat. Cele mai frumoase cuvinte de preţuire i-au fost adresate părintelui Gheorghe care îşi sărbătoreşte o frumoasă şi tânără aniversare – 35 de ani. Îi dorim şi noi multă sănătate, să slujească cu dragoste, credinţă, demnitate, la fel precum evlaviosul său părinte, altarul credinţei şi spiritualităţii neamului, bucuriile şi împlinirile dorite alături de frumoasa sa familie.

Astfel precum fiecare biserică are propriul ei înger păzitor, precum fiecare popor are îngerul său călăuzitor, fiecare dintre noi avem un înger păzitor, care ne veghează, ne ocroteşte. Fie ca acest înger ocrotitor să ne călăuzească paşii spre izvorul credinţei, să avem posibilitate să-i înălţăm Celui de Sus ruga în limba strămoşilor – în ROMÂNĂ. Să nu uităm că rugăciunea e primită doar atunci, când ne rugăm în graiul mamei.

Felicia Nichita-Toma, Zorile Bucovinei