29 noiembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Sfânt lăcaș de închinare

22 noiembrie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

Sfânt lăcaș de închinare

...O biserică în lume, este un lucru drag și sfânt. Fiecare biserică creștină are o zi

specială, legată de ziua unui sfânt, sau a unui eveniment din viața Mântuitorului

nostru Iisusw Hritos sau a Maicii sale, Sfintei Fecioare Maria. La Cupca, un sat

frumos de pe Valea Siretului, acest eveniment este legat de ziua sfinților

Arhangheli Mihail și Gavriil, pe stil vechi, marcat în fiecare an la 21 noiembrie.

După o renovare la pereții exteriori, dar și alte reparații atât la noua, cât și la

vechea biserică, declarată monument de cult, iată că ziua când acestă biserică

frumoasă va fi sărbătorită, a sosit. Până la sosirea evenimentului în cauză, cupcenii

ca buni gospodari și creștini, au amenajat teritoriul din împrejurimi, au făcut ordine

și curățenie peste tot, așa cum se obișnuiește de sărbătoarea hramului, în fiecare sat

bucovinean.

A fost o zi, ce-i drept, cu lapoviță și ninsoare, în unele localități și fără

curent electric, dar care nu i-a împiedicat atât pe cupceni, cât și pe enoriașii din

satele vecine să pornească din zori spre sfântul lăcaș.

Mai ales că toți știau că vor avea loc și câteva evenimente deosebite. Primul

și cel mai important a fost sosirea multașteptată a ÎPS Mitropolitul Meletie al

Cernăuților și Bucovinei. Înaltul Arhiereu al bisercii noastre creștine ortodoxe a

oficiat serviciul divin alături de un mare sobor de diaconi, preoți și protoierei,

rugându-se cu toții deopotrivă pentru pace în Ucraina, pentru sănătate, credință,

dreptate...

Al doilea eveniment a fost aducerea Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni de

la biserca din Crasna. La icoana acesta s-au închinat toți enoriașii de la mic la

mare, rugându-se fiecare pentru viața și familia sa, pentru felurite trebuințe.

Cu ocazia acestei zile însemnate, a avut loc încă un eveniment: a fost

sfințită Masa din Altarul sfânt al bisericii, Prestolul. După cum a afirmat ÎPS în

cuvântarea sa, viața este trecătoare, noi, oamenii tot trecem prin această viață, și

toți cândva ne vom trece din ea, așa e legea firii, dar acest obiect de cult de mare

valoare va rămânea.

Încă un eveniment a fost legat de înmânarea a două distincții mari

bisericești din partea ÎPS Fericitul Onufrie, Mitropolitul Kievului și a întregii

Ucraine la două fețe bisericești. E vorba de înmânarea Crucii, a doua la număr,

parohului aceste biserici, protoiereului-mitrofor Vasile Cuciurean și a unei înalte

distincții preotului Ilie Cuciurean, preot la acestă biseriă și fiul părintelui Vasile.

Încă un eveniment a fost hirotonirea tânărului arhidiacon Marin la rangul de

preot, după ce a făcut ascultarea la Episcopie și a trecut etapele pervăzute de

canoanele bisericești. Sfinția sa va oficia de acum încolo serviciul divin în satul

Ropcea, alături de paroul bisericii de acolo, protoiereul Constantin, prezent și el la

serviciul divin al bisercii cupcene.

Enoriașii atât locali, cât și sosiți dn localitățile vecine, dar și de mai departe,

au avut parte de o zi deosebită cu prilejul acestei mari sărbători creștine.

Toți cei prezenți au fost felicitați de ÎPS Mitropolitul Meletie, care ne-a dort

tuturor pace, sănătate, credință în bunul Dumnezeuși speranță în ziua de mâine.

Mai mlți preoți au miruit pe toți cei prezenți la sfânta liturghie, au stropit cu

aghiasmă, au rostit rugăciuni pentru pace, sănătate, ziua de mâine.

La rândul său potropopul de Hliboca, protoiereul Ioan Gorda a mulțumit

tuturor celor prezenți, înaltului Ierah al Bucovinei pentru prezența sa la liturgha de

sărbătoare. De asemenea i-a adus mlțumiri colegului său potropopului de Nouă

Sulița, prezent la biserica din Cupca, dar și celor doi preoți cupceni, Protoiereului-

mitrofor Vasile, parohul acestui sfânt lăcaș de închinare și fiului acestuia,

vrednicului preot, tânărului Ilie.

Părintele paroh Vasile Cuciurean a adus la rândul său mulțumiri ÎPS pentru

cinstea acordată bisericii, satului, credincioșilor de aici, de asemenea a mulțumit

potropopilor, protoiereilor, preoților, diaconilor, coriștilor, membrilor consiliului

bisericesc, și tuturor enoriașilor care au dat o mână de ajutor la reamenajarea,

facerea curățeniei, pregătirii și desfășurării acestei mari sărbători creștine.

După încheierea serviciului divin, oaspeților sosiți din alte sate li s-au

înmânat pachete cu o gustare, așa cum e tradiția la bisericile noastre, doritorii și-au

luat aghiasmă și au plecat fiecare la casele lor sau în ospeție la rude, prieteni,

cunoscuți.

Au fost mai mulți copii, unii îmbrăcați în haine naționale, chiar dacă timpul

probabil, a fost cam neprielnic în acest an. Privindu-i pe unii cum se apropiau de

obiectele de cult din biserică, cei mici, desigur, mi-au trecut prin minte cuvintele

rostite de bunul Dumnezeu- Fiul, când umbla pe pământ: „Lăsați copiii să vină la

Mine...”.

Privind în timpul slujbei la marele sobor de preoți, i-am văzut pe cinci

dintre ei, toț originari din frumosul sat bucovinean Pătrăuții de Jos. Doi preoți

Dumitru Gavriloae și Daniel Popescu, parohi ai celor două biserici din satul

respectiv. Cei doi preoți din Cupca, tatăl și fiul, ambii originari tot din Pătrăuții de

Jos. tânărul preot, de la biserca din satul Igești Gheorghe Zmoșu-junior. Spun așa

deoarece, regretatul său bunic, protoiereul Gheorghe Zmoșu-senior a fost timp de

de 26 de ani paroh din bisericii din Cupca, revenind apoi în satul de baștină, unde a

păstorit aproape trei decenii la rând. Despre el am scris și o carte „Un vrednic

slujitor al sfântului altar”.

Satul Pătrăuții de Jos este satul cu cei mai mulți preoți, dar despre asta vom

vorbi altădată.

Deocamdată le mulțumim tuturor celor prezenți la liturghia de sărbătoare,

prilejuită de hramul bisericii din Cupca. Pace și sănătate tuturor și un sincer

Doamne ajută!

Eleonora Schipor