26 septembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DATINILE ŞI TRADIŢIILE STRĂMOŞEŞTI ÎN MARELE BOIAN SUNT LA ELE ACASĂ

10 ianuarie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Adevărul e că dacă nu te-ar durea sufletul, n-ai pune la inimă amarul şi ai rămânea pasiv la faptul că numărul elevilor în clasele ucrainene ale Şcolii Medii din centrul Boianului e cu mult mai mare decât a celor din clasele româneşti, ai putea afirma, fără remuşcări de conştiinţă, că graiul, credinţa, datinile şi tradiţiile strămoşeşti în Boianul lui Ion Neculce sunt la ele acasă.

Şi-apoi dacă toţi românii din această veche localitate românească şi-ar iubi la fel de mult Graiul,  precum iubesc sărbătorile şi veselia, păstrând cu dragoste  datinile şi tradiţiile din moşi-strămoşi, desigur că nu şi-ar înstrăina copiii de limba maternă, de rădăcini, nu ne-ar umplea „omida cornii”. Or, o scânteie de speranţă că boincenii „rătăciţi” vor porni şi ei pe calea cea dreaptă, îşi vor iubi mai mult Limba şi Neamul, mai palpită în inima Marelui Boian, în sufletele adevăraţilor patrioţi ai acestei glii străbune. Posibil, le-a inspirat-o primarul satului, Gheorghe Demenciuc, nu fără contribuţia căruia, conform  Legii Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”, româna a obţinut statut de limbă regională, beneficiind de aceleaşi drepturi cu limba de stat, cea ucraineană. Mai mult ca atât, graţie acestui boincean Român în suflet, a fost adoptată şi heraldica satului – stema şi drapelul localităţii. Astfel, alături de tridentul ucrainean aici e arborat şi Tricolorul.

Purtând girul unor vremi slăvite ce au lăsat drept moştenire urmaşilor cele mai frumoase podoabe pământeşti, cele mai scumpe perle ale neamului, frumoasa şi pitoreasca sărbătoare creştină a Crăciunului  a sosit pe moşia lui Ion Neculce cu alai, veselie şi voie bună. Tradiţional, ca şi în anii precedenţi, cetele de colindători, însoţind „Căluţii” năzdrăvani, primii i-au colindat pe cei mai de vază gospodari – pe primarul Gheorghe Demenciuc şi antreprenorul Ion Semeniuc. Or, miracolul Naşterii a coborât cu întreg alaiul şi pitorescul sărbătorii – cu piesele populare „Căluţii”, „Irozii”, „Steaua” etc., care s-au adunat, alături de oaspeţii sărbătorii – „Caii” din Horbova, raionul Herţa –  în centrul Marelui Boian, unde anual se desfăşoară fascinantul carnaval ce le aduce boincenilor bucurii şi clipe fericite din misterul Crăciunului. Sperăm ca Moş Crăciun să le aducă tuturor românilor din Boian, raionul Noua Suliţă, mai multă dragoste şi iubire de Grai şi Neam, respect şi demnitate pentru a-şi păstra Limba şi Identitatea Naţională.

Diana TOMA

Fotografii de Nicolae HAUCA