07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Simţim Inima României mai aproape de noi, românii, la Cernăuţi - Lansarea cărţii „Un Consulat Regal la Cernăuţi”

17 decembrie 2022 р. | Categorie: Cernăuți


Ziua de 16 decembrie ne-a adus bucuria unui  rod bogat de carte – Palatul Naţional al Românilor din Cernăuţi a găzduit o bogată donaţie - literatură religioasă, adusă de o delegație din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, condusă de preotul Mihai Cobziuc, primită cu drag la sediul Societăţii de preşedintele Vasile Bâcu.

Însă evenimentul de vârf, care a înnobilat această zi, moderat de preşedintele Vasile Bâcu,  a constituit lansarea  cărţii „Un Consulat Regal la Cernăuţi”, care cuprinde momentul aniversar al împlinirii a 130 de ani de la înfiinţarea Consulatului Regal al României la Cernăuţi (1892) şi a 25 de ani de la înfiinţarea  Consulatului General al României în vechea capitală a Bucovinei (1997), apărută într-o excelentă ediţie poligrafică la Editura Pro Universitatea SRL graţie iniţiativei Consulului General al României la Cernăuţi, dnei. Irina-Loredana Stănculescu, cu sprijinul sponsorului Virgil Profeanu, care a fost alături, online,  cu sufletul de cei prezenţi, precum deseori o face prin sprijin şi ajutor, căruia îi datorăm şi  frumosul  sediu renovat al Societăţii „M. Eminescu”, dar şi intenţia de a restaura şi renova Casa lui Aron Pumnul - viitorul Muzeu „M. Eminescu”, carte căreia, după cum a  accentuat şi dna Irina-Loredana Stănculescu, i-a dat suflet, viaţă, muncind asiduu prin arhivele statului, funcţionarul diplomatic, dl Florin Stan, care a depus eforturi colosale în realizarea acestei sinteze, ajutat de soţia sa, profesoara Viorica – redactorul cărţii (coautori Irina Loredana Stănculescu, Maria Toacă, Ştefan Hostiuc).

Deşi înţelegem că cele 376 de pagini este imposibil să surprindă în integralitate  întreaga istorie a Consulatului, dacă lucrarea „completează nu doar o pagină  din istoria diplomaţiei româneşti, ci şi un capitol necesar din istoria Bucovinei”, alături de alte mari sărbători naţionale – „Limba Română”, „Mărţişorul”, „Florile Dalbe”, comemorarea lui Eminescu, etc, ar trebui să nu uităm  şi de cea mai mare Sărbătoare a Bucovinei - Ziua Bucovinei, Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, fără de care azi nu am mai exista ca popor băştinaş, n-am vorbi limba română, n-am edita cărţi în graiul strămoşilor. Dar să nu uităm nici de boierul de la Storojineţ, căruia îi datorăm Unirea, sărbători iniţiate şi organizate ani la rând de ziarul „Zorile Bucovinei” împreună cu protopopiatul Storojineţului la sediul redacţiei şi la mormântul celui care a împlinit visul de aur al românilor înstrăinaţi- Iancu cavaler de Flondor. De altfel, Sărbători Naţionale, desfăşurate ani la rând cu sprijinul şi prezenţa consulilor generali, diplomaţilor de la Consulatul General al României la Cernăuţi, fapt pentru care le aducem sincere mulţumiri - şi a dnei Eleonora Moldovan, dar, mai ales, a dnei Irina-Loredana Stănculescu. Posibil, e o scăpare a coautorilor cărţii.

Ne bucură şi faptul că suntem şi noi o parte componentă, desigur, mică, din această frumoasă, dar zbuciumată istorie,  am contribuit cât de cât la fructuoasa activitate a Consulatului General al României la Cernăuţi, care, odată cu inaugurarea sa în capitala Bucovinei a fost şi este pentru noi, etnicii români, sprijin şi speranţă, de atunci şi până în prezent, prin grija, susţinerea diplomaţilor români, consulilor generali care ne-au ajutat şi ne-au sprijinit în această perioadă, simţim Inima Patriei noastre istorice aici, alături de comunitatea românească. Ne amintim de acele timpuri frumoase, când eram şi noi tineri. Prima organizaţie pe care a vizita-o Consulul General Romeo Săndulescu la preluarea mandatului a fost redacţia ziarului „Zorile Bucovinei”. A venit la întâlnirea cu colectivul redacţional cu sufletul deschis, cu o donaţie bogată de carte românească - dicţionare, enciclopedii, literatură artistică ş.a. Domnia Sa a fost cel care primul i-a întins o mână de ajutor celei mai vechi publicaţii din Ucraina („Zorile Bucovinei” a apărut pe hârtie 79 de ani până în decembrie 2020, când nu a mai avut finanţare) prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu sprijinul Secretarului de stat de atnci Eugen Tomac, apoi ajutorul financiar celui mai popular şi vechi ziar al românilor din Ucraina din partea Statului Român a continuat şi în timpul mandatului dnei Eleonora Moldovan, fapt pentru care le aducem sincere mulţumiri înalţilor demnitari români.

Primul consul din perioada interbelică, Ilie Ivan, la rugămintea redactorului-şef Nicolae Toma de a sprijini cu ajutorul României apariţia în continuare pe suport de hârtie a ziarului „Zorile Bucovinei” a răspuns: „Tomiţă, nu te pot cu nimic ajuta”, în schimb, a fost cel care, susţinut de cel mai mare şi cel mai învăţat român - academicianul Grigore Bostan, şeful Catedrei de Filologie Română, a încercat cu tot efortul să-i unească pe românii dezbinaţi, dar aşa şi n-a reuşit, căci, după cum afirma dl Eugen Tomac la o întâlnire cu lideri ai comunităţii româneşti din ţinut, unde sunt  doi români, acolo sunt trei partide, aceste partide se fac tot mai simţite şi în prezent. Pe români nu i-a putut nimeni uni. Dimpotrivă,  unii mai degrabă îi dezbină.

Într-un cuvânt, volumul „Un Consulat Regal la Cernăuţi” e o carte merituoasă în care şi-au găsit reflectarea viaţa unei instituţii diplomatice, ipostazierea trecutului istoric şi evoluţia evenimentelor în cei 50 de ani de activitate a Consulatului. Felicităm diplomaţii români şi ne bucurăm că prin editarea acestei valoroase din punct de vedere istoric cărţi şi-au văzut visul împlinit şi sperăm că evenimentele majore din viaţa, activitatea Consulatului, a comunităţii româneşti din Bucovina înstrăinată, care poate au fost scăpate nu intenţionat, precum Ziua Bucovinei, îşi vor găsi oglindire într-un nou volum.

La acest eveniment memorabil pentru Consulat - editarea cărţii,  menţinerea istoriei în acest colţ de Ţară, s-au referit Laurenţiu Ciocan, Consul General de carieră, dna Alexandrina Cernov, Membru de Onoare al Academiei Române, coautorii cărţii Maria Toacă şi Ştefan Hostiuc, pr. univ.Felicia Vrânceanu, dl ministru consilier Edmond Neagoe a intervenit cu un mesaj de felicitare online, iar talentatul poet din Iordăneşti, Nicolae Şapcă - cu un emoţionant sonet. Părintele Constantin Oprea i-a înmânat dnei Irina-Loredana Stănculescu, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Medalia Jubiliară, înscrisă în Crucea bimilenară a istoriei și jertfei poporului român, iar preotul Mihai Cobziuc - o donaţie de literatură religioasă.

Seara cărţii româneşti a continuat la palatul Naţional al Românilor cu lansarea a încă 3 cărţi - Arcadie Suceveanu, Opera poetică,  „Sfârșit și început de lume într-un ducat habsburgic Bucovina” de Ovid Țopa, prezentate de Ştefan Hostiuc; „Războiul din Ucraina. Un conflict regional cu efecte globale”, coord. Sorin Bocancea, prezentată de Serghei Hacman. Cel mai metaforic poet al Bucovinei, Arcadie Suceveanu, apreciat astfel de exegetul critic literar Ştefan Hostiuc, poetul a revenit Acasă de unde nu a plecat niciodată, ne-a citit din propria-i creaţie - cea mai frumoasă poezie a celui mai talentat poet din Bucovina, vocile măiestre ale îndrăgitelor interprete Carolina Jitaru şi Maria Dovghei încheind, cu inedite colinde, minunata seară  a sufletului românesc.

Felicia NICHITA-TOMA, Zorile Bucovinei, Cernăuţi