24 martie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Astăzi, un evlavios slujitor la altarul Credinţei şi Neamului, părintele Ion Gorda din Voloca, îşi sărbătoreşte ziua de naştere. LA MULŢI ANI, multă sănătate, părinte protopop!

9 februarie 2023 р. | Categorie: Bucovina

Astăzi, un evlavios slujitor la altarul Credinţei şi Neamului, părintele Ion Gorda din Voloca, îşi sărbătoreşte ziua de naştere. LA MULŢI ANI, multă sănătate, părinte protopop!

Prin evlavioasa şi duhovniceasca-i slujire la altarul credinţei, părintele Ion Gorda veghează existenţa noastră pe acest pământ strămoşesc, permanent amintindu-ne de zbuciumata noastră istorie, ne povăţuieşte să ne păstrăm credinţa strămoşească, limba, tradiţiile, neamul din rădăcina căruia ne tragem.

Cu un prinos personal vine şi la păstrarea memoriei înaintaşilor care au luptat pentru dreptul de a ne numi ROMÂNI. Cucernicului părinte, preotului protoiereu mitrofor Ion GORDA, parohul Bisericii „Sfântul Nicolai” din comuna Voloca, protopop de Hliboca, îi datorăm parastasele de pomenire, organizate în fiecare an la Fântâna Albă, unde la 1 aprilie 1941 au fost masacraţi sute de români, pelerinajele şi serviciile divine, oficiate, în fiecare luni la Paşti, la Stejarul lui Ştefan cel Mare din inima Codrilor Cosminului, în memoria vitejilor ostaşi care au apărat dreapta credinţă, de nu, eram turciţi. Astfel, părintele Ion, ca şi Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt, ne oferă un exemplu viu de unitate prin credinţă, pe care trebuie s-o dovedim şi noi în prezent, păstrându-ne ce-i al nostru din moşi-strămoşi – credinţa, limba.

La 9 februarie preotul protoiereu mitrofor Ion GORDA, parohul Bisericii „Sfântul Nicolai” din comuna Voloca, protopop de Hliboca, îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Îi urăm multă sănătate, să-i dea Bunul Dumnezeu bucurii şi lumină în suflet, forţe inepuizabile edificatoare întru păstrarea ortodoxiei, dragostei de cele sfinte, întru prosperitatea sfintei ctitorii, pe care o conduce cu evlavie şi înţelepciune, să păşească cu încredere şi demnitate pe calea arătată de Domnul, ocrotind credinţa străbună, vatra strămoşească şi graiul matern. Numai clipe fericite alături de cei scumpi şi dragi, cucernic părinte!

La mulţi ani, cucernice părinte!

„Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din Ucraina