24 martie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Ion Cozmei comemorat la liceul românesc din Cupca

11 martie 2023 р. | Categorie: Cultură

Ion Cozmei comemorat la liceul românesc din Cupca

În aceste zile ale lui Mărțișor este comemorată ziua de  naștere poetului național al Ucrainei Taras Șevcenko. Alături de marele Cobzar ucrainean, anual marcăm post-mortem și ziua de naștere a poetului sucevean Ion Cozmei. Este poetul român de origine ucraineană care l-a tradus în întregime pe scriitorul clasic ucrainean Taras Șevcenko. Dacă Taras Șevcenko s-a născut la 9 martie, atunci vom menționa că Ion Cozmei s-a născut la 11 martie. Deci și în felul acesta sunt apropiați unul de celălalt.

Aproape în toate clasele liceului nostru s-a vorbit atât la lecțiile de literatură, dar și la alte obiecte despre viața și opera nemuritoare a Cobzarului ucrainean, dar și despre importanța traducerii operelor sale în alte limbi, noi, acordând importanță limbii române.

O expoziție de ziare și fotografii am amenajat pe coridorul școlii, una dedicată Cobzarului ucrainean, alta traducătorului său în limba română Ion Cozmei.

De asemenea în muzeul istoric al satului Cupca, aflat în incinta școlii, se află o expoziție permanentă dedicată poetului național al Ucrainei, dar și o mapă cu materiale. ziare și reviste dedicate traducătorului, poetului și publicistului Ion Cozmei din Suceava.

În biblioteca mea personală se află mai multe volume atât ale Cobzarului, dar și ale poetului sucevean Ion Cozmei, pe care mi le-a dăruit cu autograf chiar dumnealui, deoarece am avut fericirea să ne cunoaștrem personal. La rândul meu, i-am dăruit și eu câteva cărți de ale mele proprii. I-am ajutat și cu literatură din opera Cobzarului, mai ales cu traduceri făcute de alți traducători.

Pe parcursul lunii martie, membri cercurilor „Lămâița” și „Tinerii muzeografi” conduse de subsemnata, vom organiza, sperăm că în mod obișnuit, o serie de măsuri dedicate lui T. Gh. Șevcenko, dar și lui Ion Cozmei, mai ales în incinta muzeului. În special vom pregăti un montaj poetic dedicat traducerilor șevcenkiene în diferite limbi, mai ales a celor traduse de regretatul poet sucevean Ion Cozmei în limba română.

Cu ani în urmă domnia sa a fost oaspetele acestei școli având o întâlnire cu elevii și profesorii de aici. Atunci, primele culegeri de traduceri au fost donate de către autor școlii noastre. Pe parcursul anilor am mai primit cărți de la dl. Ion Cozmei, unele dintre ele se păstrează în muzeul nostru.

Tot atunci, Ion Cozmei a fost oaspetele școlii medii din Pătrăuții de Jos, a mai vizitat biblioteca locală, muzeul etnografic, aite edificii. Am fost în vizită la regretatul frate al poetului martir Ilie Motrescu din Crasna, profesorul Nicolae Motrescu, la folcloristul și publicistul Dragoș Tochiță din Pătrăuții de Sus, acum trecut și el în lumea veșniciei.

Personal am alcătuit un album cu toate publicațiile mele personale dedicate măsurilor organizate în școală dedicate lui T. Șevcenko, accentul fiind pus anume pe traducerile poetului Ion Cozmei, cel care a tradus în întregime opera marelui clasic ucrainean.

Voi menționa că și doctoratul regretatului eminescolog  și șevcenkolog de la Suceava a fost cu tamatica traducerilor din opera Cobzarului.

Asemenea măsuri educă la tânăra generație dragostea de literatură, creație, opera Poetului național al poporului ucrainean, dar și a vestitului eminescolog, poet, traducător de la Suceava Ion Cozmei. Ambii merită și trebuie citiți și cunoscuți.

  Eleonora Schipor