24 martie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

De 30 de ani vrendic Slujitor la altarul credinței neamului

16 martie 2023 р. | Categorie: Noutăţi

De 30 de ani vrendic Slujitor la altarul credinței neamului

Blând, smerit, milostiv, cuviincios, sincer, bun la suflet, înțelegător și săritor la nevoie, anume așa și trebue să fie un slujitor al altarului sfânt. Anume așa este parohul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul bucovinean Cupca, protoiereul Vasile Cuciurean. Aproape trei decenii sfinția sa se află în acest sat, ca preot, îndrumându-i și călăuzindu-i pe credincioșii de aici la fapte bune.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, sprijinit de enoriașii din acest sat de pe Valea Siretului, cu circa 28 de ani în urmă a reușit să sfințească noua biserică, aflată alături de cea veche, care este declarată și lăcaș de cult. Mai pe urmă fiind ridicate și o clopotniță, o casă parohială, o fântână, porți și garduri noi.

În toamna anului trecut deși ne aflăm în timpuri grele, totuși cu ajutorul bunului Dumnezeu, a fost renovată deja noua biserică. La fel au fost renovate și celelalte clădiri aflate în curtea bisericii.

Fiecare început de an școlar și fiecare fine de an de învățământ este binecuvântat de protoiereul Vasile Cuciurean, A devent deja de mulți ani, o tradiție creștină, păstrată cu sfințenie. Sfinția sa vine uneori însoțit de cantorul bisercii locale Vasile Dușceac, un om cu o voce deosebită, alteori de tânărul preot Ilie Cuciurean, fiul părintelui Vasile. Deja de câțiva ani, fiul său Ilie, slujește împreună cu tatăl său la bserica din satul Cupca.

Împreună cu soția sa, presbitera Maria au crescut și educat doi copii buni: fiica Elena și fiul Ilie. Soții Cuciurean au deja și doi nepoți, o nepoată și un nepot, de care sunt tare bucuroși. Mai ales că nepoțica este deja școlăriță.

Cum spuneam mai sus, fiul Ilie a urmat calea tatălui, devenind tot preot. Ambii, tatăl și cu fiul slujesc cu evlave și credință sfântului altar.

La hramul bisericii din toamna anului trecut, care este sărbătorit pe stil vechi, la 21 noiembrie, de ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, vrednicul preot Vasile Cuciurean s-a învrednicit de a doua Cruce de aur. Înalta distinție bisericească i-a fost înmânată  de ÎPS, Mitropolitul Meletie al Cernăuțiului și Bucovinei.

Tot mergând pe drumurile întortochiate ale vieții, iată că la acest mijloc de Mărțișor, preotul Vasile Cuciurean a ajuns la frumosul jubileu al vieții, împletind în cunună cei 60 de ani ai săi.

La anversarea celor șase decenii de viață cu un frumos buchet de urări de pace, sănătate, binecuvântare cerească, ani lungi de viață, dedicată slujirii credinței în Dumnezeu, bucurii și fericire omenească alături de cei dragi, îi aduc în dar membri familiei sale, enoriașii bisericii din Cupca, preoții din parohiile învecinate, locuitorii satului Pătrăuții de Jos, căci de aici este originar domnia sa, prietenii, cunoscuții și toți cei care îl cunosc și îl stimează.

Părinte Vasile!

La mulți ani cu sănătate,

Domnul să vă dea de toate:

Ani o 100 să trăiți,

Buni, frumoș și fericiți !

LA MULȚI ANI !!!

Din partea tuturor semnează profesoara ELEONORA SCHIPOR