03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

O permanentă expoziție de carte și de poezie, dedicată poetului crăsnean Ilie Motrescu și Cobzarului ucrainean, Taras Șevcenko - la Liceul românesc din Cupca

22 martie 2023 р. | Categorie: Cultură

O permanentă expoziție de  carte și de poezie, dedicată poetului crăsnean Ilie Motrescu și Cobzarului ucrainean, Taras Șevcenko - la Liceul românesc din Cupca

Anul acesta, deși destul de complicat, totuși am organizat o adevărată sărbătoare a poeziei. O permanentă expoziție de  cărți de poezie, dar și proză se  află în incinta muzeului nostru istoric. O atenție deosebită acordăm anume operelor poetului crăsnean Ilie Motrescu, Cobzarului ucrainean Taras Șevcenko, Luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu, scriitoarei bucovinene Olga Kobâleanska și alții.

O expoziție cu portetele celor doi mari clasici ai literaturii universale Mihai Eminescu și Taras Șevcenko am amenajat pe culuarul școlii. Deasemenea am expus și cărțile de poezie ale autorilor numiți mai sus, dar și a regretatului traducător din opera șevcenkiană Ion Cozmei din Suceava, cât și  ale autorilor locali.

În cabinetul de limba și literatura ucraineană, a liceului nostru, unde s-a desfășurat activitatea propriu-zisă, am amenajat de asemenea un ungher dedicat zilei respective.

Ceremonia au început-o  elevii clasei a 2-a, ai liceului nostru, care sub îndrumarea învățătoarei lor, d-na Viorica Marcu, au recitat câteva versuri pentru copii scrise de diferiți autori.

Membri cenaclului literar LĂMÂIȚA, condus de subsemnata, din care fac parte elevi din diferite clase, au pregătit un recital poetic. Au răsunat versuri proprii despre primăvară, Mărțișor, pace, baștină, copilărie...

O scenetă umoristică, despre felul cum vorbim noi în limba maternă, și cum ar trebui să vorbim corect, au prezentat elevii clasei a 6-ea, sub îndrumarea profesoarei de limba maternă, d-na Maria Lazurca.

Au urmat câte un grupaj de versuri în limble română, ucraineană, engleză, franceză, italiană...  Școlarii noștri au recitat cu emoție și stăruință poezii ale autorilor clasici și moderni. Au participat elevi din aproape toate clasele.

Profesoara de limba și literatura maternă și muzică  Lucica Dușceac a pregătit și câteva cântece despre graiul matern, Eminescu, meleagul drag...

Elevii noștri au fost îmbrăcați în cămăți cusute atât românești, cât și ucrainene. Le mulțumim părinților care au avut grijă de costumația respectvă.

Sincere mulțumiri aducem  tuturor profesorilor de filologie din liceu pentru munca depusă în cunoașterea literaturii, a poeziei, a poeților, în diferite limbi. Succese elevilor și fie ca dragostea de poezie, literatură, cultură, artă, muncă, viață, frumos, să-i însoțească pe tot parcursul vieții.

Eleonora Schipor