03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Artele frumoase, aceste momente de vârf ale Neamului, ne întăresc în convingerea că doar prin cultură, prin limbă va dăinui ființa națională pe această multpătimită gură de rai – Bucovina, ”Rai al Moldovei” lui Ștefan cel Mare

28 aprilie 2023 р. | Categorie: Cultură

Artele frumoase, aceste momente de vârf ale Neamului, ne întăresc în convingerea că doar prin cultură, prin limbă va dăinui ființa națională pe această multpătimită gură de rai – Bucovina, ”Rai al Moldovei” lui Ștefan cel Mare

Asemenea sărbători ale sufletului românesc vin ca un soare primăvăratic din îndepărtata noastră tinerețe, ne amintesc cu emoții nostalgice de avântul nostru național, de primele vernisaje inaugurate la Consulatul General al României la Cernăuţi, cu entuziasta susţinere a fostului Consul General Romeo Săndulescu, de evenimentele culturale de anvergură organizate de Excelența Sa, dna Eleonora Moldovan, în sprijinul pledoariei sale pentru frumusețea ce va salva neamul, oameni aleși de Providență…

Trecători grăbiți prin timp, schimbători prin paletele sufletului, ca și această capricioasă primăvară ce adună nori înlăcrimați într-un haotic dans al existenței noastre, anotimpul speranțelor și viselor înaripate ne-a adus la Cernăuți, în oaza de cultură a bătrânului Burg, emoţii pozitive, torente de energie, grație președintelui Societății ”Mihai Eminescu”, organizatorul și amfitrionul excepționalului eveniment cultural, surpriza unei zile cu revărsări de culori însorite, dăruită de maeștrii penelului care au dat suflet şi sclipire operelor expuse  - prin expoziția, vernisată în frumoasa sală a Palatului Național al Românilor din Cernăuți, strălucea un curcubeu ce își revărsa paleta în toate nuanţele cromatice ale universului, mângâia și bucura privirile creațiile a doi artiști plastici – Andrei Jitaru din Mălineștii Nouăsuliței, și Leonid Popescu din Chișinău, prilej pentru a ne mai descreți frunțile și de a ne dezmorți din frigul iernii ce și-a pus pecetea și pe sufletul nostru, iremediabil îndrăgostiţi, uniţi şi înfrăţiţi de marea pasiune pentru frumosul care salvează omenirea.

Dacă am avea posibilitatea să avem cât mai multe asemenea momente de vârf în viață, ca ele să ajungă la inima fiecăruia dintre noi, sunt mai mult decât sigură, n-ar sângera, s-ar desfăta planeta noastră albastră în eternă pace, aşa cum au văzut-o și au admirat-o românii adunați la sediul Societății ”Mihai Eminescu” prin creațiile artiştilor.

Deşi sunt departe de lumea lor, le-am simţit emoţiile, zbaterea sufletului ce-i adună într-o unică inimă a culorilor. Or, pe acești doi creatori de frumos îi ține încă în brațele unei trainice și durabile prietenii frumoșii ani ai studenției la Chișinău. Leonid Popescu s-a afirmat ca scriitor – a dat naștere la cinci romane, tematica abordată fiind cea a deportărilor – drama basarabenilor după ”eliberarea” de către sovietici, dar și ca iconograf și grafician. Aceeași problematică – deportările și represiunile staliniste, tragedia neamului românesc după anexarea ținutului Bucovinean și Ținutului Herței, pulsează și în pânzele talentatului nostru conațional Andrei Jitaru, numit „Picasso” al Bucovinei. Pictate în stil impresionist, tablourile lui Andrei Jitaru denotă expresia sentimentelor universului lăuntric al artistului. Nu e un început, ci o continuitate, căci pictorul și-a mai expus lucrările cu ani în urmă la Cernăuți, în Sala Art a Consulatului General al României la Cernăuți, la invitația dl prof. Romeo Săndulescu, ex-Consulul General al României la Cernăuți.

Talentul artiștilor, profunzimea creației acestor mari creatori de frumos, a fost apreciată de publicul select, cunoscător și apreciator de talente veritabile, în deosebi de dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți, de dna Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, Maria Nicorici, primarul Noua Suliței, Igor Căruntu, starostele de Mălinești, etc.

Deci, asemenea sărbători ale sufletului românesc vin ca un soare primăvăratic din îndepărtata noastră tinerețe, ne amintesc cu emoții nostalgice de avântul nostru național, de primele vernisaje inaugurate la Consulatul General al României la Cernăuţi, cu entuziasta susţinere a fostului Consul General Romeo Săndulescu, de evenimentele culturale de anvergură organizate de Excelența Sa, dna Eleonora Moldovan, în sprijinul pledoariei sale pentru frumusețea ce va salva neamul, oameni aleși de Providență care vin din universul celor chemaţi să ne poarte spre triumful binelui şi zborului spre un  fascinant și durabil răsărit de soare al poporului român, al culturii naționale.

Asemenea dialoguri artistice ar fi bine să ne adune laolaltă mai des pentru a ne  hrăni cu energie vitală de la întâlnirea cu artele frumoase, pentru a ne întări în convingerea că doar prin cultură, prin limbă va dăinui ființa națională pe această multpătimită gură de rai – Bucovina, ”Rai al Moldovei” lui Ștefan cel Mare.

Felicia Nichita-Toma pentru ”Zorile Bucovinei”

Foto: Mihai Grosu