01 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MULŢUMIM DIN SUFLET PATRIEI NOASTRE ISTORICE

9 aprilie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

La începutul săptămânii curente, pe site-ul oficial al Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (www. dprp.gov.ro), au fost publicate rezultatele procesului de evaluare şi selectare a proiectelor, înaintate pentru sesiunea de finanţare 2014.

Astfel, cele 215 proiecte adoptate au fost depuse de asociaţii româneşti din 28 de ţări –  Albania (6), Australia (1), Austria(4), Belgia (4), Brazilia (1), Bulgaria (3), Canada (2), Cehia (1), Cipru (1), Danemarca (1), Franţa (9), Germania (5), Grecia (4), Israel (2), Italia (6), Kazahstan (1), Liban (1), Marea Britanie (2), Olanda (1), Portugalia (2), Republica Moldova (46), România (56), Serbia (14), Spania (21), SUA (2), Ucraina (8), Ungaria (8).

Printre proiectele înaintate de societăţile naţional-culturale româneşti, publicaţii de limba română din Ucraina, în deosebi din Cernăuţi (lista o publicăm în rândurile de mai jos), se află şi „Finanţarea editării ziarului „ZORILE  BUCOVINEI”, depus de Întreprinderea colectivă ”Redacţia ziarului minorităţii naţionale româneşti din Ucraina „Zorile Bucovinei” ce prevede finanţarea parţială a cheltuielilor pentru tipărirea bisăptămânalului nostru.

Colectivul „ZORILOR  BUCOVINEI” adresează sincere mulţumiri pentru ajutorul financiar, acordat ziarului de PATRIA  NOASTRĂ  ISTORICĂ –  RONÂNIA – ce mărturiseşte că ŢARA nu-şi uită conaţionalii de peste hotare, contribuind astfel la sprijinirea  presei şi spiritualităţii româneşti din nordul Bucovinei. Susţinerea materială respectivă a „Zorilor Bucovinei” e importantă şi prin faptul că de câţiva ani nu primim nici un ajutor material din partea Ucrainei şi guvernului statului în care trăim şi cetăţeni loiali ai căruia suntem, care nu sprijină cu nimic ziarul nostru, publicaţia românească cu cele mai bogate tradiţii şi cu cel mai mare tiraj. 

 Nicolae TOMA, redactorul-şef al ziarului „ZORILE  BUCOVINEI”

Proiecte aprobate:

200.  Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi. Editarea publicaţiei lunare „Septentrion Literar”, revistă a scriitorilor români din Cernăuţi, Ucraina  (18,000.00 44.00 lei).

201.  Întreprinderea Colectivă " Redacţia ziarului minorităţii naţionale româneşti din Ucraina  „Zorile  Bucovinei". Finanţarea editării ziarului „Zorile Bucovinei”  (89,997.00 49.00 lei).

202.  Editura „Alexandru cel Bun” SRL. Organizarea şi funcţionarea bibliotecii „ Glasul Bucovinei”, filială a Editurii „Alexandru cel Bun”  (40,000.00 45.33 lei).

203. Liga Tineretului Român "Junimea" din regiunea Cernăuţi. Sprijinirea apariţiei şi funcţionării website-ului BucPress. Portal de ştiri din Cernăuţi - agenţie independentă de ştiri, destinată românilor din Ucraina şi de peste hotare  (25,000.00 45.33 lei).

204.   Liga Tineretului Român "Junimea" din regiunea Cernăuţi. Sprijinirea emisiunilor radiofonice în limba română din Ucraina realizate de jurnaliştii români de la radio Ucraina - Internaţional şi compania regională de stat de televiziune şi radiodifuziune din Ujgorod, Transcarpatia (27,660.00 45.66 lei).

205. Săptămânalul social-politic şi de cultură "Libertatea cuvântului". Susţinerea şi încurajarea apariţiei săptămânalului „Libertatea cuvântului” (20,000.00 49.66 lei).

206. Redacţia ziarului "Junimea". Sprijinirea reapariţiei ziarului de limba română „Junimea” (35,000.00 44.33 lei).

207.  Uniunea Regională din Transcarpatia "Dacia". Proiect omagial: 90 de ani de la fondarea primei societăţi cultural-religioase româneşti „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” în Maramureşul istoric din dreapta Tisei (15,000.00 40.33 lei).

Proiecte respinse

Totodată, printre cele 525 de proiecte respinse în consecinţa punctajului mic al comisiei de evaluare a lor, se numără şi 22, înaintate de asociaţii româneşti din Ucraina:  

511. Editura „Alexandru cel Bun” SRL Seria Caiete literare, pagini de literatură română: Mihai Eminescu (4 volume)

512. Organizaţia Publică Orăşenească Cernăuţi  "Centrul de cercetări istorice şi culturale". Editarea părţii a treia a Cărţii durerii. Martirii României.

513. Organizaţia Publică "Asociaţia Românilor din Odessa Nistru”. Achiziţionarea costumelor tradiţionale româneşti pentru ansamblul de dans popular românesc „Mărţişor”.

514 . Organizaţia Publică "Asociaţia Românilor din Odessa Nistru ". Întoarcerea la rădăcini.

515. Organizaţia Publică "Asociaţia Românilor din Odessa Nistru". Achiziţie şi creare a Centrului Cultural Român din Odessa.

516. Parohia Ortodoxă "Sf. Parascheva". Construcţia casei parohiale care va include şcoala duminicală împreună cu o bibliotecă de carte română şi cantină pentru hrănirea bătrânilor şi oamenilor nevoiaşi

517.  Marina Şapcă. Sprijinirea şi încurajarea apariţiei publicaţiei de instruire şi divertisment pentru şcolari „Recreaţia mare”.

518. Organizaţia Publică Regională „Centrul Bucovinean de artă pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti”. Real TV. Români pentru români.

519  Organizaţia Publică Regională „Centrul Bucovinean de artă pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti”. Festivalul - concurs internaţional de muzică populara românească „În grădina cu flori multe”.

520. Fundaţia Regională Culturală de Binefacere "Casa Limbii Române" din Cernăuţi. Să-i dăm viaţă lui Aron Pumnul. Reparaţia capitală a Casei memoriale „Aron Pumnul”.

521.  Uniunea Regională din Transcarpatia "Dacia". Proiect aniversar: 10 ani de funcţionare a Muzeului de istorie şi etnografie a românilor din Transcarpatia sub egida URRDT Dacia.

522. Uniunea Regională din Transcarpatia "Dacia". Patrimoniu identitar în comunităţile româneşti din dreapta Tisei: cercetare, achiziţii, conservare şi valorificare muzeală în muzeul de istorie şi etnografie al românilor din Transcarpatia - Apşa de Jos.

http://www.dprp.gov.ro/anunt-rezultate-sesiune-finantare-2014-2/