01 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PENTRU VERTICALITATEA TINERII GENERAŢII

10 aprilie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

ÎNGENUNCHEAŢI LA ALTARUL POMENIRII…

Astăzi nu mai putem spune că nu cunoaştem, nu avem de unde şti despre crimele odioase săvârşite de regimul sovietic faţă de românii din ţinutul nostru. Pe parcursul a mai bine de două decenii, am depozitat în memorie şi în inimă numeroase tragedii ale multor oameni, familii şi localităţi întregi din nordul Bucovinei. Au apărut multe cărţi, au fost publicate mărturiile supravieţuitorilor gulagurilor staliniste. Cine mai regretă astăzi după acel trecut, înseamnă că este, fără să-şi dea seama, părtaş la dezmăţul criminalilor sau nu poate trăi decât în genunchi – în robie la mişei. Or, dacă, după cum se spune, somnul raţiunii naşte monştri, apoi somnul memoriei naşte trădare. Şi dacă „monştrii” pot fi învinşi prin curaj şi alte virtuţi sufleteşti, apoi trădarea faţă de părinţi, de strămoşi, rămâne ca un stigmat ruşinos transmis din generaţie în generaţie.

În preajma celor mai triste date din trecutul suferinţelor neamului nostru (7 februarie 1941 – măcelul de la Lunca, şi 1 aprilie 1941 – genocidul de la Fântâna Albă), prin străduinţa preşedintelui Societăţii „Golgota” a românilor din regiunea Cernăuţi, dr. doc. Ilie Popescu, a văzut lumina tiparului un album fotografic, care adună un florilegiu al celor mai importante momente din activitatea respectivei societăţi, de la fondarea ei şi până în timpul de faţă. Nu demult, pe la începutul lunii februarie, am consemnat în paginile „Zorilor Bucovinei” apariţia volumului de 372 de pagini), „Durerea memoriei”, îngrijit de Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii „Golgota” din oraşul Cernăuţi. Ca şi această carte, care reprezintă cea mai completă şi bogată cronică a activităţii Societăţii „Golgota” timp de două decenii, albumul fotografic a văzut lumina tiparului graţie sprijinului financiar al aceluiaşi vrednic român din Elveţia – dl Corneliu Constantinescu, profesor la Universitatea Politehnică Zurih, originar din Buzău. Salutând activitatea editorială desfăşurată de dl Ilie Popescu, precum şi contribuţia-i concretă la înveşnicirea memoriei martirilor români din nordul Bucovinei, nutrim încrederea că tinerii care apar în imaginile incluse în album îi vor continua destoinic cauza, atrăgându-i şi pe alţi semeni la perpetuarea nobilei misiuni de ctitori ai memoriei.

ÎN AJUTORUL PROFESORILOR DE LIMBA ROMÂNĂ

Deşi se află la odihna binemeritată, dr. doc. Ilie Popescu rămâne posedat de interesul pentru munca ştiinţifică, continuând cercetările în domeniul lexicologiei, dialectologiei şi altor compartimente ale filologiei române. Astfel, distinsul cercetător se apropie de cea de-a 75 aniversare într-o permanentă activitate, pusă în slujba limbii române. De curând, în şcolile cu predarea în limba română din ţinut a ajuns culegerea de exerciţii pentru clasele V-XI „Lexicul şi frazeologia limbii române”, editată pe contul autorului la Editura „Svit”, Lviv. Culegerea corespunde programei de învăţământ pentru şcolile care studiază limba română şi este recomandată de ministerul respectiv. Scopul ei este de a-i ajuta pe elevi să-şi aplice în practică noţiunile teoretice, căci, după cum menţionează autorul, „teoria fără practică este inutilă, iar practica fără teorie este oarbă”. Astfel fostul profesor universitar motivează necesitatea acestei culegeri de exerciţii la lexicul şi frazeologia limbii. Mi se pare foarte oportună această lucrare, ţinând cont de faptul că atât elevii, când şi profesorii au neapărată nevoie de a-şi îmbogăţi gamă frazeologică şi arsenalul lexical. Doar nu putem spune că avem suficientă literatură metodică la limba română în şcolile noastre. În culegere sunt incluse exerciţii cu diverse grade de complexitate – pentru clasele mici şi superioare, precum şi pentru elevi cu aptitudini lingvistice deosebite.

Merită să  menţionăm atenţia cu care au fost selectate textele, ele având mesaje educative, contribuind la cultivarea gusturilor estetice şi sentimentelor patriotice ale elevilor. Totodată le trezeşte interesul pentru lectură, pentru o aprofundare mai serioasă în bogăţia şi miracolul limbii române. Nu mă voi aventura în analiza acestei culegeri, aprecierea urmând s-o dea specialiştii în domeniu şi, nu în ultimul rând, cei cărora le-a fost destinată – elevii şi profesorii de limba română. Oricum, un instrument în plus în mâinile lor nu e de prisos. Să dea Domnul să avem mereu nevoie de asemenea cărţi şi să ne bucurăm de activitatea rodnică a cât mai mulţi entuziaşti competenţi, care să le cultive copiilor noştri dragostea şi interesul viu pentru limba română.

Maria TOACĂ