01 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MIRUL TĂMADEI A PICURAT DE FLORII DIN INESTIMABILELE VALORI ALE NEAMULUI

14 aprilie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

„Primăvara-ncântătoare/ Scoate iarba pe câmpii,/ Vin Floriile cu soare /Şi soarele cu Florii./ Lume-ai toată-n sărbătoare,/Ceru-i plin de ciocârlii,/Vin Floriile cu soare /Şi soarele cu Florii”. Or, în pofida faptului că anul acesta  soarele a zâmbit de Florii doar printre nori, vorba bardului de la Mirceşti, ciocârliile au cântat şi soarele a luminat cu bucurii în sufletele intelectualilor români, reuniţi, în înălţătorul templu al divinului valorilor naţionale, la sediul Societăţii pentru  Cultura Românească „Mihai Eminescu” din  Cernăuţi, când toţi creştinii sărbătoreau  Floriile, intrarea lui Iisus Hristos  în Ierusalim, unde, sub genericul „Bucovină, te iubesc”, s-au desfăşurat două evenimente culturale de anvergură - expoziţia de ouă încondeiate, incrustare în lemn, artizanat, fotografii vechi etc. a meşterului popular Vasyl Lyhovolea din raionul Vyjnyţa şi lansarea cărţii „Trăistuţă bucovineană cu amintiri basarabene” a ziaristului botoşănean Gabriel Balaşa.

„BUCOVINĂ, TE IUBESC”

Ministrul Consilier Ionel IVAN, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, în cuvântul său de salut s-a referit la faptul că manifestarea e o acţiune veritabilă de diplomaţie culturală, nu numai privind relaţiile între România şi Ucraina, dar şi Republica Moldova: „Cartea dlui Gabriel Balaşa reprezentând o monografie a relaţiilor dintre Basarabia, Bucovina şi restul României”.

Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai Eminescu”, a evocat originea, legăturile sufleteşti şi prieteneşti faţă de români şi tradiţiile lor, ale ucraineanului Vasyl Lyhovolea, care a văzut lumina zilei la Rădăuţi şi care a reprezentat Societatea la Festivalul Ouălor Încondeiate de la Ciocăneşti. Ucrainean de origine, familia sa provine din Brodina, unde s-au păstrat tradiţiile huţule. La 6 ani se transferă cu traiul la o bunică din s. Şăpit, raionul Vyjnyţa, regiunea Cernăuţi, fiind profund impresionat de frumoasele tradiţii culturale, obiceiurile şi datinile ambelor popoare – român şi ucrainean.

„Pentru mine Bucovina este un ţinut unitar, pe care nu pot să-l împart. De aceea iubesc şi respect tradiţiile, folclorul şi toate podoabele naţionale româneşti”, a specificat meşterul popular Vasyl Lyhovolea.

Artistul e preocupat de încrustarea în lemn, încondeierea ouălor, artizanat, practicând aceste meşteşuguri de 2 ani, transmiţându-i şi fiului, absolvent al Facultăţii de Fizică, dragostea faţă de tradiţiile populare,  prezent şi el la expoziţia respectivă cu câteva lucrări simbolice din lemn - camioane, trenuri, maşini cu ouă încondeiate, simbol al speranţei aducătoare de pace.

„TRĂISTUŢA  BUCOVINEANĂ  CU  AMINTIRI  BASARABENE”

Mirul tămadei inestimabilelor valori ale neamului a picurat de Florii pentru românii din nordul Bucovinei  şi din „TRĂISTUŢA BUCOVINEANĂ CU AMINTIRI BASARABENE” a  colegului nostru, ziaristului botoșănean  Gabriel BALAŞA, care, timp de peste 20 de ani de activitate jurnalistică, a parcurs zeci de mii de kilometri în comunităţile româneşti  din nordul Bucovinei, Republica Moldova, Transnistria, Serbia, adunând o întreagă comoară în respectiva culegere, apărută anul curent la editura „Quadrat” din Botoşani ce conţine peste 50 de reportaje din regiunea Cernăuţi şi Basarabia. Cartea are 200 de pagini şi aproape 130 de fotografii. Regretăm împreună cu autorul că multe din aceste materiale, scrise de-a lungul anilor şi publicate în presa botoşăneană, s-au pierdut, însă sperăm că datorită hărniciei şi perseverenţei lui Gabriel Balaşa, în curând, va vedea lumina tiparului un nou volum al prietenului românilor de pretutindeni.

Profesorii Gruia Cojocaru, Octavian Voronca,  scriitorul şi publicistul Dumitru Covalciuc, Nicolae Şapcă, vicepreşedintele Societăţii „Mihai Eminescu”, Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”,  au accentuat că Gabriel Balaşa este o personalitate notorie în peisajul jurnalistic românesc, că articolele lui conţin un veridic material factologic, iar reportajele din volumul „Trăistuţă bucovineană cu amintiri basarabene” acoperă întreg spaţiul românilor de pretutindeni şi promovează românismul şi identitatea noastră naţională.

Diana TOMA