27 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SIMPLIFICAREA ACORDĂRII CETĂŢENIEI ROMÂNE ETNICILOR ROMÂNI DIN ALTE ŢĂRI

2 mai 2014 р. | Categorie: Românii de pretutindeni

Senatul României a adoptat  modificări la acordarea cetăţeniei române.

Propunerea legislativă privind modificarea Legii 21/1991 a cetăţeniei române, iniţiată de un grup de parlamentari, printre care senatorul Viorel Badea şi deputatul Eugen Tomac, a fost adoptată de Senatul României. Ea prevede simplificarea acordării cetăţeniei române etnicilor români din alte ţări – Ucraina, Ungaria, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Albania, Grecia.

Deşi, etnicii români din statele respective, care vor să obţină cetăţenia română, urmează să îndeplinească doar o parte din condiţiile prevăzute de legea în vigoare –  să aibă vârsta de 18 ani, să demonstreze atitudine loială faţă de statul şi poporul român, să aibă  o bună comportare, să nu fi fost condamnaţi în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune ce îi face nedemni de a fi cetăţeni români.

Prin respectivul proiect, care urmează să fie transmis pentru aprobare Camerei Deputaţilor,  etnicii români din afara graniţelor ar putea fi excluşi de la celelalte condiţii valabile altor aplicanţi. Astfel, conform legislaţiei în vigoare, cetăţenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României, ori, deşi nu s-a născut aici, locuieşte în mod legal pe teritoriul statului român de cel puţin 7 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român de cel puţin 5 ani şi are asigurate mijloacele legale de existenţă.

Alte condiţii cerute în prezent prin Legea cetăţeniei române sunt ca solicitanţii să cunoască bine limba română şi prevederile Constituţiei României, să posede noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsura suficientă pentru a se integra în viaţa socială.

Diana TOMA