16 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ELEONORA MOLDOVAN, Consulul General al României la Cernăuţi s-a întâlnit cu reprezentanţii ARS Transcarpatia

8 iunie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

 Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi a avut o întâlnire, la Ujgorod,  cu Myhailo Rivis, locţiitor al şefului Administraţiei Regionale de Stat Transcarpatia, în cadrul căreia au fost discutate chestiuni ale colaborării dintre România şi regiunea Transcarpatică.

Dna Eleonora Moldovan a  specificat necesitatea realizării unor proiecte comune, asigurând că partea Română e disponibilă pentru înfăptuirea lor, în deosebi, a Proiectului „Rumânia-Ucraina – 2014-2020”.

 În timpul întrevederii, s-a accentuat asupra deschiderii punctului de trecere din s. Iablunivka, la frontieră cu România, construcţiei podului ce urmează să reunească or. Sighet, Rumânia, cu localitatea Biserica Albă, raionul Rahău, regiunea Transcarpatică.

Totodată, în timpul întâlnirii, partea ucraineană a prezentat proiectul „Relaţiile de integrare a regiunii Transcarpatice cu România”, fapt ce va consolida colaborarea  în diverse ramuri, bunăoară, dezvoltarea infrastructurii comunale, îmbunătăţirea situaţiei ecologice, păstrarea şi perpetuarea  moştenirii istorico-culturale, introducerea legăturilor turistice între teritoriile limitrofe, colaborarea transfrontalieră privind preîntâmpinarea situaţiilor excepţionale, sporirea securităţii şi dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere.

Diana TOMA