07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA ISMAIL S-A DESFĂŞURAT FORUMUL COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN SUDUL BASARABIEI

16 iunie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Duminică, 15 Iunie 2014 a avut loc la Ismail FORUMUL COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN SUDUL BASARABIEI, organizat la iniţiativa Asociaţiei Naţional-Culturale „BASARABIA” a Românilor din regiunea Odesa. Evenimentul s-a desfăşurat în localul Portului Fluvial din Ismail, amplasat pe malul stâng al braţului dunărean Chilia.

Lucrările Forumului Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei au început cu un minut de reculegere în memoria eroilor căzuţi în lupta pentru independenţa şi suveranitatea statului ucrainean, moment reluat la orele 12:00, în solidaritate cu întregul popor al Ucrainei.

În cadrul alocuţiunilor şi a dezbaterilor tematice au fost puse în discuţie şi scoase în evidenţă atât subiecte de importanţă primordială cu privire la viaţa comunităţilor românofone din regiune, cât şi teme de rezonanţă internaţională, legate de confruntările armate din Estul Ucrainei şi anexarea Crimeei de către Federaţia Rusă. Astfel, participanţii la Forum şi-au axprimat în mod univoc sprijinul deplin pentru cursul anunţat de noul Preşedinte al Ucrainei, Petro Poroşenko, de integrare europeană şi cooperare euroatlantică a Ucrainei, condamnând în acelaş timp ocupaţia militară şi anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea.

Dialogul constructiv, propus în deschiderea lucrărilor de moderatorul Forumului, Anatol Popescu, preşedinte al Asociaţiei „Basarabia”, a continuat pe parcursul celor patru ore de dezbateri cu majoritatea din cei 68 de participanţi înregistraţi la Forum. Românii din Sudul Basarabiei, reprezentaţi de primari de localităţi, directori de şcoală, educatori, învăţători şi profesori din şcolile în care se predă în limba română, precum şi studenţii Universităţii Umaniste de Stat din Ismail au abordat subiecte privind intensificarea cooperării în cadrul Trilateralei Ucraina – România - Republica Moldova, abolirea cultului personalității lui Lenin şi demantelarea moştenirii regimului totalitar comunist, statutul şi funcționarea limbilor regionale (în speţă – a limbii române în Sudul Basarabiei), identitatea şi unitatea etno-lingvistică moldo-română, denunțarea planurilor moscovite de creare a așa-zisei ”republici Bugeac” şi a posibilităţii/necesităţii de reînființare regiunii Ismail în componenţa statului unitar Ucraina, starea şi perspectivele învățământului în limba română.

În prezenţa liderilor şi a reprezentanţilor activi ai asociaţiilor româneşti din regiunea Odesa a fost abordată, de asemenea, problematica reprezentării românilor în administraţiile şi consiliile locale, raionale şi cel regional, precum şi necesitatea relansării proiectului, aflat în stadiul de stagnare, privind trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea între localităţile Orlovka (raionul Reni) şi Isaccea (judeţul Tulcea), ca fiind unul de importanţă majoră pentru românii din Sudul Basarabiei, de acces direct pe teritoriul României, în absenţa unei treceri alternative în zonă.

Organizatorii şi participanţii la manifestare s-au bucurat de prezenţa şi participarea activă la lucrările Forumului a invitaţilor de la Kiev, Odesa, Ismail, Chişinău şi Bucureşti, motiv pentru care le mulţumim următorilor oaspeţi:

domnul Vladimir Lupaşco-Musicescu, jurnalist şi scriitor, Kiev;

domnul Emil Rapcea, consul general al României la Odesa;

doamna Elena Golovanov, profesor universitar, doctor docent, Universitatea de Stat din Ismail;

domnul Vlad Cubreacov, preşedinte al Asociaţiei „Răsăritul Românesc”, Chişinău;

domnul Petru Grozavu, preşedinte al Societăţii Culturale „Dunărea şi Marea”, Chişinău;

domnul deputat Bogdan Diaconu, vicepreşedinte al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni, Camera Deputaţilor, Parlamentul României;

domnul Eugen Popescu, director al Centrului Român de Studii şi Strategii, Bucureşti;

domnul Radu Baltasiu, director al Departamentului Românii de Pretutindeni, Institutul Cultural Român;

doamna Adriana Gae, Departamentul Românii de Pretutindeni, Institutul cultural Român;

domnul Eugen Dabu, expert, Ministerul Educaţiei Naţionale a României.

Un moment special a constituit semnarea publică, în cadrul Forumului, a Acordului de parteneriat pentru tradiţie, identitate, limbă şi cultură românească dintre Asociaţia „Răsăritul Românesc” din Chişinău şi Asociaţia Naţional-Culturală „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa.

La încheierea sesiunilor de dezbateri participanţii la Forum au lansat un apel comun comunităţilor româneşti băştinaşe din regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia, în spiritul unificării eforturilor românilor/moldovenilor din Ucraina în ceea ce priveşte renaşterea şi popularizarea noţiunii de identitate naţională comună a românilor şi moldovenilor, şi a limbii române în Ucraina. În acest sens se doreşte o cât mai apropiată întrunire a reprezentanţilor comunităţilor româneşti/moldoveneşti din toată Ucraina la Cernăuţi.

În scopul îndeplinirii dezideratelor primului Forum al Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei au fost aprobate şi semnate o serie de rezoluţii adresate comunităţilor româneşti din Ucraina şi de pretutindeni, precum şi autorităţilor de resort şi înalţilor demnitari de stat din Ucraina, România şi Republica Moldova.

16.06.2014

Ismail                                                                                                                                                          Anatol  POPESCU

Preşedinte al Asociaţiei „Basarabia”