20 iunie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

OPREŞTE-TE, CLIPĂ! EŞTI ATÂT DE FRUMOASĂ! ... CU EMINESCU

17 iunie 2014 р. | Categorie: Eminesciana

La 15 iunie, în dulcea Bucovină a nins abundent cu suave petale de crin şi de trandafir,  cu vibraţii sacrale şi arome de flori de tei, la ambele statui ale celui mai iubit Poet al românilor – Mihai EMINESCU, care, prin respiraţia spiritului, dăinuie de dincolo de moarte. Ne-am regăsit şi de data aceasta, cu trepidante emoţii, în lacrima înălţătoare din îndoliatul  prour al dimineţii de duminică, bucuria revederii fiindu-ne nuanţată de dureri şi tristeţi, culminând cu ultimele evenimente dramatice din Ucraina. Or, comemorarea celor 125 de ani de la trecerea în eternitate a Poetului Mihai EMINESCU ne-a adus senzaţia regretului înălţării şi dăinuirii Neamului prin durere.

Am sesizat însă că elogierile au fost mai sincere ca altă dată, fără patos şi laudă de sine. Evident, şi-a pus amprenta şi doliul anunţat în ţară în memoria eroilor ce s-au jertfit pentru Libertate şi Dreptate, idealuri împărtăşite şi de EMINESCU.

Printre acei cu dor în suflet, care s-au înălţat în duminica sufletului cu Eminescu, care i-au troienit cu drag într-un munte de flori veşnicia, s-au numărat reprezentanţi ai Consulatului General al României la Cernăuţi, în frunte cu Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, Ivan Rybak, prim-locţiitor al şefului ARS, Mihail Gainiceru, preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, membri ai Societăţii „M. Eminescu”, ai Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, ai Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din Regiunea Cernăuţi, ai Fundaţiei Culturale  Raionale „Gheorghe Asachi” din Herţa (preşedinte Eugenia Cimborovici-Teodoreanu), ai celor două Societăţi „Golgota”, lectori şi studenţi de la Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii „Iu. Fedkovyci”, însoţiţi de dr. doc. Lora Bostan, profesori şi elevi ai Gimnaziului nr.6 din centrul capitalei Bucovinei, Elena Nandriş, „primar de primă mărime în satele noastre româneşti”, după cum a sensibilizat poetul Ilie T. Zegrea, împreună cu regizoarea Iulia Toderean, boinceanul Dumitru Fedoreac, membri ai Asociaţiei „Convergenţe Europene” din Bucureşti, în frunte cu Sergiu Dan, consilier al senatorului Viorel Badea, Şcoala din Ropcea, fiind reprezentată de talentata interpretă de cântece populare, profesoara Victoria Costinean, români de bună credinţă, împătimiţi de Eminescu, din ţinut şi din Ţară, la florilegiul omagial aducându-şi prinosul Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi (preşedinte Ilie T. Zegrea), Societatea „Mihai  Eminescu” (preşedinte Vasile Bâcu), Muzeul „Mihai Eminescu”(director Elena Vântu-Tărâţeanu), desigur, nu fără susţinerea şi sprijinul misiunii diplomatice române la Cernăuţi.

Menţinând permanenţele eminesciene, clipe majore le-a trăit, cu inima şi sufletul mereu alături de durerile şi bucuriile spiritualităţii româneşti din nordul Bucovinei, pe urcuşul de lumină şi căldură al astrului literaturii româneşti, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, făcând o tangenţă cu situaţia politică critică din Ucraina şi simbolul dăinuirii de dincolo de moarte prin Eminescu, a exprimat un profund mesaj de condoleanţe şi susţinere poporului ucrainean, adresate de ministrul român de externe, Titus Corlăţean,  familiilor victimelor evenimentelor tragice din estul Ucrainei şi concluzionând importanţa polivalentă a celui mai mare geniu, pe care l-a zămislit vreodată românimea – Mihai Eminescu. „Eminescu este cea mai complexă personalitate a culturii naţionale pentru umanitate. Eminescu e un sistem de valori româneşti de actualitate. Prin apropierea de spiritul românesc, Eminescu are capacitatea de a ne concilia şi în prezent. El nu a murit, cum nu a murit Adevărul, Credinţa, Dreptatea, este veşnic”.

Cu 125 de ani în urmă Mihai Eminescu a părăsit cele lumeşti, însă steaua lui se aprinde tot mai viu pe bolta spiritualităţii româneşti. Acţiuni de comemorare a Luceafărului au avut loc în acea zi de duminică pretutindeni, unde există suflet de român cu dor de Luceferi. Atâta timp cât pe pământ va răsuna limba română, atâta timp va răsuna şi versul lui Eminescu, a conchis Ilie T. Zegrea, citându-l pe Mircea Eliade.  „Eminescu s-a lipit pe trupul Patriei noastre istorice – România – ca o iederă, a crescut pe trunchiul patriotismului ce urcă spre înalturi”, a sensibilizat moderatorul manifestării.

În virtutea faptului că Templul sufletului nostru românesc, unde învăţăcelul Mihăiţă Eminovici îşi petrecea nopţile albe în lectură asupra cărţilor din impunătoarea bibliotecă a ilustrului său mentor Aron Pumnul, are de peste 20 de ani  directoare, care prin osârdie a adunat pentru păstrare peste 3 mii de exponate, Casa  aşa şi n-a fost încă reparată, iar Muzeul „M. Eminescu”  -  inaugurat. Exprimându-şi regretul tristeţii, dna directoare Elena Vântu-Tărâţeanu a specificat: „ Îmi pare rău că uşile Muzeului „M. Eminescu” nu pot fi încă deschise. Adevărul e că cele 3 mii de grivne, adunate de la donatori, sunt insuficiente pentru o reparaţie capitală a Casei lui Aron Pumnul ce se ruinează pe zi ce trece, dar sperăm că se vor găsi oameni generoşi şi ne vom vedea visul realizat”.  Considerată Mecca românilor, clădirea deteriorată a Casei iubitului dascăl al Poetului poate fi salvată doar cu ajutorul Providenţei prin susţinerea celor cu adevărată inimă română. Or, dna Eleonora Moldovan ne-a adus şi bucuria discuţiei iniţiale cu primarul Cernăuţiului privind negocierile acordării de către Statul Român a unui ajutor material pentru renovarea Casei lui Aron Pumnul şi posibila inaugurare în viitorul apropiat a  Muzeului „Mihai Eminescu”.

Cu aceeaşi sacralitate dumnezeiască ce îi defineşte în stilul transcendenţei poezia, revelaţia că suntem poate mai fericiți decât toţi românii din Ţară, fiindcă venim de două ori pe an... şi când ne este dor de Eminescu, în locul acesta sfânt cu însemnele paşilor Poetului, ne-a adus-o scriitorul şi traducătorul Mircea Lutic: „Printr-un consemn al proniei cereşti, anul acesta, ziua comemorării marelui nostru Poet şi Martir Naţional, Mihai Eminescu, coincide cu o importantă sărbătoare de mare vibraţie creştină – Duminica tuturor Sfinţilor, Eminescu fiind simbolul Duminicii veşnice a Naţiunii, unicul din Sfinţii noştri naţionali, care astăzi e sărbătorit cu toţi sfinţii creştinătăţii. Precum duminica soseşte cu o perioadă de odihnă, linişte şi pace, astfel în familia Eminovici a venit pe lume al 7-lea copil - Mihăiţă. Mihai Eminescu nu e doar un simbol naţional, ci şi un stâlp al moralităţii noastre naţionale”.

Efervescenţa emoţiilor ne-au împărtășit-o, ca vecini şi prieteni buni, ca niciodată până acum, mai mulţi ucraineni printre care poeta Tamara Severniuk, Vasyl Dovghyi, preşedintele Organizaţiei Regionale a Uniunii Scriitorilor din Ucraina, înaripându-ne gândurile şi speranţele că, prin durerile ce ne unesc sufleteşte şi ne înalţă ca neam, vom fi auziţi, înţeleşi şi respectaţi şi de noua conducere, ne vom făuri împreună viitorul democratic european, pe care ni-l dorim alături de Patria noastră istorică în Uniunea Europeană.

Cu romanţe răscolitoare pe versurile Poetului ne-a răvăşit visele corul „Dragoş Vodă”.  Aducându-ne  revelaţia culminantă a omagierii celor 125 de ani de veşnicie eminesciană,  artistul fotograf, Vasile Paladean, „un mag al artei fotografice”, după cum l-a numit Mircea Lutic, care i-a dedicat poezia „Coborâtoare din sublim”, interiorizând expresia faustiană: „Opreşte-te, clipă! Eşti atât de frumoasă!”, ca pe o „frumoasă brăţară de aur şi ca pe o sublimă chemare a fiinţei”, prin vernisarea, la sediul Societăţii „M. Eminescu”, a impresionantei expoziţii „Pe urmele lui Eminescu la Cernăuţi”, ne-a însoţit printr-un periplu pe locurile pe unde şi-a purtat paşii şi dorul juvenilul învăţăcel.  Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, exprimându-şi frumosul gând ca aceste repere fotografice semnificative ce înveşnicesc prezenţa Poetului la Cernăuţi să devină o expoziţie permanentă, l-a numit fotograful timpului, artistul care reuneşte imaginea cu adevăratele trăiri şi aprecieri ale celui ce s-a înălţat deasupra tuturor geniilor. Profesorul Octavian Voronca s-a referit la organizarea, pe memorabilele locuri eminesciene, a unor acţiuni culturale, iar Gheorghe Onofreiciuc ne-a prezentat un „colţişor” din inima muzeului personal, consacrat Marelui POET, sensibilizând prin el adevărul că  Eminescu este Sfântul care ne ocroteşte şi ne înveşniceşte  duminicile vieţii, e reperul ce ne zideşte dăinuirea.

Inspirat s-a dovedit şi recitalul poetic ce s-a desfăşurat la Gimnaziul nr.6 din Cernăuţi, unde, vocile tinerilor şi cea a îndrăgitului interpret Gheorghe Posteucă au oprit clipa pe aripi de vers şi cântec răscolitor, sub nimbul eminescian vegetator plutind unduirile: Opreşte-te, clipă! Eşti atât de frumoasă!... cu EMINESCU.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii de Vasile PALADEAN şi  Dan CEVCA