27 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

FORUMUL COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN SUDUL BASARABIEI ISMAIL, 15 Iunie

30 iunie 2014 р. | Categorie: Românii de pretutindeni

2014 Către: Uniunea Interregională “COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN UCRAINA” şi toate organizaţiile - membri colectivi ai acesteia Asociaţia Naţional-Culturală a Moldovenilor din Ucraina şi toate organizaţiile - membri colectivi ai acesteia Organizaţiile naţional-culturale ale românilor/moldovenilor din Ucraina Consiliile locale şi raionale din unităţile administrativ-teritoriale cu populaţie majoritară românească/moldovenească (românofonă) din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa Românii/Moldovenii din Ucraina La solicitarea reprezentanţilor comunităţii româneşti din Basarabia Istorică, întruniţi la Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei azi, 15 Iunie 2014, la Ismail, în ziua comemorării a 125 de ani de la trecerea în eternitate a poetului nostru naţional Mihai Eminescu, liderii asociaţiilor româneşti din regiune adresează tuturor românilor/moldovenilor din Ucraina prezentul A P E L Iubiţi Fraţi şi Surori, Stimaţi Conaţionali, Trăind în aceste clipe vremuri istorice, în urma cărora urmează ca statul nostru de cetăţenie, Ucraina, să-şi stabilizeze cursul de dezvoltare democratic şi european şi să îmbrăţişeze deschis valorile statului de drept modern, comunităţile istorice românofone din Ucraina, aflându-se în mod statornic, de mii de ani, la intersecţia celor mai importante căi de acces în spaţiul european şi balcanic şi acumulând, adesea instinctiv, experienţa de paşnică convieţuire cu toate etniile care înconjoară arealul românesc, fiind o veritabilă punte de legătură şi de prietenie în cadrul trilateralei interstatale Ucraina-România-Republica Moldova şi având aceleaşi aspiraţii cu populaţia celor trei state, românitatea din Ucraina, divizată artificial, cu scopuri meschine, de autorităţile bolşevice sovietice în români şi moldoveni, nu poate rămâne indiferentă faţă parcusul istoric al statului nostru. Parte a poporului Ucrainei, oficial în număr total de peste 400.000 de cătăţeni de naţionalitate română şi moldovenească, locuitorii băştinaşi vorbitori ai sumedeniilor de graiuri ale limbii române din Maramureşul Istoric, Nordul Bucovinei, ţinutul Herţa, Nordul şi Sudul Basarabiei, Nordul regiunii Odesa, au în toate aceste teritorii sentimentul apartenenţei la acelaş neam, dând dovadă de unitate în port, tradiţii şi obiceiuri, credinţă strămoşească şi valori spirituale şi naţionale comune. În urma evenimentelor din iarna-primăvara anului curent cu aceleaşi sentimente am urmărit soarta şi grijile românilor din Cernăuţi, precum şi confraţii bucovineni au fost îngrijoraţi de soarta moldovenilor din Odesa. Ne-am susţinut reciproc şi în aceeaş limbă ne-am rugat şi încă ne mai rugăm pentru pace în ţară şi în familiile noastre. Pentru implementarea reformelor statale şi a sporirii procesului paşnic de democratizare a statului ucrainean avem nevoie de solidaritate în sânul societăţii. Pentru a fi cu adevărat parte a societăţii şi a poporului Ucrainei avem, însă, nevoie de solidaritate între cei care sunt parte a aceluiaş neam, statornici de sute de ani pe aceste pământuri. În urma celor menţionate solicităm tuturor celor a căror patrie spirituală este limba marilor înaintaşi Mihai Eminescu şi Ştefan cel Mare să dea dovadă de cuget liber, de solidaritate şi unitate naţională, în beneficiul comunităţilor noastre istorice. Facem apel către comunitatea românilor/moldovenilor din regiunea Cernăuţi, indiferent de cum se identifică aceştia, în vederea organizării la Cernăuţi – capitala culturală a tuturor românilor din Ucraina, a unei reuniuni a comunităţilor româneşti/românofone din Ucraina. Indiferent de formatul întrunirii – forum/congres/conferinţă, manifestarea apare ca fiind una imperios de necesară mai ales în condiţiile actuale de restructurare a raporturilor de coabitare dintre organele statului şi societatea civilă şi mai ales – reprezentanţii minorităţilor naţionale şi a popoarelor băştinaşe din Ucraina. Desfăşurată pe parcursul verii anului 2014, manifestarea are nevoie de implicarea nemijlocită a mai multor factori organizatorici, în vederea distanţării de implicarea factorilor politici, în beneficiul tuturor destinatarilor. În acest sens, din punctul de vedere al organizării a unei delegaţii reprezentative din regiunea Odesa, subsemnaţii, reprezentanţi ai asociaţiilor româneşti din regiune, vă stau la dispoziţie. Asemeni manifestărilor de solidaritate şi reînoire a ideei naţionale de acum 25 de ani, odată cu revenirea la alfabetul latin al limbii române, la Cernăuţi trebuie să se nască o nouă abordare a valorilor noastre naţionale comune, un nou dialog dintre marile comunităţi istorice românofone şi statul ucrainean, precum şi cu statele înrudite – România şi Republica Moldova. Petru ŞCHIOPU Preşedinte al Filialei regionale Odesa a Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina Zinaida PINTEAC Vicepreşedinte a Filialei regionale Odesa a ACDRU Nicolae MOŞU Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale „VALUL LUI TRAIAN” a Românilor din raionul Tatarbunar Anatol POPESCU Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale “BASARABIA” a Românilor din regiunea Odesa Ismail, 15 Iunie 2014