22 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

TINERII JURNALIŞTI ROMÂNI SOLIDARIZEAZĂ ÎNTRU ÎNLĂTURAREA FRONTIERELOR (La Cernăuţi a luat fiinţă prima filială a Forumului Internaţional al Jurnaliştilor Români (FIJR) din afara României)

2 august 2014 р. | Categorie: Noutăţi

De la bun început, ţin să-i liniştesc pe cei cu imaginaţia prea „bogată” că e vorba de frontiere culturale şi informaţionale, care mai persistă între români, în pofida faptului că trăim cu toţii în state democratice şi dispunem de cele mai moderne tehnologii. Anume în scopul depăşirii barierelor ce ţin de circuitul de informaţii, de schimburi culturale, donaţii de carte, sprijin moral şi juridic în caz de încălcare a drepturilor privind libertatea cuvântului, FIJR şi-a propus să fie organizate filiale în afara graniţelor României, jurnaliştii de la publicaţiile de limba română din Cernăuţi bucurându-se de privilegiul de a fi pionierii realizării acestei oportune iniţiative.

Şi deoarece preşedintele FIJR, Romeo Couţi îşi promovează consecvent pledoaria pentru împrospătarea peisajului jurnalistic românesc de pretutindeni cu forţe tinere, la ultimul Congres al Forumului, care a avut loc anul acesta la Bălţi, Republica Moldova, preşedintă a primei filiale din străinătate (de fapt, „la Cernăuţi” pentru tot românul e „la noi acasă”) a fost aleasă Diana Toma, promiţătorul condei al ziarului nostru, „Zorile Bucovinei”.

La sediul „Zorilor Bucovinei”, pe peretele de la intrarea în sala cea mai spaţioasă, devenită salonul unor interesante manifestări culturale, literar-artistice, tineri din România, Republica Moldova şi Cernăuţi, uniţi în jurul Dianei Toma, au montat tăbliţa adusă de dl Romeo Couţi, pe care scrie în română, ucraineană şi engleză că aici se află filiala Ucraina a FIJR. Partea formală i-a adus proaspetei preşedinte şi alte surprize plăcute, dublate de emoţiile întâlnirii cu prietenii din Forum, colegi de profesie. Cu o zi înainte de întâlnirea de la „Zorile Bucovinei”, la 1 august, în sala de conferinţe a hotelului „Bucovina” a avut loc lansarea oficială a filialei FIJR Ucraina, evenimentul sporind în prestanţă prin prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, şi directorului Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”, Ion Pintea, preşedintelui FIJR, Romeo Couţi (director al TVR Cluj), şi altor membri din conducere, a Consulului General al României la Cernăuţi, dna Eleonora Moldovan, precum şi a unei echipe selecte de scriitori şi jurnalişti din judeţul Bistriţa-Năsăud. Şi ai noştri s-au adunat ca aleşi pe sprinceană, dna Eleonora Moldovan, considerată pe bună dreptate de oaspeţii bistriţeni „drept om al casei”, prezentându-şi partenerii zilnici cu care organizează şi realizează frumoase activităţi culturale – Vasile Tărâţeanu şi Alexandrina Cernov, membri de onoare ai Academiei Române, Ilie T. Zegrea, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai Eminescu”, Vitalie Zâgrea, redactorul-şef al postului de radio „Ucraina-Internaţional”, Tudor Andrieş, redactorul şef al săptămânalului „Concordia”, Gheorghe Bodnaraş, redactor la portalul „ChernivtsiNEWS”, Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, ziar care, după cum a menţionat Excelenţa Sa, „şi-a asumat şi rolul de a reactiva fenomenul cultural la Cernăuţi”, şi unde în ultima perioadă este invitată aproape în fiecare săptămână la manifestări de profundă vibraţie românească.

Aşa cum tinerii nu s-au molipsit încă de la generaţia îndrumătorilor de boala discursurilor lungi, Diana Toma a formulat succint scopul şi obiectivele activităţii filialei: conducerea FIJR va fi mai aproape de problemele jurnaliştilor români din Ucraina, ne va sprijini în pledoaria pentru drepturile noastre, ne va lua apărarea în caz de îngrădire a libertăţii presei. Venindu-i în ajutor, dl Romeo Couţi şi-a confirmat deschiderea spre întreţinerea unor relaţii mai efective privind schimbul de informaţii, evidenţiind totodată că şi jurnaliştii din Ţară au nevoie de ajutorul nostru pentru a informa corect şi operativ opinia publică. Aspra acestor oportunităţi s-a oprit şi tânărul publicist Iurie Sănduţă din Chişinău. Bucuros că vede în sală nu numai jurnalişti de vârsta a doua şi a treia, el şi-a exprimat încrederea că domnişoara Diana va fi acea scânteie ce-i va înflăcăra şi pe alţi semeni din zona Cernăuţiului, precum şi din regiunile Odessa şi Transcarpatică, stabilindu-se astfel un echilibru între generaţii: „Trebuie cineva să preia această ştafetă,. Sper să ne mobilizăm, să ne ajutăm reciproc în cadrul unei reţele, atunci când ni se încalcă drepturile de jurnalist. Să arătăm că suntem un popor care ţine la drepturile şi cultura sa, desfăşurând activităţi comune, să asigurăm circuitul de carte şi informaţii utile. În delegaţia noastră avem două studente de la facultatea de jurnalism din Bălţi, care au venit să vă vadă şi să înveţe de la dumneavoastră”. Dl R. Couţi a promis că va invita tineri jurnalişti, în scopul îmbogăţirii cu experienţă, şi la TVR Cluj.

Un sincer prieten al jurnaliştilor şi, îndeosebi al românilor din nordul Bucovinei, s-a dovedit a fi dl Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, sosit la Cernăuţi nu numai ca partener al evenimentului organizat de FIJR, ci şi în baza implementării unor proiecte de colaborare cu autorităţile regiunii şi Biblioteca regională „Myhailo Ivasiuk”. S-a întâmplat ca prima sa vizită în capitala nordică a Bucovinei să aibă loc într-o perioadă extrem de tensionată în Ucraina şi, într-o mare măsură, pe meleagul nostru. Cu toate acestea, a răspuns fără ezitare la propunerea preşedintelui Fundaţiei „Casa Limbii Române” de a înlesni aducerea la Cernăuţi a ansamblului profesionist „Dor Românesc” şi a contribui cu trei concerte de binefacere întru susţinerea ostaşilor ucraineni răniţi pe frontul de est. La întâlnirea cu jurnaliştii, dl Radu Moldovan şi-a exprimat bucuria de a contribui cu un minim gest de solidaritate, asigurându-ne de sprijinul său nerezervat. Referindu-se la presă în general şi, în special, la organizarea filialei, a apreciat evenimentul ca un prim beneficiu în relaţionarea directă dintre jurnaliştii din Tară şi cei din afara graniţelor. Demnitarul a mărturisit sincer ce crede şi despre situaţia creată în jurul ordinelor de mobilizare, starea de nelinişte în comunitatea românească din zonă fiind iscată de insuficienţa de informaţie corectă şi lipsă de comunicare cu oamenii: „Rolul dumneavoastră este extrem de important, chiar vital. În astfel de momente comunitatea are mare nevoie de sprijinul românilor cu anumite posturi din Ţară, dar şi al jurnaliştilor. Anul trecut am fost la o comunitate mare de români din Barcelona, Spania – avem vreo cinci mii de bistriţeni acolo. Dar acum mi-am zis că la Cernăuţi e mai mare nevoie de ajutorul nostru. La întâlnirea cu oficialităţile de aici, guvernatorul regiunii şi preşedintele Consiliului Regional, mi-am exprimat marea încredere în sacrificiile majore ale poporului ucrainean pe calea integrării în Uniunea Europeană. Statul Român este primul care, nu doar declarativ, ci în mod procedural a susţinut şi a ratificat acordurile celor trei ţări – Ucraina, Republica Moldova şi Georgia cu UE. Drumul lor european este susţinut şi la nivelul populaţiei, căci am venit cu 90 de persoane, printre care trei directori de instituţii culturale, mulţi tineri”.

Oaspeţii bistriţeni au depus un considerabil efort la facilitarea şi oficializarea trecerii cărţii româneşti prin vamă, prin semnarea unui protocol de colaborare între Biblioteca judeţeană „George Coşbuc” şi Biblioteca regională „Myhailo Ivasiuk”. Ion Pintea, directorul Bibliotecii din Bistriţa-Năsăud, ne-a informat că a adus deja o mie de volume de carte românească. El i-a asigurat pe jurnalişti că „aspiraţiile noastre coincid: împreună facem ca informaţia şi cartea să nu cunoască graniţe. Acest rol de misionariat care zideşte poduri şi aduce lumină între noi a fost aprofundat de dna Consul General Eleonora Moldovan, care a evidenţiat importanţa aparte în împrejurările de astăzi a difuzării informaţiilor operative şi corecte: „Mă sună jurnalişti din Ţară şi mă întreabă dacă la Cernăuţi e război, dacă sunt tancuri… Consider că poziţia, competenţa jurnalistului sunt foarte importante. Exprim încrederea şi certitudinea că prin instituirea acestei filiale aici, atât informaţiile referitoare la românii din Cernăuţi, cât şi cele ce vizează societatea civilă din Ucraina vor circula într-o formă absolut naturală şi fluentă. E important să depunem efort în acest sens, încât să nu avem nici un fel de sincopă”. Impresionată de mâna de ajutor din partea autorităţilor şi oamenilor de cultură din Bistriţa-Năsăud, în special de poziţia preşedintelui Consiliului Judeţean, dna Eleonora Moldovan a remarcat semnarea, la Cernăuţi, a două documente importante, care vizează cooperarea între cele două ţinuturi, ca un început bun, o strategie utilă pe drumul integrării europene. Or, până acum existau relaţii de colaborare doar între zonele limitrofe. Referindu-se la continuitatea proiectelor de sprijinire a identităţii românilor, dna Consul General a amintit de obiectivul din capul listei de priorităţi – restaurarea Casei lui Aron Pumnul. Ca persoană împuternicită cu mandat de la MAE al României pentru demararea, la Cernăuţi, a proiectului „Casa lui Aron Pumnul”, care e şi Muzeul „Mihai Eminescu”, dumneaei a solicitat şi susţinerea inimoşilor bistriţeni. „Avem multă treabă”, a concis gospodăreşte dna Eleonora Moldovan, contând de-acum înainte şi pe echipa tânără ce urmează să se consolideze în jurul preşedintei filialei FIJR.

Maria TOACĂ

 Foto: http://www.chernivtsinews.com/