16 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Colegul care ne-a îndemnat la solidaritate profesională vine cu noduri în papură

5 august 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Sau mai precis aruncă pietricele în nou creata, la Cernăuţi, filială a Forumului Internaţional al Jurnaliştilor Români, implicit pietrele ajungând şi în grădina conducerii Forumului, care l-a susţinut în momentele grele şi a ridicat opinia publică din România întru salvarea emisiunilor în limba română a Postului de radio „Ucraina Internaţional”. Ca să fie mai clar, precizez că acest coleg este dl Vitalie Zâgrea, redactorul-şef al redacţiei respective, care a fost prezent la lansarea filialei FIJR, şi chiar a felicitat-o pe preşedinta Diana Toma, corespondent al ziarului „Zorile Bucovinei”. I-a dorit frumos să preia experienţă de la colegii mai mari, totodată obiectând că ar trebui să fim mai uniţi, să nu ne „criticăm” („atacăm”) unii pe alţii în presă, căci, doar suntem colegi, de-un neam şi-un sânge, aş mai adăuga eu.

Cineva din sală i-a luat vorbele în glumă, ironizând că n-am fi români dacă ne-am iubi ca fraţii. Şi parcă ar fi fost proroc, deşi nu vreau să cred că aceasta nu-i „virtutea” naţională, de a ne scoate ochii unii la alţii. Vitalie Zâgrea în consemnările despre evenimentul privind inaugurarea Filialei FIJR la Cernăuţi, pe care o consideră „o dată istorică în viaţa jurnalisticii româneşti din nordul Bucovinei”, îşi exprimă regretul că „evenimentul a fost ignorat de cei peste 50 de jurnalişti români din regiunea Cernăuţi, reprezentanţi ai audiovizualului românesc şi presei scrise din ţinutul nostru. Unul din motive ar fi alegerea conducerii filialei FIJR Cernăuţi în lipsa dialogului care ar fi trebuit să existe chiar de la bun început cu reprezentanţii mass-mediei româneşti din nordul Bucovinei”. Aici ar trebui să obiectez că cu excepţia subalternilor săi de la radio şi colegii noştri de la „Libertatea cuvântului”, care sunt aceleaşi persoane, toţi au răspuns invitaţiei. Au fost de faţă redactorii-şefi ai ziarelor şi revistelor, am în vedere „Septentrion literar” al lui Ilie T. Zegrea, „Glasul Bucovinei”, conducerea redacţiei fiind reprezentată de dl profesor Ilie Luceac şi dna Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, Vasile Tărâţeanu, directorul publicaţiei „Arcaşul”, Tudor Andrieş, redactorul-şef al săptămânalului „Concordia”, Gheorghe Bodnaraş, redactor la portalul „CernivtsiNEWS”, Nicolae Toma, redactorul-şef al bisăptămânalului „Zorile Bucovinei” şi câţiva ziarişti, membri ai Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, Vasile Bâcu, redactorul-şef al săptămânalului „Gazeta de Herţa”.

Şi-apoi nici nu era cazul să fie prezente redacţiile in corpore, candidatura Dianei Toma fiind coordonată la Congresul Forumului de la Bălţi. Probabil că nu aici se ascunde regretul autorului, căci din rândurile următoare aflăm care e buba: „Astfel numirea tinerei ziariste Diana Toma în postul de preşedinte al filialei cernăuţene a Forumului Internaţional al Jurnaliştilor Români, a trezit nemulţumiri în rândul unor jurnalişti români din regiunea Cernăuţi, considerând că acest post atât de responsabil ar fi trebuit să-l deţină un jurnalist cu o experienţă mult mai bogată şi cu un staj de muncă de cel puţin cinci ani în acest domeniu”. Nu m-am angajat avocata domnişoarei Diana, care nici n-are nevoie de apărare. Voi consemna doar că noi, ziariştii mai în vârstă, ne mişcăm mai greu, gândim mai încet şi mai îndelung înainte de a aşterne ceva pe hârtie (pe calculator). Ne obişnuim mai încetinel cu presa difuzată pe Internet şi comunicarea electronică. Aici avem ce învăţa de la tineri, inclusiv de la Diana Toma, colega noastră de la „Zorile Bucovinei”, care administrează SITE-ul ziarului şi paginile de facebook ale publicaţiei şi Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, neremunerat, adică din entuziasm, lucru mai rar întâlnit la tinerii de astăzi afectaţi la maximum de pragmatism.

 Acum câţiva ani, când congresul FIJR a avut loc la Cernăuţi, s-a hotărât să fie finanţată versiunea electronică a unei publicaţii româneşti din ţinut, alegerea fiind de partea „Zorilor Bucovinei”. Atunci colegul Vitalie Zâgrea a abordat întrebarea „De ce numai şi anume „Zorile”?”. Nu ştiu din cauza acestei întrebări sau din lipsă de finanţe, proiectul a rămas în aer, iar noi susţinem SITE-ul ziarului cu mijloace proprii, mai bine zis datorită eforturilor necompensate material, depuse de tânăra Diana Toma, care are deja şi cei cinci ani de vechime de muncă.

E firesc să avem păreri diferite, să apară obiecţii şi discuţii contradictorii, însă aceste lucruri puteau fi spuse în public, când era momentul oportun, dar nu abia acum, când au fost  postate în pagina de facebook Radio Bucovina mai aproape de inimile dumneavoastră şi pe portalul BucPress.eu, de altfel, finanţat de Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

Maria TOACĂ