04 iulie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„ZARURILE AU FOST ARUNCATE” – LIMBA ROMÂNĂ E LA EA, ACASĂ, ŞI LA VOLOCA

18 martie 2013 р. | Categorie: Limba noastră cea română

După minunata veste, adusă de Adrian Iliuţ, că la Ciudei, raionul Storojineţ,  Româna a devenit limbă regională, am avut, în sfârşit, şi o mai mare bucurie sufletească – am aflat că şi la Voloca, satul meu de baştină, pentru care am o aleasă afecţiune, s-au rupt gheţarii şi că Limba noastră cea Română e la ea, Acasă – a obţinut statutul de limbă regională.

Ce-i drept, şi aici, în frumoasa, pitoreasca şi bogata localitate de vrednici români, cu vechi tradiţii româneşti şi rădăcini seculare, adânc implantate în glia străbună, pe unde şi-a purtat neînfricaţii şi victorioşii oşteni Voievodul Ştefan cel Mare, lupta pentru punerea la loc de cinste a Graiului Străbun a fost câştigată nu uşor, a fost nevoie de cutezanţă, dârzenie şi îndrăzneală ca să fie adânc înfipt plugul în slăvitul pământ strămoşesc al Limbii Române.

Adevărul e că în fruntea acestor harnici plugari, gospodari de frunte, care îşi iubesc Limba şi Neamul mai presus de toate, a fost, cum şi se cuvine, profesorul de română Nicolae MINTENCU, susţinut de ceilalţi membri ai grupului de iniţiativă - bravii români Ion BOJESCU, director-adjunct la ŞM Voloca, Aurel POPOVICI, directorul Complexului Instructiv-Educativ din Hruşăuţi,  profesorii Ion ŢURCANU, Ion OLENTERIUC şi Nicolae PAULENCU, corespondentul nostru netitular, care au ţinut sus şi tare coarnele plugului, trăgând o brazdă cât mai lată în mănoasa glie străbună şi însămânţând în ea Bobul Graiului Matern.

Astfel, grupul de iniţiativă, din care au făcut parte voloceni cu inimă română şi Tricolorul în suflet, amintiţi mai sus, au iniţiat crearea unei comisii privind organizarea discutării şi implementării Legii Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”. Importanta chestiune a fost discutată cu elevii şi părinţii lor, apoi cu locuitorii satelor Hruşăuţi şi Voloca, 98% dintre care sunt vorbitori de limbă română, fiind întâmpinată cu mare bucurie şi înaintată pentru aprobare deputaţilor Consiliului Sătesc.

Sincer vorbind, nu le-a fost uşor membrilor grupului de iniţiativă, care, probabil, au uitat de frică, alarmaţi de gândul că graiul matern e în primejdie, încurajaţi în visele şi speranţele lor de memoria străbunilor, şi astfel, în pofida tuturor dificultăţilor, sub avalanşa sentimentelor de mândrie naţională că sunt români şi punctum, nu şi-au trădat idealul, au hotărât să pună „punctum” pe o chestiune vitală ce trebuia neapărat rezolvată –  să-i acorde Limbii Române toate rigorile pe care le merită, ca ea să sloboadă noi, şi mai trainice rădăcini, în plaiul ştefan.

Or, „între săbii” şi polemici,  la 5 decembrie 2012, hotărârea a fost votată prin majoritatea de voturi – 15 „pentru” ( Marin BOJESCU, secretarul primăriei Voloca, profesorii Corneliu BOJESCU, Ion OLENTERIUC, Dorel VILCEAC, Ion HLOPINA, Dumitru ONOFREICIUC, Andrian GUZ, antreprenor privat, Gheorghe PAULENCU, Viorel HULUNGA, şofer, Victor POPOVICI, antreprenor privat, Gheorghe BEJENAR, contabil, Veaceslav OSTAFIICIUC, vânzător, Pavel ONOFREICIUC, antreprenor privat, Dumitru ZAHARCIUC, lucrător social) din cei 17  deputaţi prezenţi la sesiunea Consiliului Sătesc Voloca. Ce-i drept, unul, probabil, înfricoşat de-a binelea, a spălat putina, iar altul – s-a abţinut de la vot.

Oricum, „zarurile au fost aruncate”, istorica hotărâre a fost adoptată.  Rămâne ca ea să nu bucure ochii şi inimile  doar de pe imaculata hârtie.

Felicia NICHITA-TOMA