22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„PUTEM IUBI UCRAINA ŞI ROMÂNEŞTE, PĂSTRÂNDU-NE GRAIUL MATERN, TRADIŢIILE ŞI CREDINŢA ”

3 septembrie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

În Cartea Sfântă scrie că mulţi sunt chemaţi, dar puţini vor fi aleşi. Primarul Elena Nandriş e şi printre acei chemaţi, şi printre acei aleşi, printre acei conducători, care ştiu să facă ceva bun,  durabil şi pentru oameni, ceea ce nu prea se întâmplă în ultimul timp. Poate uneori cu sacrificii, lipsită de linişte şi odihnă îşi duce crucea sorţii mai departe atât întru păstrarea şi perpetuarea Graiului, Neamului, cât şi pentru prosperitatea consătenilor.

Poţi trăi în Ucraina şi, totodată,  să-ţi iubeşti Graiul, Ţara şi Neamul, precum o fac românii din comuna Mahala, raionul Noua Suliţă, localitate preponderent românească, unde 98 la sută o constituie românii. Or, trebuie să ai o inimă iubitoare care să bată pentru perenitatea valorilor şi identităţii naţionale, trebuie să mai ai şi un primar cu dragoste de străbuni şi de aproapele în suflet, precum e dna Elena Nandriş.  Mi-a spus adineauri: „Voi prea mult mă lăudaţi”. „Nu e laudă, i-am răspuns, ci adevăr”. Şi-apoi de ce să nu lăudăm, când omul merită toate laudele. În Mahala, sat martirizat prin eroii masacraţi şi deportaţi de NKVD-işti, fiindcă nu şi-au trădat idealurile naţionale, în toate timpurile au trăit români cu inimă mare, care îşi păstrează valorile perene şi, desigur, graţie primarului Elena Nandriş, care e un îndrumător şi susţinător în toate,  un etalon pentru consăteni şi nu numai.  La 2 septembrie şi-a văzut aievea încă un vis realizat –  a fost inaugurată frumoasa şi impunătoarea grădiniţă pentru copii în care vor fi educaţi aproape 200 de micuţi măhăleni – 100  (de 2-6 ani) vor frecventa instituţia preşcolară, iar 92 vor studia în clasele primare - I-IV.

Bucuria realizării a fost cu atât mai mare şi aşteptată, cu cât odraslele celor 7 mii de locuitori din cele 4 sate ale comunei – Mahala, Ostriţa, Buda, Prut – n-au dispus de un asemenea cuib „familial” confortabil, frumos amenajat. Or, oameni harnici, generoşi şi săritori la nevoie, au muncit cu tot satul în rând cu primarul, ani de zile, la edificarea noului edificiu, românii măhăleni au meritat din plin acest cadou de Ziua Cunoştinţelor.

Bucuria le-a fost şi mai mare, când s-au văzut în pragul fericirii cu oaspeţi dragi de elită – au venit să-i felicite ministrul consilier Ionel Ivan, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, Sorin Ababei, viceprimarul comunei Dumbrăveni din România, Roman Vanzureak, guvernatorul regiunii Cernăuţi, însoţit  de Oksana Paliiciuk, şefa Departamentului Învăţământ şi Ştiinţă, Turism şi Sport al ARS, Mihail Găiniceru, preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, Vitalie Balta, şeful Administraţiei Raionale de Stat Noua Suliţă, cu o întreagă echipă de subalterni, Roman Crigan, preşedintele Consiliului Raional Noua Suliţă,  Maria Nicorici,  primarul or. Noua Suliţă, foşti conducători ai raionului etc.

Şi-apoi au românii măhăleni o credinţă sfântă, moştenită din străbuni, de a începe o lucrare, a trece în Casă nouă, prin sfinţirea locului, lăcaşului, ca să piară toate relele şi doar cele bune să se adune. La oficierea serviciului divin şi sfinţirea grădiniţei şi-au adus prinosul preoţii Dumitru Miţiţei, Gheorghe Buzenco,  Eugen Bodean, Nicolae Moroz. Iar şefa grădiniţei, Mariana Nandriş, a primit cadourile.

 Ministrul consilier, Ionel Ivan, care a fost prezent  nu doar cu vorbe bune şi urări, ci şi cu o impunătoare donaţie de carte, CD pentru micuţi, exprimându-şi, la fel ca şi Roman Vanzureak, precum şi ceilalţi oaspeţi, admiraţia faţă de primar şi harnicii măhăleni, care ştii rostul la muncă şi sărbători, ştiu să-şi facă viaţa frumoasă şi confortabilă, a conchis: „E foarte bine să investim în tânăra generaţie, în copiii noştri. Din punct de vedere diplomatic, deschiderea grădiniţei e în egală măsură o investiţie pentru viitorul Ucrainei, pentru viitorul Uniunii Europene, fiindcă drumul Ucrainei în UE devine ireversibil”.

Mihail Găiniceru, preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, a constatat că inaugurarea grădiniţei e un exemplu  viu cum poate activa reuşit un primar harnic şi priceput, iar alţii – nu, posibilităţi având cu toţii.

Primăria din Mahala are legături de prietenie cu multe localităţi din România, de exemplu, cu comuna Dumbrăveni, judeţul Suceava. Astfel, viceprimarul Sorin Ababei, le-a transmis românilor bucovineni salutul românilor din Ţară, adresându-i felicitări dnei Elena Nandriş  pentru tot ce a realizat, pentru eforturile deosebite în activitatea de primar.

Referindu-se la evenimentul istoric pentru românii din Mahala – deschiderea grădiniţei, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, Nicolae Toma, dăruindu-le micuţilor cărţi cu poveşti şi un DEX al limbii române,  le-a urat să înveţe bine şi să păşească pe urmele ilustrului lor consătean Grigore Nandriş, unul dintre cei mai de vază savanţi europeni.

Primarul Elena Nandriş a avut noroc de ajutorul şi susţinerea unor oameni generoşi precum Maria Nicorici, care, la o sesiune a Consiliului Raional Noua Suliţa, când a aflat că satul Mahala  nu are grădiniţă, a renunţat în folosul lui la cele 250 de mii de grivne, alocate din buget pentru necesităţile oraşului Noua Suliţă.

Fă-ţi prieteni noi, dar nu uita nici de cei vechi. Primarul Elena Nandriş  se conduce după această înţelepciune populară – i-a invitat la sărbătoarea satului nu doar pe actualii, ci şi pe foştii conducători ai raionului, colegi şi prieteni, fiindu-le recunoscătore şi mulţumindu-le din suflet tuturor celor care au susţinut-o şi i-au acordat o mână de ajutor.

Aleşii oaspeţi şi conducători ai ţinutului, raionului, au tăiat panglica de inaugurare a grădiniţei, deschizându-le micuţilor uşa în Casa Mare, luminoasă şi însorită a copilăriei, iar doamna Elena Nandriş, urându-le tuturor celor prezenţi, părinţilor şi copiilor, pace în ţară şi în familie, pâine pe masă, a accentuat că „putem iubi Ucraina şi româneşte, păstrându-ne limba maternă, tradiţiile şi credinţa”.

Felicia NICHITA-TOMA