11 august 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SUNTEM O RAMURĂ A UNUI COPAC, AVEM O MAMĂ – ROMÂNIA

27 octombrie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Am moştenit de la străbuni şi părinţi dragostea faţă de Grai, de inestimabilele  valori naţionale, pe care urmează fiecare dintre noi, românii, să le păstrăm, să le protejăm  întru dăinuirea neamului. Avem o sacră obligaţie faţă de înaintaşi, faţă de părinţi şi bunei de a ne apăra, cu trup şi suflet, adevăratele valori, identitatea naţională, moştenite prin sacrificiu. Adevărul e că misiunea cea mai importantă a noastră, a tinerilor, e perpetuarea identităţii, păstrarea Limbii Române. Evident, pe această undă sacrală a derulat vizita de la sfârşitul săptămânii precedente în regiunea Transcarpatică şi întâlnirea delegaţiei din Cernăuţi cu studenţii români de la Universitatea Naţională din Ujgorod, care a avut loc graţie dnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi. Fiind pentru a cincea oară în respectiva aulă universitară, Excelenţa Sa a deschis sesiunea de comunicări, prezentându-şi însoţitorii şi accentuând asupra faptului că tinerii pot deveni personalităţi doar păstrându-şi rădăcinile, Limba, tradiţiile, onorându-şi înaintaşii, că această cale misionară ar fi mai uşoară dacă studenţii români, în deosebi, toţi tinerii români din Maramureşul istoric, ar avea legături sufleteşti şi prieteneşti cu cei din Bucovina istorică, în particular cu tineretul studios de la Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii Cernăuţene.

Aflându-se în componenţa delegaţiei cernăuţene, conferenţiarul universitar, dna Lora Bostan, soţia ilustrului om de cultură, savantului şi academicianului Grigore Bostan, titularul Catedrei de Filologie Română şi Clasică a Universităţii Naţionale „Iu. Fedkovyci”, a conştientizat că munca depusă de Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, în această parte a Ucrainei, unde persistă populaţie românească, este extraordinară, evocând momente istorice de la înfiinţarea, în 1875, a Catedrei, când a fost condusă de savanţii I. Gh. Sbiera, academicianul Sextil Puşcariu, membru corespondent al Academiei Române, Alexe Procopovici, Leca Morariu, academicianul Grigore Bostan, scriitor, folclorist, s-a referit la necesitatea păstrării identităţii naţionale prin Limbă, Credinţă, valori, pe care le cultivăm, le asimilăm din Ţară.

Prezentă pentru prima dată în această glorioasă provincie istorică, am admirat vocea trepidant de fermecătoare a  talentatei interprete, compozitoare şi jurnaliste Carolina Jitaru, vicepreşedinte al Societăţii „Junimea”, care a vibrat răvăşitor pe strune de  chitară cu imnurile românismului prin care ne „privesc străbuni cu ochi de mure” – „Poem Bucovinean”, pe versurile lui Grigore Bostan şi „Glosa” lui Mihai Eminescu, le-am adresat studenţilor maramureşeni salutul membrilor Filialei din Ucraina a Forumului Internaţional al Jurnaliştilor Români, îndemnându-i să organizeze o filială a FIJR în dreapta Tisei, ca să poată contacta direct şi prin reţelele de socializare cu cea din Cernăuţi şi Republica Moldova, ceea ce ar constitui un dialog util pentru reunirea tinerilor jurnalişti din toate provinciile istorice întru păstrarea tezaurului străbun – Limba şi valorile identitare. Jurnalista de la Radio Ucraina Internaţional, Carolina Jitaru s-a referit la activitatea Societăţii „Junimea” din Cernăuţi, propunându-le tinerilor să colaboreze cu junimiştii cernăuţeni.

Mărturisindu-şi bucuria întâlnirii cu oaspeţii bucovineni, studenta Secţiei de Română a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Ujgorod, Ana Maria Dan, originară din localitatea Apşa de Mijloc, a recunoscut că a ales să studieze Româna, fiindcă îşi iubeşte graiul şi doreşte să-l perfecţioneze, ca să nu-şi piardă limba, tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti.

Un moment superb, încărcat de emoţii, l-am trăit şi în timpul ceremoniei acordării titlului de Doctor Honoris Causa doctorului în ştiinţe, dnei Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ce colaborează şi cu Universitatea Bucovineană de Medicină, misiune înfăptuită de rectorul Volodymyr Smolanka şi prorectorul Iulian Vysoceanskyi, cu  ocazia împlinirii a 69 de ani de la formarea acestei prestigioase Alma Mater din Ucraina.

Adresându-le felicitări gazdelor, Excelenţa Sa, Eleonora Moldovan, a relevat că „acordarea pentru prima dată a unui asemenea titlu unui savant din România e în spiritul relaţiilor internaţionale bilaterale şi prieteneşti dintre ţările noastre şi constituie un moment important ce pune începutul unei noi etape a colaborării fructuoase între aceste două instituţii, între România şi Ucraina”.

Vizita noastră la românii din Maramureşul istoric a continuat la Liceul din Slatina, unde directorul Mihai Opriş a făcut o succintă prezentare a istoriei şi activităţii actuale a instituţiei pe care o conduce. În timpul întâlnirii cu liceenii şi cu profesorii de aici,  am constatat că există o concurenţă cultural-naţională sănătoasă în rândul comunităţilor din regiunea Transcarpatică, ceea ce înseamnă că trebuie să ne cunoaştem patrimoniul, să nu uităm că ceea ce ne-au lăsat înaintaşii e sfânt. Ne-am convins că suntem o ramură a unui copac, avem o Mamă - ROMÂNIA,  suntem un tot întreg, de aceea trebuie să ne tolerăm, să fim uniţi, să ne păstrăm Limba, Rădăcinile, deoarece acesta este viitorul nostru, iar comunicarea înseamnă viaţă, existenţă, DĂINUIRE.

Diana TOMA