29 noiembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Activitate de bilanț, prezentarea filmului proiectului - „Comori de suflet ale satului bucovinean”

20 noiembrie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

„Comori de suflet ale satului bucovinean” este activitatea de bilanț a proiectului „Bucovina unită prin limba și tradițiile ei”, ediția a II-a, 2014, un proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

În cadrul acestei activități au fost prezentate sistematic activitățile desfășurate, au fost evidențiate realizările și totodată modalitatea de a continua cercetarea culturii etnografice și a artei plastice. Au fost prezentate momentele importante ale activitatii echipei de proiect în realizarea obiectivelor propuse. În sală au fost expuse fotografiile din cadrul albumului ”240 de ani reprezentați prin imagini ale trecutului și prezentului din cultura românilor din regiunea Cernăuți”, iar pentru fiecare activitate au fost prezentate rezultatele obținute: albumul foto, zestre materialelor etnografice, măestria interpretării cântecelor și jocurilor populare românești, un film privind aspectele deosebite din derularea proiectului, rezumate ale activității de culegere de material etnografic din satul românesc.

Înainte de a relata detaliat această activitate vrem să vă amintim că aceasta s-a desfășurat la Cernăuți în data de 15.11.2014 la sediul Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” la care au participat reprezentanți ai comunității românești din regiunea Cernăuți, tineri și vârstnici care au urmărit cu interes prezentarea activității de bilanț de catre managerul proiectului, secretarul general al Asociației Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni, Gheorghe Hreniuc. Membrii echipei de implementare a proiectului au derulat fiecare activitate în parte aducând argumentarea necesară cu privire la pașii pe care i-au urmat în acest proiect.

Prima activitate intitulată Cunoașterea limbii și valorilor culturale bucovinene- „Bucovina izvor veșnic viu și sacru al datinilor strămoșești”, s-a concretizatat prin vizita de documentare la care au participat elevii și studenții români, cadrele didactice, artiști, specialiști în cultur, reprezentanți ai comunităților locale și raionale din regiunea Cernăuți.

Apoi s-a continuat cu activitatea a II- a intitulată: „Recrutarea și selecția de noi soliști și dansatori pentru grupul folcloric comun „Bucovineanca”, având ca obiective principale recrutarea de noi talente pentru formația transfrontalieră „Bucovineanca”.

La activitatea a III-a intitulată: Asigurarea unității transfrontaliere „Bucovineanca” prin achiziții de costume populare românești, s-au achizitionat costume populare traditionale după un model unic, fiind considerată o cerință fundamentală pentru întreaga formație, deoarece din mementul în care am pornit acest proiect am observat mari discrepanțe între costumele tradiționale românești și cele purtate de tinerii din grupul țintă. Dorința noastră a fost să reușim să eliminăm diferențele de port care să ne conducă la formarea sentimentului de apartenență la o singură identitate. Am continuat să redăm derularea proiectului prezentând imagini foto și video pentru cei prezenți în sală.

Următoarea activitate intitulata: învățarea de noi dansuri și cântece tradiționale bucovinene „ Hai la joc și voie bună” a fost reprezentată prin fotografii. Echipa de management al acestui proiect a contactat persoanele cunoscătoare de tradiție din satul bucovinean și i-a invitat să prezinte tinerei generații cântece și jocuri populare românești. După un program bine stabilit, colaboratorii din regiunea Cernăuți au lucrat împreună cu cei din județul Suceava pentru a dobândi deprinderile corecte pentru a interpreta cântece și dansuri populare românești. Tinerii din regiunea Cernăuți din grupul folcloric transfrontalier „Bucovineanca” au fost instruiți împreună cu cei din județul Suceava, s-au făcut transferuri de cunoștințe. deprinderi și obiceiuri în dans și cântec tradițional bucovinean. s-a realizat colabolarea și spiritul de echipă în preluarea și transmiterea elementelor specifice de folclor muzical și coregrafic din satele bucovinene. Bucovineanca a devenit exemplul pozitiv pentru ceilalți tineri și ia determinat, începând cu cei mai tineri, să se implice în promovarea limbii, culturii și tradițiilor românești. Am reușit să modelăm tânăra generației, cu care am luat contact, după principii democratice europene.

Următoarea activitate a fost Primul turneu al formației transfrontaliere „Bucovineanca” în Ucraina, România și Republica Moldova. Aici ca și la celelalte activități am realizat ceea ce ne-am propus. Am promovat pe plan internațional formația transfrontalieră Bucovineanca, care militează pentrtu transmiterea valorilor culturale dincolo de hotare și perpetuarea lor în rândul tinerilor. Această acțiune a fost completată cu un schimb de experiență bine conceput.

Drumul nostru a continuat cu activitatea Spectacol folcloric și șezătoare- „La șezătoare”, care s-a desfășurat în Raionul Hliboca, satul Oprișeni, la muzeul satului. Aici au fost invitate personalități marcante, tineri și bătrâni, fii ai satului Oprișeni. La această activitate culturală a fost prezentată măiestria artistică dobândită de tinerii implicați în proiect în urma muncii desfășurate împreună cu artiști și păstrători de folclor a satului românesc.

În cadrul activitatii: Editarea albumului foto și realizarea expoziției cu genericul „240 de ani reprezentați prin imagini ale trecutului și prezentului din cultura românilor din regiunea Cernăuți” am realizat imaginea vie a populației românești din regiunea Cernăuți în diferite perioade ale istoriei sale, o istorie nescrisă. păstrată vie în sufletele românilor prin intermediul fotografiilor care au fost colecționate. Am creat un album foto de colecție, care v-a oferi tinerei generație o imagine vie a trecutului neamului românesc din regiunea Cernăuți.

Realizarea unei arhive virtuale cu fotografiile martore a trecutului glorios al românilor -„Bucovina pe axa timpului” s-a făcut pe platforma online și a fost pusă la dispoziția tuturor doritorilor. Considerăm că informațiile oferite prin aceste fotografii vor avea menirea de a informa societatea cu privire la trecutul comunității românești din regiunea Cernăuți. Prin această activitate am reușit să realizăm cooptarea tinerilor români din regiune în activități etnografice și culturale. Fotografiile sunt istoria nescrisă a unui popor, de aceea recuperarea acestora este deosebit de importantă întrucât ele constituie puntea de legătură dintre trecut și viitor.

Activitatea Conferința culturală - „Ceea ce ne desparte ne unește, ceea ce ne unește nu ne dezbină”, la care au participat personalități din cadrul Consulatului General Român la Cernăuți, reprezentanți ai Asociației Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni, ai Administrației regionale de stat Cernăuți, reprezentanți ai comunității românești din Ucraina, studenți, elevi, artiști, bătrâni ai satului, oameni de cultură, care au demonstrat încă o dată că se implică în identificarea și valorificarea mărturiilor vieții spirituale a satului românesc. Aici am reușit să aflăm mai multe răspunsuri pe care le așteptam de la cei implicați în proiect: de ce tinerii români nu poartă costume populare românești? Domnul profesor, instructor Serhei Reabco ne-a declarat că nu știa că acele costume populare pe care le poartă tinerii din satul Dinăuți nu sunt costume românești, dar prin implicarea tinerilor din această localitate în proiectul Bucovina unită prin limba și tradițiile ei și-au dat seama că de fapt costumele lor sunt diferite față de cele românești. „Nu știam că portul nostru popular din satul Dinăuți nu este un port autentic românesc. După ce am avut mai multe contacte cu artiști populari din România prin intermediul acestui proiect, mi-am dat seama că, de fapt, portul nostru popular din Dinăuți este altfel și atunci am decis să facem costume populare românești”, cuvintele domnului porfesor Reabco Serhei.

Am ajuns la activitatea de bilanț comentată odată cu prezentările făcute. Aici am amintit de ce am ales localitățile ca : Toporăuți, unde mai sunt 60 de familii de români, Dinăuți având portul popular cu diferite influențe, orașul Bălți și celelalte localități.

Expoziția foto expusă în sală a fost urmărită cu deosebit interes aât de tânăra generație cât și de către cei învârstă. Prezența tinerilor la activitate de bilanț a fost foarte importantă. Aceștea au putut vedea ceea ce am realizat împreună cu tinerii din regiunea Cernăuți. Tinerii bobocei din satul Oprișeni coordonați de doamna profesor Rusu Veronica, au urmărit cu deosebit interes toate activitățile prezentate foto și video, după care s-au aliniat lângă artiștii formației Bucovineanca unde au dansat și cântat împreună. Dorința lor este să prezinte spectacole în România, pentru a arăta bucovinenilor din sudul Bucovinei că și ei cântă, dansează și simt românește.

Concluzii din partea celor prezenți

Domnul Covalciuc a relatat că promotorii acestui proiect au oferit un prilej de fericire pentru mame și copii care vor cânta și promova cântecul și dansul popular românesc, iar într-o bună zi vor prezenta spectacole și pe scenele din România. A mai adăugat că: „copii care au evoluat la activitatea precedentă se declarau cândva moldoveni, însă datorită proiectului realizat de Asociația Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni, a dispărut denumirea de moldovean prin educația în spirit românesc făcută de promotori”. Domnul Covalciuc Dumitru propune ca în următorul proiect să realizăm o carte despre Bucovina după al doilea război mondial.

Domnul Ștefan Broască a arătat: „Ați fost în mai multe zone vaste cu diferențe artistice și folclorice, ce necesită muncă de valorificare și recuperare a valorilor noastre naționale în puritatea lor etnică, ceea ce dovedește că proiectul dumneavoastră este foarte lăudabil și potrivit. S-a insistat ca cei ce locuiesc în zonele respective să-și cunoască originile, să le conserveze și să le continuie la fel de curat și pur cum au fost ele de la început. Dorim ca toate eforturile să se materializeze într-o carte unde să-și expună părerile cei care au ceva de spus în acest domeniu, ar fi un reper pentru activitatea următoare”.

Domnul Bivolaru, președintele Societății Golgota, a adăugat: „Proiectul dumneavoastră  și-a atins scopul și dorim ca și în continuare să realizați asemenea activități.

Domnul Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” la felicitat pe domnul Hreniuc Gheorghe, managerul proiectului cât și întreaga echipă a Forumului Bucovinenilor de Pretutindeni pentru faptul că: „ați îndrăznit să uniți zone atât de diferite, ceea ce poate noi cei din Societatea Mihai Eminescu nu am fi îndrăznit să facem într-un mod direct. Am fost sigur că acest proiect se va realiza de aceea m-am implicat în acest proiect și mă bucur că am rămas în acest proiect. Am văzut momente deosebite, oameni care vorbesc limba română au acceptat, s-au bucurat și au fost alături de dumneavoastră. Mulți dintre tineri care au fost invitați în România, nu au fost niciodată acolo. Un rol important au avut și tinerii din sudul Bucovinei care au întins o mână, au încurajat prin cântece și dansuri tânăra generație din nordul Bucovinei. Acest proiect este un proiect cu idei europene. Vă doresc succes în alte proiecte la care să fim parteneri și să colaborăm ca și până în prezent”.

Domnul Ion Temciuc a felicitat echipa de proiect pentru ceea ce au făcut pentru românii din regiunea Cernăuți: „ați făcut în așa fel ca să apropiați românii din nordul Bucovinei.”  

Domnul Bojescu: „mă bucur pentru faptul că, astăzi, aici la societate, am fost alături de dumneavoastră. Vă felicit pentru ceea ce faceți”.

Doamna Veronica Rusu: „Am avut deosebita plăcere să colaborez pe tot parcursul acestui proiect cu domnul Hreniuc Gheorghe și echipa Asociației Forumulului Bucovinenilor de Pretutindeni. Sperăm ca pe viitor să colaborăm împreună, să păstrăm, să îmbunătățim portul popular și să promovăm  limba română”.

Reprezentantul societății Golgota la Cernăuți, domnul Ion Broască: „ îmi face plăcerea să vă spun că mă bucur că ați realizat acest proiect. A fost un proiect reușit și are viitor. Acești copii pe care ați pregătit trebuie să aibă continuitate prin dumneavoastră în alte proiecte, fie cu fonduri proprii sau prin proiecte finanțate. Pentru că acești copii sunt la început de drum și trebuie încurajați. Cred că nu ne veți uita și veți continua cu alte proiecte. Felicitări domnule Gheorghe Hreniuc și succes în alte noi proiecte. Vă felicit încă o dată pentru faptul că ați reușit să parcurgeți toată zona a Bucovinei”.

Domnul profesor Ilie Popescu ne-a arătat că: „Astăzi am primit atâta bucurie și satisfacție și sunt sigur că toți cei care au ascultat și au fost prezenți aici cu ocazia acestei mai sărbători realizate prin proiectul dumneavoastră în parteneriat cu Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Emineascu”. Acest proiect ar trebui promovat nu numai aici, dar și în toate satele romnânești din regiunea Cernăuți, iar relațiile cu frații noștrii din sudul Bucovinei trebuie să fie mai puternice așa cum fac cei cu suflet mare, adevărați români”.

Această activitate s-a încheiat cu un recital de muzică populară bucovineană la care au participat toți cei prezenți. După care s-au purtat discuții cu privire la noile proiecte.

Dragi Bucovineni de Pretutindeni, draga MAE, va multumim!

  Echipa Asociației Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni