22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂ SALVĂM PĂMÂNTUL CARE MOARE

19 decembrie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Problema eroziunii solurilor este răspândită nu numai în ţinutul nostru, ci şi în ţările vecine – România şi Moldova. Ploile torenţiale „spală” pământurile noastre din ce în ce mai mult,  fermieri şi oameni simpli de la ţară rămânând fără terenuri arabile şi pășuni din cauza solului erodat.  De aceea trebuie întreprinse măsuri pentru a preîntâmpina şi a înlătura acest dezastru.

Or, pentru crearea pre-condițiilor pentru conservarea eficientă a solului în zona transfrontalieră a Bucovinei și Moldovei – reducerea nivelului de eroziune a solului; îmbunătățirea materialelor și echipamentelor tehnice utilizate în combaterea eroziunii solului; creșterea gradului de conștientizare asupra importanței luptei împotriva solului printre fermierii și locuitorii din aria țintă a proiectului –  în cadrul Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 a fost realizat proiectul „Folosirea experienței europene în combaterea eroziunii solului”, înaintat de Administrația Raională de Stat Chiţmani, regiunea Cernăuţi, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava, România, şi Agenția pentru Dezvoltare Regională și Integrare Europeană Ungheni ( ADRIEU ), Republica Moldova.

Timp de 18 luni, începând de la 23.12.2013, Ucraina, România şi Republica Moldova vor rezolva în comun unele aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situații de urgență, folosind 1.693.561,50 euro, dintre care 1.171.551,25 euro îi revin Administraţiei Raionale de Stat Chiţmani, regiunea Cernăuţi, 184.055,00 euro - Consiliului Judeţean Suceava şi 168.429,74 - ADRIEU, Republica Moldova.

Narcisa Nenec, coordonatorul proiectului în România, s-a referit la importanţa proiectului şi principale activităţi întreprinse : „Este un proiect inovator pentru România, are şi ea tradiţia în domeniul agriculturii, însă nu şi în protecţia solului, ceea ce este atât de necesar  dezvoltării unei agriculturi de performanţă. De aceea consider acest proiect foarte important în sensul unui schimb de experienţă şi un transfer de cunoştinţe între ţările noastre. Iar una din principale activităţi care este foarte importantă şi deţine o pondere mare a bugetului–  elaborarea studiului privind eroziunea sulului în judeţul Suceava, această activitate s-a desfăşurat din luna iulie până în octombrie, motiv pentru care am putut lua parte la fiecare moment din elaborare. Studiul a scos la iveală problemele care sunt şi trebuie îndreptate şi avem nevoie de finanţare”.

Asemenea studiu a fost elaborat şi în raionul  Chiţmani, Ucraina şi oraşul Ungheni, Republica Moldova.

Evdohia Viziru, coordonatorul proiectului în Republica Moldova, a accentuat faptul că un asemenea studiu în Ungheni nu a fost efectuat din 1989.  Conform lui, 56  la sută din suprafaţa acestei localităţi  e supusă eroziunii de diferit grad.

De asemenea, în cadrul proiectului  va avea loc conştientizarea locuitorilor din raionul Chiţmani, Ucraina, judeţul Suceava, România, şi oraşul Ungheni, Republica Moldova, în legătură cu importanţa protecţiei solului împotriva eroziunii prin susţinerea unei campanii de informare media; vor fi elaborate hărţi cu privire la situaţia eroziunii solului în zonele ţintă ale proiectului, se vor susține sesiuni informative pentru reprezentanții autorităților locale, cu scopul de a îmbogăţi cunoștințele privind eroziunea solului și de a-i implica în mod voluntar în activitatea de informare a populației din comunitățile lor despre mijloacele de combatere a eroziunii solului și de diseminare a materialelor informative în rândul locuitorilor. Implementarea proiectului va satisface necesitățile fermierilor și întreprinderilor agricole, administrațiilor publice din cele trei țări, specialiștilor în domeniul agricol, în ceea ce privește achiziționarea de echipament pentru lupta împotriva eroziunii solului, dar și dobândirea de cunoștințe în domeniu. Iar în raionul Chiţmani a fost procurate unităţi de tehnică specială pentru combaterea eroziunii solurilor.

Proiectul va duce la creșterea calității mediului prin folosirea de către întreprinderile agricole a tehnologiilor „prietenoase” cu mediul înconjurător, îmbunătățirea calificării profesionale a propriilor angajați, cât și obţinerea de cunoștințe privind combaterea eroziunii solului.

 Diana TOMA