27 iunie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Comemorare a rupturii teritoriale din 1940

25 iunie 2014 | Categorie: Golgota neamului

Bârlădenii vor avea prilejul să participe la o comemorare organizată de “Basarabia E România Bârlad” (organizație de tineret non-guvernamentală ce susține unirea Republicii Moldova cu România), prilejuită de împlinirea a 74 de ani de când România a fost ruptă în două.

SFINŢEASCĂ-SE NUMELE LOR!

25 iunie 2014 | Categorie: Golgota neamului

Trecutul nostru îndurerat şi prezentul cutremurat de evenimentele tragice din estul Ucrainei s-au întâlnit la Herţa într-o cunună vegheată de flacăra lumânărilor şi înrourată de lacrimile pomenirii. Ziua de doliu în Ucraina a coincis cu momentele de comemorare a martirilor Herţei, victime ale regimului totalitar stalinist.

ÎMPĂRŢIND DIN LACRIMI ŞI BUNĂTATE, ROMÂNII DIN CULICENI ÎŞI TRĂIESC VEŞNICIA

24 iunie 2014 | Categorie: Golgota neamului

Satul mic cu Oameni mari, modeşti şi cinstiţi, cu un pronunţat simţ naţional, strâns legaţi de glia străbună... înzestraţi de la Dumnezeu cu puterea de a regenera memoria urmaşilor.

LA VARNIŢA S-A DESCHIS DRUMUL SPRE PUTNA LUI ŞTEFAN CEL MARE

3 aprilie 2014 | Categorie: Golgota neamului

Masacrele de la Fântâna Albă şi Lunca sunt o pagină sângeroasă şi destul de vie în istoria românilor bucovineni, care îşi deplâng încă soarta. Or, durerile ne sunt mai atenuate, iar bucuriile mai pronunţate, când simţim că nu suntem singuri în durere.

VENIŢI, ROMÂNI, LA FÂNTÂNA ALBĂ DUPĂ CURAJ ŞI LIBERTATE!

2 aprilie 2014 | Categorie: Golgota neamului

Nu cunosc alt loc în Bucovina noastră de unde am putea lua mai multă tărie sufletească, mai mult dor de libertate, o mai curată dragoste de neam...

PENTRU TOATE CE SLOBODE NE IES ÎNAINTE…

31 martie 2014 | Categorie: Golgota neamului

...unde îndemnul „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!” a fost purtat în inimi, şi mai are şi astăzi un ecou plin de înţeles.

Bucovina rămasă acasă

29 martie 2014 | Categorie: Golgota neamului

...odată ajunși în poiană, câmp deschis și pradă prinsă în capcana promisiunilor deșarte, miile de oameni au fost ciuruiți de focurile de mitralieră ale Armatei Roșii și Securității rusești, ascunși în tranșee săpate pe sub maluri și pe după copaci.

CÂND GOLANII AU AJUNS LA PUTERE…(File din Cartea Neagră a satului Ropcea)

23 martie 2014 | Categorie: Golgota neamului

...la Ropcea, „eliberatorii” şi-au instalat organele lor, în care intrau şi localnici dornici de a sluji cu trup şi suflet călăilor...

ADEVĂRURI CE ÎNCĂ SE CER SCOASE DIN MORMINTE

17 martie 2014 | Categorie: Golgota neamului

înainte de vărsarea de sânge de la Fântâna Albă au fost ucişi români la Carapciu, în februarie 1941 – la Tereblecea, iar la 10 aprilie acelaşi an – la Cuciurul Mare...

PENTRU CERUL NOSTRU DE SFINŢI

7 februarie 2014 | Categorie: Golgota neamului

...mai mult decât alte neamuri, avem un cer al nostru de sfinţi, unde se doineşte româneşte

PRINCIPALUL VINOVAT DE ORIBILA TRAGEDIE E CĂLĂUL STALIN ŞI BANDA LUI CRIMINALĂ

18 noiembrie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Organizată de Octavian BIVOLARU, preşedintele Societăţii Orăşeneşti „GOLGOTA”, cu sprijinul informaţional al Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, dramatica şi răvăşitoarea evocare a foametei din anii 1946-1947, tragedie declanşată de barbarii statului sovietic după „eliberarea” Bucovinei, când, prin nimicire şi înfometare, au pus temelia "făuririi" în ţinutul ocupat a unei „vieţi fericite”, a aprins din nou lumânările durerii şi neuitării în inimile intelectualilor adunaţi la sediul Societăţii „M. Eminescu” pentru a comemora victimele odiosului regim totalitar, în timp ce la Dimca (Trestiana) raionul Hliboca (Adâncata), prof. Ilie POPESCU, preşedintele Societăţii Regionale „GOLGOTA”, susţinut de preotul şi enoriaşii locali, înălţa o cruce simbolică în memoria jertfelor regimului barbar sovietic..

DESPĂRŢIŢI PRIN SÂRMA GHIMPATĂ CE SEPARĂ UN NEAM DE ACELAŞI SÂNGE (II)

13 noiembrie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Aceşti vrednici gospodari, care îşi respectă strămoşii şi îşi iubesc neamul, mai poartă în suflet o durere sfâşietoare, care le tulbură liniştea, răvăşindu-le amintiri amare. Şi părinţii Mariei, şi ai lui Viorel GAZIUC au trecut prin calvarul stalinist, pe propria piele suportând ghearele represiunilor şi deportărilor.

CUI LĂSĂM MOŞTENIRE DUREREA?

5 noiembrie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Nu e o avuţie dorită, care le-ar aduce beneficii moştenitorilor. Însă nouă, românilor, aşa ne-a predestinat Dumnezeu, ca de rând cu bunurile materiale şi tezaurul spiritual să preluăm de la părinţi şi bunei acele mari dureri care le-au marcat întreaga viaţă.

MARTIRAJUL ROMÂNESC COPII AI DEPORTĂRILOR

4 noiembrie 2013 | Categorie: Golgota neamului

În politica criminală de genocid, călăii bolşevici nu au cruţat nici copiii. Împreună cu tânărul gospodar din Tereblecea, Toader Panciuc (35 de ani), şi soţia sa Ecaterina (28 de ani), în acel an de dureroasă amintire a fost deportată şi fiica lor Elena, care avea numai 3 anişori. Drept motiv a servit, cică, fuga fratelui Dumitru, împreună cu alţi flăcăi din sat, în România. Acestui Dumitru, care a căzut prizonier la Cotul Donului, i s-a pierdut urma. Astfel, oamenii fără nici o vină faţă de ţara sovietică şi noua orânduire, instalată pe vechiul pământ românesc al Bucovinei, au fost transformaţi în robi, în adevărate vite de muncă.

DESPĂRŢIŢI PRIN SÂRMA GHIMPATĂ CE SEPARĂ UN NEAM DE ACELAŞI SÂNGE

30 octombrie 2013 | Categorie: Golgota neamului

NU ŞI-AU ÎNSTRĂINAT COPIII DE GRAIUL STĂBUNILOR „Imperiul rus, cât a fost de puternic, înfiorător, jefuitor şi asupritor de popoare, cine a crezut vreodată, să-i fi spus, că se va sfârşi cu el. Şi totuşi s-a terminat cu uniunea sovietică, cât a fost de necuprinsă şi de neînvinsă, se va sfârşi şi cu actualul regim, care ne intimidează ca neam, ne ucrainizează şi nu ne consideră de oameni”, mi s-a destăinuit, cu durere în suflet, Maria GAZIUC din Hruşăuţii Hlibocii, o simplă ţărancă, care, sincer vorbind, nu poate privi fără lacrimi în ochi cum demnitatea naţională ne este călcată în picioare de fratele mai mare. A crescut şi educat patru copii, dar nici pe unul nu l-a înstrăinat de graiul străbunilor, de rădăcini. Or, cu toate urgiile pe care ni le-au adus bolşevicii după răpirea Bucovinei şi înstrăinarea românilor de Patria lor istorică, copiilor Mariei şi lui Viorel GAZIUC nu le-a spus nimeni că dacă vor învăţa în limba română nu vor avea „perspectivă”. Toţi patru au frecventat şcoala românească din localitate, învăţând foarte bine şi făcându-le părinţilor mare cinste nu doar în sat.