27 iunie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PÂNĂ CÂND S-A PRELINGE ULTIMA LACRIMĂ DE SÂNGE

11 iunie 2013 | Categorie: Golgota neamului

NUMAI PE CRUCE N-A FOST RĂSTIGNITĂ Printre măhălenii cu neuitare şi amintiri dureros de vii în suflet, care au venit şi în acest an, duminica precedentă, de Ziua Eroilor, să îngenuncheze şi să aprindă o lumânare în memoria rudelor la Troiţa înălţată întru glorificarea martirilor din Buda-Mahala, raionul Noua Suliţă, am întâlnit-o şi pe Maria TASARCIUC, care la vârsta-i înaintată de 85 de ani, de 72 de ani îi brăzdează lacrimile obrajii şi îi sângerează încă rănile sufleteşti. Era o adolescentă de doar 13 ani, când au fost ridicaţi şi duşi în Siberia, unde şi până acum plâng osemintele părinţilor ei ce nu-şi pot afla liniştea veşnică sub gheţarii din neagra străinătate.

PLÂNG ŞI SUSPINĂ SUFLETELE CELOR OMORÂŢI FĂRĂ VINĂ (II)

4 iunie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Iscoadele bolşevice au adus apoi lipoveni de la Fântâna Albă, care au săpat câteva gropi şi i-au aruncat şi pe cei morţi, şi pe cei vii, apoi cu un buldozer i-au acoperit cu lut, făcându-i una cu pământul. Câteva zile a „umblat” acolo poiana cu cei îngropaţi de viu. Ca să şteargă urmele masacrului, mai târziu, bolşevicii au arat poiana şi au semănat pădure de brazi. Dar oricum, memoria eroilor e vie, căci în fiecare brad, crescut pe osemintele celor măcelăriţi, se zbate un suflet de martir. De frica şi groaza ce-a tras-o atunci, la 1 aprilie 1941, la Fântâna Albă, Ion Alerguş multă vreme n-a călcat în poiana plângerii, unde printre arbori descoperi cruci rătăcite, unde plâng şi suspină sufletele celor omorâţi fără vină.

PLÂNG ŞI SUSPINĂ SUFLETELE CELOR OMORÂŢI FĂRĂ VINĂ

3 iunie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Ion a lui Lazăr ALERGUŞ era în floarea vieţii şi înaripat de visul libertăţii, alături de cei doi fraţi şi o soră, care au reuşit să se refugieze în România, miercuri, în Săptămâna Mare, înainte de Paşti, s-a alăturat mulţimii, care, cuprinsă de dorinţa de a scăpa de asupritori, căci nu mai putea suporta fărădelegile comuniştilor, s-a îndreptat spre comandamentul militar raional pentru a primi învoirea de a trece frontiera în România.

CA SĂ NU RĂMÂNĂ ÎN UITARE

6 mai 2013 | Categorie: Golgota neamului

Trec anii şi prin sita deasă a timpului ucigător se mai cern dureroase amintiri, iar în candela memoriei eroilor de-abia mai palpită o flacără de adevăr. Fatală a fost „eliberarea” pentru neamul românesc din Bucovina, cedată şi înstrăinată de Ţară. O rană deschisă şi sângerândă au rămas crimele oribile, săvârşite de slugoii regimului totalitar. Pământul geme de durere şi dacă ar prinde glas ne-ar dezvălui şocante adevăruri despre acei masacraţi pentru unica vină de a fi fost români, interogaţi, torturaţi şi deportaţi de „eliberatori” în gulagurile morţii. Înfiorător a fost calvarul deznaţionalizării pentru mii de bucovineni români, precum şi pentru bunelul meu după tată, Nicolae NICHITA al lui Gheorghe al lui Petrea Marandei, şi pentru cumnatul lui, fratele bunicii Leontina, unchiul Iluţă POCLITAR al lui Artimon din Hruşăuţii Volocii.

„SUNTEM ROMÂNI, NU „MOLDOVENI”, ŞI DACĂ NE-AM UNI, AM FI O FORŢĂ” (III)

2 mai 2013 | Categorie: Golgota neamului

„Am ajuns la cel de-al 75-lea an de viaţă şi am însuşit câteva lucruri sfinte: cât vei trăi pe pământ să-ţi cinsteşti mama, tata, străbunii şi să-ţi păstrezi cu sfinţenie Limba, Credinţa şi Neamul”.

NU STĂ-N LOC, CA SĂ NU-I STEA NOROCUL (II)

22 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Ştie că rugăciunea fără de milostenie n-are rost şi că n-o să-şi ierte, nu se va simţi bine toată ziua făcându-se că nu vede mâna întinsă. Nu uită că părinţilor ei n-a avut cine să le dea o fărâmă de pâine când răbdau foame în Siberia şi la Onega, potolindu-şi astfel durerea provocată de chinurile lor.

RĂNI CARE DOR

19 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Soartă amară şi grea i-a fost hărăzită poporului român încă din timpuri străvechi. Moldova şi Ţara Românească a avut de înfruntat nu puţine urgii ale cotropitorilor străini –goţi, huni, avari, tătari, turci, unguri, polonezi, germani. La Chişinău este înălţat monumentul Voievodului Ştefan cel Mare cu crucea în mână. Cronicile vremii istorisesc că în îndelungata sa domnie de 47 de ani, domnitorul a purtat 36 de războaie şi a construit 44 de biserici şi mănăstiri. Şi poate nu toţi cei din tânăra generaţie ştiu de ce el e eternizat cu crucea în mână. Împăratul Austriei a spus că Ştefan cel Mare, apărătorul creştinătăţii, după cum a fost numit de Papa de la Roma, ţine piept popoarelor păgâne de la răsărit.

SÂNGEROASA DRAMĂ A ROMÂNILOR A ÎNCEPUT DUPĂ RĂPIREA BUCOVINEI (III)

18 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Grea şi amară a fost deportarea, dar nu mai puţin anevoios a fost şi drumul întoarcerii la casa părintească din urgia străinătăţii. Puţini, foarte puţini dintre cei năpăstuiţi au avut fericirea şi norocul să revină la baştină. Mulţi au căzut în negrul pustiu fără lumânare şi fără cruce la căpătâi. Şi cu toate că groaza intrase în sufletele oamenilor şi nimeni nu mai pomenea în glas de urgia ce se abătu asupra românilor înstrăinaţi, la urechea lui Vasile SUCEVAN a ajuns, totuşi, zvonul că vreo câţiva deportaţi au fugit acasă. Or, dorinţa de libertate, dorul de casă, de glie, era atât de mare, încât le răpi liniştea şi somnul, dar îi însufleţi, le dădu puteri şi cutezanţa de a părăsi surghiunul şi de a se întoarce la baştină.

SÂNGEROASA DRAMĂ A ROMÂNILOR A ÎNCEPUT DUPĂ RĂPIREA BUCOVINEI (II)

15 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

...n-a putut stinge din pieptul pârjolit al lui Vasile SUCEVAN al lui Constantin din Sucevenii Hlibocii focul mistuitor al durerii.

NU STĂ-N LOC, CA SĂ NU-I STEA NOROCUL

13 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Pentru orice copil mama este (ar trebui să fie) sfântă. Pentru Elena, însă, mama sa Eugenia este o adevărată mucenică, pentru că de la o vârstă fragedă, când era doar un copil fără de păcate, a trecut prin toate chinurile iadului siberian. Se gândeşte de pe acum ce surpriză să-i facă la 13 iulie, când scumpa ei mamă va împlini 85 de ani.

SÂNGEROASA DRAMĂ A ROMÂNILOR A ÎNCEPUT DUPĂ RĂPIREA BUCOVINEI

10 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Cu durerea sfâşietoare a rănilor mereu sângerânde în piept, pricinuite de fiarele comuniste în primii ani de ocupaţie a ţinutului bucovinean, a ajuns la cei 80 de ani şi Vasile SUCEVAN al lui Constantin din Suceveni, raionul Hliboca, localitate din care peste 40 de familii au fost deportate în Siberia, Vorkuta, Donbas, stepele kazahe, au fost duşi la muncă silnică în lagărele bolşevice de pe ţărmurile lacului Onega.

AU MURIT CA NIȘTE SFINȚI

4 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Astfel sovieticii ne-au ”reeducat”, ca să uităm dorul de țară, grai și neam, să uităm că suntem români...

CONDAMNAT LA 70 DE ANI DE ÎNSTRĂINARE

3 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Stătea ca un semincer (adică ca un arbore bătrân, lăsat de sămânţă într-o pădure tăiată), rătăcit printre brazii mai tineri. Printre oamenii adunaţi acolo, Petru Huţanu era şi cel mai în vârstă, şi unicul care cunoaşte nu doar din auzite tragedia românilor de la Fântâna Albă, ci a fost la un pas de moarte în duminica de 1 aprilie 1941. Mai bine zis, a fost cu câţiva paşi mai în urmă de moarte, în acea zi viaţa datorând-o unei întâmplătoare întârzieri...

LA VARNIŢA – PE DRUMUL SÂNGEROS AL GOLGOTEI NEAMULUI ROMÂNESC

2 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Comemorarea victimilor regimului totalitar comunist, masacrate la 1 aprilie 1941 la Varniţa, Fântâna Albă, ce a avut loc la 1 aprilie curent.

LUNCA ŞI FÂNTÂNA ALBĂ - KATYN AL ROMÂNILOR BUCOVINENI

2 aprilie 2013 | Categorie: Golgota neamului

Românii bucovineni, în decursul istoriei zbuciumate, au fost oameni paşnici, harnici şi credincioşi, iubitori de libertate şi de adevăr. Dar aceste calităţi nu o dată le-au fost puse la încercare de cotropitori şi „eliberatori” de tot soiul. S-au „evidenţiat” la acest capitol sovieticii, care în 1940 ne-au „fericit” cu asuprirea lor declarată de ei drept „grijă, salvare, eliberare, fericire”. Doamne fereşte de asemenea „bunătăţi”, aduse peste noapte şi impuse bucovinenilor!