22 septembrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ÎNTR-O OAZĂ DE RECULEGERE LA „CRUCEA EROILOR” DIN CIMITIRUL VECHI DIN CERNĂUŢI (VIDEO)

17 mai 2018 | Categorie: Golgota neamului

Crucea pe care o purtăm în suflet nu ni-i o povară, când simţim alături zvâcnirea inimii Patriei noastre istorice. Cu sentimente de pietate ne-a atins coardele cele mai sensibile ale sufletului dl ministru consilier Ionel Ivan, adjunct al şefului misiunii diplomatice române la Cernăuţi, evocând

ÎNSTRĂINAŢI DE ŢARĂ ŞI DESPROPRIETĂRIŢI, ROMÂNII MUNCEAU DOAR PENTRU O FELIE DE PÂINE NEAGRĂ

28 aprilie 2018 | Categorie: Golgota neamului

„Eliberatorii” îşi băteau joc de românii băştinaşi, impunându-le dări insuportabile şi munci silnice, fără să le plătească o lițcaie. Prinşi în „raiul” bolşevic, în care nu se visaseră nici în cel mai înfricoşător vis şi din care nu mai aveau salvare,

NE-AU SCOS DIN CASĂ, ÎNVINUINDU-NE CĂ SUNTEM CULACI

16 aprilie 2018 | Categorie: Golgota neamului

Acum după 77 de ani de înstrăinare, ne putem închipui doar cât chin, zbucium, câtă răbdare, durere şi amar, sărăcie şi înjosire au avut de înfruntat românii înstrăinaţi şi uitaţi de Patria-mamă pentru o perioadă bună de timp. "Am avut mare noroc de Maria Percic, care stătea ascunsă în pădure de frică să nu fie arestată. Până la război făcuse serviciu la boierul Ilschi, iar în 1941, a fugit de ciuma sovietică împreună cu familia sa şi a boierului, ajungând tocmai în

FÂNTÂNA ALBĂ – IERUSALIMUL NEAMULUI ROMÂNESC

2 aprilie 2018 | Categorie: Golgota neamului

„Înainte, fraţilor, ei nu vor îndrăzni să ne omoare!”.

FLORII ÎNLĂCRIMATE PENTRU RĂSTIGNIŢII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ

2 aprilie 2018 | Categorie: Golgota neamului

Nefiind de data aceasta limitaţi în timp, grupul din jurul lui Octavian Bivolaru şi Dumitru Caulea s-a oprit mai întâi la Crucea înălţată în 1991 de Societatea ”Arboroasa”, astfel fiind evocat şi cel mai harnic dintre arboroseni, regretatul Dumitru Covalciuc

DE URGIA BOLŞEVICĂ N-AU SCĂPAT – A VENIT IARĂŞI CA O RÂIE PESTE EI

17 februarie 2018 | Categorie: Golgota neamului

Într-o zi au venit şi după Constantin Macreniuc, tatăl lui Dumitru. „Străjerul i-a spus tatei că este aşteptat la primărie. Ştiind ce se întâmplă, înţelegând că n-o să-şi mai vadă casa şi pe cei dragi... Tata sta ascuns într-o scorbură de răchită şi ieşea doar noaptea. Astfel s-a chinuit mult timp, până s-au terminat chemările la primărie. Toţi erau în aşteptare, căci se zvonise că se întorc românii...

CANDELA MEMORIEI VA ARDE TOT MAI VIU LA CRUCEA MARTIRILOR DIN LUNCA PRUTULUI

12 februarie 2018 | Categorie: Golgota neamului

Cu un pios omagiu şi o coroană de flori a fost prezent distinsul diplomat român, dl Ionel Ivan, ministru consilier

CU CERUL NOSTRU DE SFINŢI, DE MUCENICI, TRĂIM CU TOŢII UN VIS…

5 februarie 2018 | Categorie: Golgota neamului

Momente cutremurătoare a evocat cercetătorul Petru Grior, referindu-se la cei 77 de ani ce au trecut de la sângeroasele masacre ce a avut loc în lunile ianuarie şi februarie la Lunca şi la 1 aprilie 1941 la Fântâna Albă.

MAREA FOAMETE DIN 1946-1947 – O CRIMĂ ORIBILĂ ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII

26 noiembrie 2017 | Categorie: Golgota neamului

De foame oamenii făceau la copii borş din opinci…, mâncau coajă de copac, şobolani…

LA CULICENI – ÎNTR-UN SINGUR DANGĂT DE CLOPOT, ÎNTR-O SINGURĂ INIMĂ ROMÂNEASCĂ

3 iulie 2017 | Categorie: Golgota neamului

...dangătul clopotului Buga de la Putna s-a făcut auzit nu doar în întreaga Românie, ci şi în Ţara de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare, vibrând armonios cu cel al Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”

LACRIMI ŞI FLORI PE SACRE MORMINTE

26 mai 2017 | Categorie: Golgota neamului

Peste aceste morminte, în loc de flori şi lumânări, au fost aduse osemintele neaşteptaţilor ”eliberatori” –sacrilegiu de care doar stăpânirea sovietică era capabilă

ÎN POIANA VARNIŢEI A SÂNGERAT PĂMÂNTUL ŞI A PLÂNS CERUL

17 mai 2017 | Categorie: Golgota neamului

Pe cei răniţi, în inima cărora încă pulsa viaţa, după mărturiile supravieţuitorilor, lipovenii îi omorau cu hârleţele... Fântâna Albă, populată de ruşi lipoveni, cu biserici somptuoase de rit vechi, cu turle şi altare frumoase spărgând nori, azi moare ... e un blestem de la Dumnezeu...

ÎMPUŞCAŢI CA NIŞTE CÂINI, PENTRU CĂ AU FOST ROMÂNI

31 martie 2017 | Categorie: Golgota neamului

Ce a fost în realitate? Cum apare

MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ DIN PRIMĂVARA ANULUI 1941

31 martie 2017 | Categorie: Golgota neamului

asasinate sângeroase, intrate în istoria actualei regiuni Cernăuţi ca unele din crimele odioase, din prelungul şir de fărădelegi săvârşite de puterea sovietică, împotriva populaţiei băştinaşe româneşti

LA CRUCEA DURERII DE LA LUNCA – LACRIMA TRECUTULUI URCĂ STRIGĂTOARE LA CERURI ŞI DUPĂ 76 DE ANI

13 februarie 2017 | Categorie: Golgota neamului

Un pios omagiu le-au adus martirilor, care au trecut prin iadul comunist, sfârşind pe crucea Golgotei Neamului Românesc, distinşii diplomaţi români, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi,