20 martie 2018
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA CRUCEA TATEI

28 iunie 2016 | Categorie: Golgota neamului

Nu există nici o filă în manualele de istorie despre calvarul românilor din ţinutul nostru în consecinţa pactului Ribbentrop - Molotov. Statele care au câştigat teritorii de pe urma târguielilor dintre cei doi dictatori ai lumii, niciodată nu vor condamna pactul lor.

„CARTEA DURERII” – DRAME DUREROASE, ACT VERITABIL DE DREPTATE ISTORICĂ

22 iunie 2016 | Categorie: Golgota neamului

Astăzi, 22 iunie, când s-au împlinit 75 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial şi tot atâţia ani de la eliberarea de către armata română, condusă de Mareşalul Erou Ion Antonescu, a Ţinutului Herţa, nordului Bucovinei şi Basarabiei, care în acea zi istorică de 22 iunie 1941 a dat ordin: „Ostaşi, vă ordon, treceţi Prutul!”, în incinta Consulatului General al României la Cernăuţi au fost prezentate două volume, IV şi V, „Cartea durerii” , consacrate masacrelor de la Lunca din februarie 1941 şi de la Fântâna Albă din aprilie 1941. Prezentarea acestor două volume e un eveniment important ce reprezintă un proiect pentru mai multe societăţi naţional-culturale din regiunea Cernăuţi, Ucraina şi România.

ANIŢA NANDRIŞ – SIMBOL AL SUFERINŢEI ŞI DRAGOSTEI DE VIAŢĂ

13 iunie 2016 | Categorie: Golgota neamului

Duminica precedentă, când s-au împlinit exact 75 de ani de la deportarea în masă a peste 600 de locuitori ai satului Mahala, în centrul acestei mândre comune, lângă monumentul Aniţei Nandriş-Cudla, care a devenit simbol al suferinţei şi dragostei de viaţă a bucovinenilor deportaţi în „siberii de gheaţă”, s-a desfăşurat o amplă şi emoţionantă acţiune de comemorare a consătenilor martiri, care nu s-au întors la vatra natală din gulag-urile sovietice, rămânând să-şi doarmă somnul de veci în pământ străin, departe de casă şi de cei dragi.

LA BUDINEŢ AU FOST COMEMORAŢI MARTIRII NEAMULUI

10 mai 2016 | Categorie: Golgota neamului

La 9 mai, de Ziua Independenţei României, la baştina savantului Grigore Bostan, au fost omagiaţi eroii-martiri, care şi-au sacrificat viaţa pe altarul de glorie al Neamului. Deşi în această zi e marcată şi Ziua Europei, pentru noi, românii despărţişi de fraţii de acelaşi sânge printr-un gard de sârmă ghimpată, Europa e încă departe, iar Ţara, Eroii sunt mai aproape de suflete, rămân o rană necicatrizată în inimile noastre, a celor care am pierdut în infernul deportărilor şi represiunilor staliniste părinţi, bunei şi străbunei, iar acum, an de an, ne moare încetul cu încetul şi sufletul

ABIA DUPĂ LUNI DE FOAMETE ŞI SUFERINŢĂ, AM MÂNCAT PE SĂTURATE

4 aprilie 2016 | Categorie: Golgota neamului

Nu ştiu dacă există un mai înfiorător iad, decât acel adus de „eliberatori, când românii bucovineni s-au trezit nu doar fără Ţară, ci şi fără masă, fără casă, duşi în pustiuri ca să sfârşească în foamete şi mizerie, ca să li se şteargă urmele de pe acest pământ străbun

Tributul Bucovinei

4 aprilie 2016 | Categorie: Golgota neamului

De dincolo de ţară rămân a-şi plânge morţii În limba lor şi-a noastră

VARNIŢA, SACRU MORMÂNT, VEŞNIC ALTAR DE JERTFĂ AL NEAMULUI (Video)

1 aprilie 2016 | Categorie: Golgota neamului

Venim în fiecare an la Varniţa, lângă Fântâna Albă, în acest loc sfinţit prin sângele martirilor români, care, iubindu-şi Graiul, Ţara mai presus de orice, s-au sacrificat pentru Neam şi libertate, dorind să scape de jugul unui regim totalitar asupritor, să trăiască liberi alături de fraţi, de care au fost separaţi printr-o frontieră trasată peste noapte, printr-un gard de sârmă ghimpată, instalat pe viu în inima şi sufletele lor. Venim aici, la altarul de jertfă al neamului, de unde sorbim libertatea visată. De aici ne cresc parcă mai viguroase aripile dorului spre Ţara noastră, a părinţilor şi străbuneilor, mai puternică, mai însufleţită şi mai curată se înalţă în inimile noastre iubirea de Grai, de Străbuni. De la ei învăţăm ce înseamnă mândrie de neam, cutezanţă, sacrificiu în numele idealurilor naţionale

CALVARUL DEPORTĂRII

20 martie 2016 | Categorie: Golgota neamului

E îndeajuns doar să închidă ochii şi îi apare acel bordei până la geamuri sub pământ, unde se adăposteau, pe un aşternut din paie, pe un ger de 50 de grade, 9 suflete înfometate şi bucşite de păduchi din cauza sărăciei nevăzute şi nemaipomenite. Iarna le îngheţa părul pe cap, iar spre primăvară, când zăpada se topea, bordeiul se umplea cu apă…

O TROIŢĂ ÎN MEMORIA HOLOCAUSTULUI ROMÂNESC DE LA LUNCA

7 februarie 2016 | Categorie: Golgota neamului

Au trecut 75 de ani de la masacrul din noaptea din 6 spre 7 februarie 1941, când lângă localitatea Lunca din actualul raion Herţa, sute de români nevinovaţi din satele Ostriţa, Voloca, Boian, Molodia, Horecea, majoritatea însă fiind din Mahala, au fost secerați pe malul drept al Prutului de gloanţele mitralierelor grănicerilor sovietici, au fost nimiciţi de baionetele şi paturile armelor călăilor bolşevici, unica vină a acestor români paşnici fiind dorinţa de libertate, de a scăpa de jugul asupritorilor, de a trăi în Ţara lor.

CÂND V-AŢI ÎMBRĂŢIŞAT ULTIMA DATĂ PĂRINŢII?

9 decembrie 2015 | Categorie: Golgota neamului

„Cât se poate să scrieţi despre martiri, parastase şi cruci înălţate în memoria lor?! Mai bine, „Golgota” ori oricare altă societate ar face ceva bun pentru cei vii”, mi-a replicat un tânăr din mediul ziaristic. Probabil, mulţi din tânăra generaţie gândesc la fel, dar sunt atât de indiferenţi la toate acţiunile legate de comemorarea evenimentelor tragice din trecut, încât nu fac nici cel mai mic efort de a-şi exprima părerile. Într-adevăr, morţii n-au nevoie de lumânarea, felia de pâine dată de pomană sau de lacrimile noastre. De toate acestea au nevoie sufletele celor vii, pentru a trăi în linişte şi împăcare, în lumina dragostei creştine. Şi sunt ferm convinsă că toate acestea pomeniri nu sunt zadarnice, ci ţin de „ceva bun pentru cei vii”.

CA SUFLETELE LOR SĂ NU-ŞI STRIGE DUREREA

1 decembrie 2015 | Categorie: Golgota neamului

De altfel, cea mai grea cruce, care a apăsat pe umerii părinţilor şi buneilor, străbuneilor noştri a fost cea a deznaţionalizării, deportărilor şi foametei. De fapt, ea a început nu în 1946, precum scriu unii istorici, ci în 1944, odată cu „eliberarea” nordului Bucovinei de către iscoadele sovietice prin represiuni, deportări, dajdii, calvarul stalinist culminând cu foametea organizată din 1946-1947.

CRUCEA MAMELOR CU ARIPI DE ÎNGER

19 noiembrie 2015 | Categorie: Golgota neamului

Cu ecoul rugăciunilor ocrotitoare ale mamei sale în suflet, supravieţuitorul exilului a stăruit să facă ceva edificator în memoria tuturor mamelor care s-au sacrificat pentru copiii lor, crescându-i, chiar şi acolo printre străini, în legea noastră creştinească şi dragoste pentru limba română.

NECAZURILE MARI DIN SIBERIA, BUCURIILE MICI DE ACASĂ

8 noiembrie 2015 | Categorie: Golgota neamului

Era încă un copil crud la minte, dar durerea după tatăl îngropat în Siberia îi încolţise în suflet, urmărindu-l toată viaţă. S-a liniştit la vârsta crepusculară, când i-a înălţat o cruce lângă sfântul locaş unde părintele său s-a rugat în tinereţe, numele lui Simion Voronca fiind înscris şi pe Crucea comună a martirilor horeceni.

DE-AR FI INIMA DE PIATRĂ…

23 octombrie 2015 | Categorie: Golgota neamului

Grigore Voronca a trecut prin experienţe amare – mai întâi în exilul din Siberia, apoi în viaţa de acasă. Deşi n-a reuşit să facă nici un an la şcoala românească, adică până în 1940, învăţând primele clase în limba rusă, în Siberia, iar mai apoi lucrând până la pensionare într-un mediu lingvistic străin, vorbeşte o română frumoasă, corectă .

Situaţia locuitorilor din Ţinutul Herţa în primul an de dominaţie a puteii sovietice (1940-1941)

28 iunie 2015 | Categorie: Golgota neamului

Pe data de 29 iunie 1940, în ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, în târgul Herţa, un însemnat punct comercial din partea de nord a Moldovei, baştina iluministului Gheorghe Asachi, au intrat tancurile sovietice, care aveau misiunea să pătrundă în interiorul României.