15 decembrie 2017
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CU SUFLET, AŞA CUM SE SCRIE ADEVĂRUL…

15 octombrie 2014 | Categorie: Limba noastră cea română

Mult aş vrea ca aceste cuvinte să ajungă la sufletul tinerilor cititori, pe care îi îndemn să-şi întremeze sufletul, sorbind vigoare dinlăuntrul Limbii Române

SIMPLĂ, NEPREFĂCUTĂ IUBIRE…

5 octombrie 2014 | Categorie: Limba noastră cea română

nu trebuie să fim mari patrioţi, să edităm „opere alese”, să ne „răstignim” pe zeci de cruci etc. Pur şi simplu, trebuie să vorbim cu copiii româneşte.

VEŞNICIA NOASTRĂ – ÎNTRE VIAŢĂ ŞI MOARTE

29 septembrie 2014 | Categorie: Limba noastră cea română

i se permite 20% de libertate la lecţiile de muzică, pe care le foloseşte pentru cântecul popular românesc

ADEVĂRUL E UNUL – VORBIM ROMÂNA ŞI SUNTEM ROMÂNI

18 aprilie 2014 | Categorie: Limba noastră cea română

...n-aş mai fi atât de optimistă, căci mi-i teamă că iarăşi vom găsi loc liber pentru limba noastră numai la bucătărie

NICI O LEGE NU POATE APRINDE ŞI NICI STINGE FOCUL DRAGOSTEI DE LIMBĂ ŞI STRĂBUNI

13 martie 2014 | Categorie: Limba noastră cea română

Săptămâna precedentă, deputaţii din parlamentul ucrainean au hotărât să repare greşeala comisă cu peste două săptămâni în urmă, când a fost abrogată Legea Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”, cu toate că aveau probleme mai importante de rezolvat, fapt ce a generat proteste în rândurile populaţiei ruse şi a dus la tensionarea evenimentelor politice în Republica Autonomă Crimeea şi estul ţării, creând, pe lângă Rada Supremă, o comisie specială pentru întocmirea proiectului de lege „Cu privire la dezvoltarea şi aplicarea limbilor în Ucraina”.

CA ŞI CUM AM BATE LA POARTA SURZILOR

12 februarie 2014 | Categorie: Limba noastră cea română

Asociaţia naţional-culturală a moldovenilor din Ucraina ţine morţiş la absurditatea că o astfel de limbă există.

„UITE-AŞA PE ROMÂNEŞTE” LA TĂRĂSĂUŢI!

10 decembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Al nostru glas răsună, Ca glasul cel ceresc, Nu-i grai pe lume dulce Ca graiul românesc

ŢARĂ MICĂ, DAR VOINICĂ! Româna este limbă oficială în Republica Moldova

7 decembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

La 5 decembrie a.c. s-a năruit ultimul stâlp al conaţionalilor noştri care ţin morţiş că sunt moldoveni de naţionalitate şi limba li-i moldovenească. Unicul argument la care se mai putea face referinţă, în pofida tuturor dovezilor ştiinţifice, era articolul 13 din Constituţia Republicii Moldova...

ROMÂNA A DEVENIT LIMBĂ REGIONALĂ ÎN RAIONUL TECEU, REGIUNEA TRANSCARPATICĂ

6 decembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Ca un prevestitor ecou al evenimentelor majore, dedicate acestei luni, trăite cu inimă şi suflet alături de Patria-mamă, care ne ţin încă în oaza Marii Uniri, a răzbătut vestea, adusă de Ion Botoş, preşedintele Reuniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia” – LIMBA ROMÂNĂ a obţinut statut de limbă regională în unul din cele mai mari raioane din Ucraina – Teceu, regiunea Transcarpatică, unde, conform numărului de populaţie, locuiesc peste 79 mii de locuitori. Or, la sesiunea ordinară a Consiliului Raional Teceu, din 4 decembrie curent, toţi cei 65 de deputaţi prezenţi, inclusiv ucraineni (bravo lor!), au votat în unanimitate Legea Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”, astfel Româna obţinând aici statut de limbă regională.

PE MOŞIA CRONICARULUI ION NECULCE VA RĂSUNA ÎNTOTDEAUNA DULCELE GRAI ROMÂNESC

6 decembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Satul Boian din raionul Noua Suliţă sau Marele Boian, cum i se spunea pe vremuri, este o veche vatră românească, renumită nu doar graţie locuitorilor săi harnici şi gospodari de frunte, iluştrilor şi excepţionalilor boinceni cu suflet mare de Român, precum sunt soţii Eleonora şi regretatul Vasile BIZOVI, Eleonora SFECLĂ, Pintilei BILEŢCHI, Vasile BOTĂ, printre care îndrăznesc să-i numesc şi pe primarul Gheorghe DEMENCIUC, pe Svetlana HAUCA, directoarea CIE „Gimnaziul din Boian”, care merită cu prisosinţă să se numere în pleiada acestor mari personalităţi, ci şi prin nemuritoarea „Doină” eminesciană, are legături de sânge cu Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

ŞI LA CARAPCIU LIMBA ROMÂNĂ A DEVENIT REGIONALĂ

28 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Bietul nostru român, poate chiar prea blând din fire, modest şi smerit, asuprit de vremurile ce încă îl apasă, în pofida tuturor furtunilor ce se abat asupra lui pentru a-l distruge, pentru a-l stârpi din rădăcină, îşi păstrează cu Tricolorul în suflet şi destoinicie fiinţa naţională. Or, şi la Carapciu, raionul Hliboca, în frumoasa baştină a regretatului patriot român, poetului Vasile LEVIŢCHI, care, prin dragostea-i imensă faţă de tot ce respiră româneşte, a contribuit nemijlocit la trezirea naţională, românii locali au demonstrat că îşi iubesc cu adevărat graiul matern – Limba Română a obţinut statut de limbă regională.

FIECARE HOTĂREŞTE ÎN CE LIMBĂ SĂ-ŞI EXPRIME GÂNDURILE

14 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

În baza Constituţiei Ucrainei, vreo zece ani în urmă, Rada Supremă a adoptat legea cu privire la minorităţile naţionale. În rândurile de mai jos redăm conţinutul unui articol din ea: -în localităţile unde trăiesc compact cetăţeni ai Ucrainei de altă naţionalitate (nu ucraineană), acolo limba lor se foloseşte la fel ca şi limba de stat;

ŞI LA CUPCA LIMBA ROMÂNĂ-I O COMOARĂ INESTIMABILĂ – A OBŢINUT STATUT DE LIMBĂ REGIONALĂ

11 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

În pofida faptului că trezirea noastră, a românilor din ţinutul bucovinean, e dificilă şi anevoioasă, totuşi, cu greu şi scârţ, urnim carul din loc. Şi dacă în ultimul timp nu prea avem motiv de bucurie, o veste minunată a luminat din nou chipurile noastre – şi la Cupca, localitate românească, cu vechi şi frumoase tradiţii, unde aproape 100% din populaţie o constituie românii, Româna a obţinut statut de limbă regională, conform Legii Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”.

UN VENETIC SĂ NE ÎNVEŢE, PE NOI, ROMÂNII, A TRĂI?

7 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Ştim cu toţii învăţătura, moştenită de la înţelepţii noştri strămoşi, că rahatul întotdeauna pluteşte la suprafaţă. Şi dacă noi, românii, băştinaşi din Ţara de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare, în pofida faptului că am fost răstigniţi de duşmani pe atâtea cruci, am fost şi suntem un popor blând şi poate chiar prea ascultător şi loial. Cu toate că destinul ne-a fost tragic, iar existenţa – fatală, fiind înrobiţi în repetate rânduri de străini, am învăţat să ne deprindem cu toate regimurile şi legile impuse de tirani, am răbdat cu capul sus toate insultele şi înjosirile, străduindu-ne să trăim în înţelegere şi armonie cu toate etniile conlocuitoare şi cu acelaşi răuvoitor, păstrându-ne însă demnitatea naţională şi graiul matern. Şi trebuia să se găsească un venetic, care să roadă ani de zile ca viermele în lemn în inima românului, înstrăinat de Ţară, să ne înveţe a trăi?

AR TREBUI PUŞI LA STÂLPUL INFAMIEI…

4 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Din păcate, nu despre frumuseţea care salvează lumea, ci despre lucrurile urâte care o distrug am vorbit în timpul scurtei noastre întâlniri. Şi ce-ar putea să distrugă mai dezastruos fiinţa omenească, decât necunoaşterea sau nerecunoaşterea intenţionată a propriei identităţi naţionale şi a limbii care ne defineşte identitatea!