19 octombrie 2017
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MICUL PRINŢ DIN CERNĂUŢI

21 iunie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Nu trebuie să-l căutăm prin stele, în depărtări albastre, pe sutele de planete pitice, deşi până mai ieri credeam că asemenea copii există doar pe tărâmul de basm al lui Saint-Exupéry. Dar spre marea mea surprindere, l-am descoperit aproape, în lumea noastră, un simplu şi frumos băieţel, convingându-mă că nu toate poveştile încep cu „a fost odată”…

DE CE NE-AM ASCUNDE DUPĂ DEGET?

7 iunie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Am scris de multe ori despre indiferenţa şi nepăsarea românilor noştri faţă de păstrarea identităţii naţionale. Dar cazul de la Ropcea, precum şi ecourile din alte localităţi ne arată că există mulţi conaţionali care ţin la valorile româneşti, având dorinţa de a nu lăsa limba maternă să moară. Atât doar că manifestările lor de dragoste sunt foarte timide, ei vorbesc aproape în şoaptă şi dau patriotic din cap, în timp ce neprietenii limbii române acţionează pe toate fronturile, recurgând la cele mai perfide metode, bucurându-se de susţinerea puterii, în pofida faptului că, de văzul lumii, politica statului pare a fi echitabilă faţă de toate etniile.

„SUNTEM IMPUŞI SĂ NE CERŞIM LIMBA STRĂMOŞEASCĂ”

27 mai 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Se ştie că orice etnie a apărut odată cu limba ei şi dispare odată cu pierderea ei. Orice neam îşi cinsteşte şi-şi apără graiul strămoşesc. Această lege e recunoscută chiar de Biblie (Geneza 11: 1-9; Estera cap.1; Faptele cap.2; Corintieni 14-39; Romani 13:1-10 etc.). În cuvântul Domnului găsim scris: „Să nu-l pedepseşti pe semenul tău străin, fiindcă ai fost şi tu străin, sclav, în ţara Egiptului, iar Dumnezeul tău te-a eliberat...”. Dacă legile acestea-s consfinţite chiar de ceruri şi dacă strămoşii ne-au lăsat limba cu jurământ pentru păstrare, atunci cine mai are dreptul şi cum de mai îndrăzneşte să pună la îndoială existenţa limbii noastre?

DE DRAGUL SOŢULUI A ÎNDRĂGIT LIMBA ROMÂNĂ

15 mai 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Trăind printre ucraineni, la Cernăuţi, iar în România aflându-se doar de sărbători şi în vacanţă, s-ar părea că bărbatul are mai mare nevoie de ucraineană, decât soţia sa de română. Totuşi, Natalia s-a străduit şi a perseverat, deoarece, după cum recunoaşte fără părere de rău, în casa lor „cântă cucoşul”...

ROMÂNA A DEVENIT REGIONALĂ ŞI LA ROPCEA

9 mai 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Din fericire, la Ropcea mai sunt oameni care se opun indiferenţei: nu se pot împăca nici cu marginalizarea limbii materne prin ucrainizarea şcolii, nici cu nerespectul faţă de legea cu privire la politica lingvistică promovată de statul nostru ucrainean.

CU DOUĂ ŞI MAI MULTE FEŢE

20 aprilie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

...după cum m-a asigurat doamna respectivă, sătenii de bună credinţă, uniţi în jurul preotului, se opun şi vor să „îndrepte” prostia primarului şi a unei grupări de deputaţi, care manifestă ostilitate faţă de tot ce respiră româneşte. Am auzit şi cu alte ocazii despre „patriotismul”, mai precis, zelul antiromânesc, al acelui primar, cu nume de familie neaoş românesc. Cel mai uluitor este că, la o adică, dacă i se cere să prezinte elementul românesc în peisajul multinaţional ucrainean, el îmbracă costumul naţional din lada bunicilor, îşi pune pană de păun la pălărie...

ROMÂNA A DEVENIT REGIONALĂ ŞI LA IGEŞTI

12 aprilie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

O rază de bucurie a atins din nou inima redacţiei „Zorilor Bucovinei” – Româna a obţinut statut de limbă regională şi la Igeşti, raionul Storojineţ, sat răzăşesc de vrednici români, atestat la 1428, pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun (are o populaţie de 5700 de locuitori), unde durerile şi bucuriile bat în unison cu iubirea de Limbă, Neam şi Ţară.

ROMÂNA A DEVENIT REGIONALĂ ŞI LA SUCEVENI

4 aprilie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Cine ca cine, dar locuitorii satului Suceveni din raionul Hliboca ştiu ce înseamnă iubire de Neam, Limbă şi Ţară. Iar nu demult, la 15 martie curent, au demonstrat pe viu dragostea faţă de graiul matern, de străbuni şi că sunt cetăţeni devotaţi ce respectă legile statului ucrainean. Din iniţiativa şi prin osârdia dlui profesor Ion SUCEVAN al lui Ilie, deputat în Consiliul Sătesc, limba română a îmbrăcat şi la Suceveni veşmântul noii Legi cu privire la funcţionarea limbilor în Ucraina.

DUPĂ ROD SE CUNOAŞTE POMUL ŞI DUPĂ FAPTE OMUL

23 martie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Vorba dulce mult aduce, glăsuieşte un proverb românesc. Se mai spune că îl întâmpinăm pe om după haină şi-l petrecem după vorbă. Astfel strămoşii noştri vroiau să pună în lumină adevărul că felul de a vorbi caracterizează personalitatea omului. Am fericirea să nu trăiesc numai cu grijile propriei gospodării, să fiu mereu în contact cu lumea. În virtutea profesiei de care m-am despărţit de câţiva ani (am lucrat ca profesoară de limba şi literatura română), nu pot să nu-mi ascut auzul la felul cum vorbesc oamenii din jur – în biserică, la piaţă, în transportul public…

SE MAI MENŢINE UN FIRIŞOR DE LIMBĂ MATERNĂ…

22 martie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Spre sfârşit, am avut satisfacţia să aud şi limba română în şcoala din Boian. O întrebare numai îmi supără inima: „De ce şefii de la raion ţin morţiş ca toate manifestările să se desfăşoare în limba de stat? Oare politica statului în privinţa limbilor vorbite în Ucraina este doar o ficţiune?”...

ROMÂNA A DEVENIT REGIONALĂ ŞI LA OPRIŞENI

21 martie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Printre primele localităţi din ţinut, comuna Oprişeni a îndeplinit litera legii, oferindu-i limbii române statutul de limbă regională. Or, locuitorii acestei vetre de vrednici români au demonstrat cu prisosinţă că îşi iubesc Graiul şi Neamul, că ţin la străbuni şi rădăcini.

CUM SE „ROMÂNIZEAZĂ” ROMÂNII?

19 martie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

...larma ridicată în legătură cu faptul că în câteva localităţi din regiune a fost aplicată legea cu privire la statutul limbii române, atribuindu-li-se acestor cazuri unice amploarea de „românizare” a Bucovinei, mi se pare cu totul neîntemeiată şi lipsită de sens.

„ZARURILE AU FOST ARUNCATE” – LIMBA ROMÂNĂ E LA EA, ACASĂ, ŞI LA VOLOCA

18 martie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

După minunata veste, adusă de Adrian Iliuţ, că la Ciudei, raionul Storojineţ, Româna a devenit limbă regională, am avut, în sfârşit, şi o mai mare bucurie sufletească – am aflat că şi la Voloca, satul meu de baştină, pentru care am o aleasă afecţiune, s-au rupt gheţarii şi că Limba noastră cea Română e la ea, Acasă – a obţinut statutul de limbă regională.

PRIN LEGĂMÂNT DE SUFLET ŞI PRIN LEGE, DOMNEŞTE LIMBA ROMÂNĂ LA MAHALA

16 martie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Limba română a fost declarată oficială pe teritoriul a patru sate ce fac parte din Consiliul sătesc Mahala, duminica trecută, la adunarea generală a comunităţii. Astfel, în raionul Noua Suliţă, încă o localitate a urmat exemplul locuitorilor din satul Tărăsăuţi, care primii în regiunea Cernăuţi s-au grăbit să reacţioneze la Legea cu privirea la principiile de bază ale politicii limbilor în Ucraina, demonstrând, de rând cu sentimentele naţionale, şi faptul că sunt cetăţeni conştienţi şi îndeplinesc legile statului.

SĂRACA LIMBĂ BOGATĂ…

15 martie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Totul mergea ca pe roate la actuala ediţie a limbii române. Cine s-a grăbit să ajungă la Palatul Academic al Universităţii Bucovinene de Medicină măcar cu vreo 10-15 minute mai devreme de ora anunţată şi-a găsit uşor un loc liber în primele rânduri, liderii care, de obicei, tăiau în carne vie, abordând problemele acute, parcă luaseră apă în gură…