03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ROMÂNA A DEVENIT REGIONALĂ ŞI LA IGEŞTI

12 aprilie 2013 | Categorie: Actualități

O rază de bucurie a atins din nou inima redacţiei „Zorilor Bucovinei” – Româna a obţinut statut de limbă regională şi la Igeşti, raionul Storojineţ, sat răzăşesc de vrednici români, atestat la 1428, pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun (are o populaţie de 5700 de locuitori), unde durerile şi bucuriile bat în unison cu iubirea de Limbă, Neam şi Ţară.

ROMÂNA A DEVENIT REGIONALĂ ŞI LA SUCEVENI

4 aprilie 2013 | Categorie: Actualități

Cine ca cine, dar locuitorii satului Suceveni din raionul Hliboca ştiu ce înseamnă iubire de Neam, Limbă şi Ţară. Iar nu demult, la 15 martie curent, au demonstrat pe viu dragostea faţă de graiul matern, de străbuni şi că sunt cetăţeni devotaţi ce respectă legile statului ucrainean. Din iniţiativa şi prin osârdia dlui profesor Ion SUCEVAN al lui Ilie, deputat în Consiliul Sătesc, limba română a îmbrăcat şi la Suceveni veşmântul noii Legi cu privire la funcţionarea limbilor în Ucraina.

DUPĂ ROD SE CUNOAŞTE POMUL ŞI DUPĂ FAPTE OMUL

23 martie 2013 | Categorie: Actualități

Vorba dulce mult aduce, glăsuieşte un proverb românesc. Se mai spune că îl întâmpinăm pe om după haină şi-l petrecem după vorbă. Astfel strămoşii noştri vroiau să pună în lumină adevărul că felul de a vorbi caracterizează personalitatea omului. Am fericirea să nu trăiesc numai cu grijile propriei gospodării, să fiu mereu în contact cu lumea. În virtutea profesiei de care m-am despărţit de câţiva ani (am lucrat ca profesoară de limba şi literatura română), nu pot să nu-mi ascut auzul la felul cum vorbesc oamenii din jur – în biserică, la piaţă, în transportul public…

SE MAI MENŢINE UN FIRIŞOR DE LIMBĂ MATERNĂ…

22 martie 2013 | Categorie: Actualități

Spre sfârşit, am avut satisfacţia să aud şi limba română în şcoala din Boian. O întrebare numai îmi supără inima: „De ce şefii de la raion ţin morţiş ca toate manifestările să se desfăşoare în limba de stat? Oare politica statului în privinţa limbilor vorbite în Ucraina este doar o ficţiune?”...

ROMÂNA A DEVENIT REGIONALĂ ŞI LA OPRIŞENI

21 martie 2013 | Categorie: Actualități

Printre primele localităţi din ţinut, comuna Oprişeni a îndeplinit litera legii, oferindu-i limbii române statutul de limbă regională. Or, locuitorii acestei vetre de vrednici români au demonstrat cu prisosinţă că îşi iubesc Graiul şi Neamul, că ţin la străbuni şi rădăcini.

CUM SE „ROMÂNIZEAZĂ” ROMÂNII?

19 martie 2013 | Categorie: Actualități

...larma ridicată în legătură cu faptul că în câteva localităţi din regiune a fost aplicată legea cu privire la statutul limbii române, atribuindu-li-se acestor cazuri unice amploarea de „românizare” a Bucovinei, mi se pare cu totul neîntemeiată şi lipsită de sens.

„ZARURILE AU FOST ARUNCATE” – LIMBA ROMÂNĂ E LA EA, ACASĂ, ŞI LA VOLOCA

18 martie 2013 | Categorie: Actualități

După minunata veste, adusă de Adrian Iliuţ, că la Ciudei, raionul Storojineţ, Româna a devenit limbă regională, am avut, în sfârşit, şi o mai mare bucurie sufletească – am aflat că şi la Voloca, satul meu de baştină, pentru care am o aleasă afecţiune, s-au rupt gheţarii şi că Limba noastră cea Română e la ea, Acasă – a obţinut statutul de limbă regională.

PRIN LEGĂMÂNT DE SUFLET ŞI PRIN LEGE, DOMNEŞTE LIMBA ROMÂNĂ LA MAHALA

16 martie 2013 | Categorie: Actualități

Limba română a fost declarată oficială pe teritoriul a patru sate ce fac parte din Consiliul sătesc Mahala, duminica trecută, la adunarea generală a comunităţii. Astfel, în raionul Noua Suliţă, încă o localitate a urmat exemplul locuitorilor din satul Tărăsăuţi, care primii în regiunea Cernăuţi s-au grăbit să reacţioneze la Legea cu privirea la principiile de bază ale politicii limbilor în Ucraina, demonstrând, de rând cu sentimentele naţionale, şi faptul că sunt cetăţeni conştienţi şi îndeplinesc legile statului.

SĂRACA LIMBĂ BOGATĂ…

15 martie 2013 | Categorie: Actualități

Totul mergea ca pe roate la actuala ediţie a limbii române. Cine s-a grăbit să ajungă la Palatul Academic al Universităţii Bucovinene de Medicină măcar cu vreo 10-15 minute mai devreme de ora anunţată şi-a găsit uşor un loc liber în primele rânduri, liderii care, de obicei, tăiau în carne vie, abordând problemele acute, parcă luaseră apă în gură…

DAR PE NOI NICI ÎN COT NU NE DOARE

15 martie 2013 | Categorie: Actualități

Prea multe ne sunt degetele de la o mână dacă vom începe să numărăm în câte sate de la Mămăliga până la Mahala au mai rămas şcoli numai cu limba română de predare.