28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

NICI O LEGE NU POATE APRINDE ŞI NICI STINGE FOCUL DRAGOSTEI DE LIMBĂ ŞI STRĂBUNI

13 martie 2014 | Categorie: Actualități

Săptămâna precedentă, deputaţii din parlamentul ucrainean au hotărât să repare greşeala comisă cu peste două săptămâni în urmă, când a fost abrogată Legea Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”, cu toate că aveau probleme mai importante de rezolvat, fapt ce a generat proteste în rândurile populaţiei ruse şi a dus la tensionarea evenimentelor politice în Republica Autonomă Crimeea şi estul ţării, creând, pe lângă Rada Supremă, o comisie specială pentru întocmirea proiectului de lege „Cu privire la dezvoltarea şi aplicarea limbilor în Ucraina”.

CA ŞI CUM AM BATE LA POARTA SURZILOR

12 februarie 2014 | Categorie: Actualități

Asociaţia naţional-culturală a moldovenilor din Ucraina ţine morţiş la absurditatea că o astfel de limbă există.

DEŞTEAPTĂ-TE , ROMÂNE, DIN SOMNUL CEL DE MOARTE!

26 decembrie 2013 | Categorie: Actualități

Nepăsarea este o boală mare pentru omul care gândeşte: „După mine şi potopul”. Asemenea persoane se deosebesc de animale doar prin faptul că umblă pe două picioare. Cu părere de rău, această boală a cuprins mase întregi. Reuşit a determinat situaţia actuală dna Felicia Toma în articolul „Cine mai are nevoie de adevăr?” (nr.74, ziarul „ZORILE BUCOVINEI”).

„UITE-AŞA PE ROMÂNEŞTE” LA TĂRĂSĂUŢI!

10 decembrie 2013 | Categorie: Actualități

Al nostru glas răsună, Ca glasul cel ceresc, Nu-i grai pe lume dulce Ca graiul românesc

ŢARĂ MICĂ, DAR VOINICĂ! Româna este limbă oficială în Republica Moldova

7 decembrie 2013 | Categorie: Actualități

La 5 decembrie a.c. s-a năruit ultimul stâlp al conaţionalilor noştri care ţin morţiş că sunt moldoveni de naţionalitate şi limba li-i moldovenească. Unicul argument la care se mai putea face referinţă, în pofida tuturor dovezilor ştiinţifice, era articolul 13 din Constituţia Republicii Moldova...

ROMÂNA A DEVENIT LIMBĂ REGIONALĂ ÎN RAIONUL TECEU, REGIUNEA TRANSCARPATICĂ

6 decembrie 2013 | Categorie: Actualități

Ca un prevestitor ecou al evenimentelor majore, dedicate acestei luni, trăite cu inimă şi suflet alături de Patria-mamă, care ne ţin încă în oaza Marii Uniri, a răzbătut vestea, adusă de Ion Botoş, preşedintele Reuniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia” – LIMBA ROMÂNĂ a obţinut statut de limbă regională în unul din cele mai mari raioane din Ucraina – Teceu, regiunea Transcarpatică, unde, conform numărului de populaţie, locuiesc peste 79 mii de locuitori. Or, la sesiunea ordinară a Consiliului Raional Teceu, din 4 decembrie curent, toţi cei 65 de deputaţi prezenţi, inclusiv ucraineni (bravo lor!), au votat în unanimitate Legea Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”, astfel Româna obţinând aici statut de limbă regională.

PE MOŞIA CRONICARULUI ION NECULCE VA RĂSUNA ÎNTOTDEAUNA DULCELE GRAI ROMÂNESC

6 decembrie 2013 | Categorie: Actualități

Satul Boian din raionul Noua Suliţă sau Marele Boian, cum i se spunea pe vremuri, este o veche vatră românească, renumită nu doar graţie locuitorilor săi harnici şi gospodari de frunte, iluştrilor şi excepţionalilor boinceni cu suflet mare de Român, precum sunt soţii Eleonora şi regretatul Vasile BIZOVI, Eleonora SFECLĂ, Pintilei BILEŢCHI, Vasile BOTĂ, printre care îndrăznesc să-i numesc şi pe primarul Gheorghe DEMENCIUC, pe Svetlana HAUCA, directoarea CIE „Gimnaziul din Boian”, care merită cu prisosinţă să se numere în pleiada acestor mari personalităţi, ci şi prin nemuritoarea „Doină” eminesciană, are legături de sânge cu Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Comunicat de presă în susţinerea

5 decembrie 2013 | Categorie: Actualități

În aceste zile de mare cumpănă pentru viitorul ţării în care trăim şi ai cărui cetăţeni suntem, ziarul „Zorile Bucovinei” şi Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi sunt alături de sutele de mii de protestatari din Kyiv şi toate oraşele Ucrainei, care s-au ridicat în apărarea principiilor democraţiei şi pentru promovarea valorilor europene. Susţinem şi suntem solidari cu „Euromaidanul”, în primul rând, prin cuvântul scris, prin poziţia cetăţenească, prin promovarea consecventă a valorilor umane şi idealurilor naţionale.

O ROMÂNIE DE SUFLET LA „ZORILE BUCOVINEI”

29 noiembrie 2013 | Categorie: Actualități

Nu putea să treacă pe lângă noi această zi. Chiar dacă n-ar fi fost iniţiativa deputaţilor de Suceava de a marca în fiecare an, la 28 noiembrie, Ziua Bucovinei şi chiar dacă această propunere legislativă nu s-ar fi bucurat de susţinerea Parlamentului României, care a decretat-o ca sărbătoare naţională a bucovinenilor şi tuturor celor ce simt şi respiră istoria neamului, totuna aveam să ne strângem într-o comuniune sufletească la „Zorile Bucovinei”, lucru ce-l facem, de fapt, mai mult sau mai puţin reuşit, în fiecare număr de ziar.

ZIUA BUCOVINEI – LA „ZORILE BUCOVINEI”

16 noiembrie 2013 | Categorie: Actualități

De Ziua Bucovinei, ziarul ZORILE BUCOVINEI Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, împreună cu Fundaţia Culturală ,,Leca Morariu” Suceava şi filiala Suceava a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, organizează, miercuri, 27 noiembrie 2013, ora 11,00, la redacţia ziarului ,,Zorile Bucovinei” (or. Cernăuţi, str. O. Kobyleanska, nr. 5), o manifestare de cinstire a două personalităţi originare din Cernăuţi – Leca Morariu şi Dragoş Vitencu.

ŞI LA CARAPCIU LIMBA ROMÂNĂ A DEVENIT REGIONALĂ

28 octombrie 2013 | Categorie: Actualități

Bietul nostru român, poate chiar prea blând din fire, modest şi smerit, asuprit de vremurile ce încă îl apasă, în pofida tuturor furtunilor ce se abat asupra lui pentru a-l distruge, pentru a-l stârpi din rădăcină, îşi păstrează cu Tricolorul în suflet şi destoinicie fiinţa naţională. Or, şi la Carapciu, raionul Hliboca, în frumoasa baştină a regretatului patriot român, poetului Vasile LEVIŢCHI, care, prin dragostea-i imensă faţă de tot ce respiră româneşte, a contribuit nemijlocit la trezirea naţională, românii locali au demonstrat că îşi iubesc cu adevărat graiul matern – Limba Română a obţinut statut de limbă regională.

„ZORILE BUCOVINEI” – O SĂRBĂTOARE DE SUFLET

23 octombrie 2013 | Categorie: Actualități

Pentru mine ziarul „ZORILE BUCOVINEI” e o sărbătoare de suflet, cel mai apropiat şi aşteptat prieten. L-am îndrăgit şi-l abonez încă de pe băncile şcolii. Şi atunci nici prin gând să-mi treacă că va sosi timpul ca în paginile bisăptămânalului să apară permanent, la rubrica „Voie bună la cei mici”, versurile mele pentru copii.

FIECARE HOTĂREŞTE ÎN CE LIMBĂ SĂ-ŞI EXPRIME GÂNDURILE

14 octombrie 2013 | Categorie: Actualități

În baza Constituţiei Ucrainei, vreo zece ani în urmă, Rada Supremă a adoptat legea cu privire la minorităţile naţionale. În rândurile de mai jos redăm conţinutul unui articol din ea: -în localităţile unde trăiesc compact cetăţeni ai Ucrainei de altă naţionalitate (nu ucraineană), acolo limba lor se foloseşte la fel ca şi limba de stat;

ŞI LA CUPCA LIMBA ROMÂNĂ-I O COMOARĂ INESTIMABILĂ – A OBŢINUT STATUT DE LIMBĂ REGIONALĂ

11 octombrie 2013 | Categorie: Actualități

În pofida faptului că trezirea noastră, a românilor din ţinutul bucovinean, e dificilă şi anevoioasă, totuşi, cu greu şi scârţ, urnim carul din loc. Şi dacă în ultimul timp nu prea avem motiv de bucurie, o veste minunată a luminat din nou chipurile noastre – şi la Cupca, localitate românească, cu vechi şi frumoase tradiţii, unde aproape 100% din populaţie o constituie românii, Româna a obţinut statut de limbă regională, conform Legii Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”.

UN VENETIC SĂ NE ÎNVEŢE, PE NOI, ROMÂNII, A TRĂI?

7 octombrie 2013 | Categorie: Actualități

Ştim cu toţii învăţătura, moştenită de la înţelepţii noştri strămoşi, că rahatul întotdeauna pluteşte la suprafaţă. Şi dacă noi, românii, băştinaşi din Ţara de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare, în pofida faptului că am fost răstigniţi de duşmani pe atâtea cruci, am fost şi suntem un popor blând şi poate chiar prea ascultător şi loial. Cu toate că destinul ne-a fost tragic, iar existenţa – fatală, fiind înrobiţi în repetate rânduri de străini, am învăţat să ne deprindem cu toate regimurile şi legile impuse de tirani, am răbdat cu capul sus toate insultele şi înjosirile, străduindu-ne să trăim în înţelegere şi armonie cu toate etniile conlocuitoare şi cu acelaşi răuvoitor, păstrându-ne însă demnitatea naţională şi graiul matern. Şi trebuia să se găsească un venetic, care să roadă ani de zile ca viermele în lemn în inima românului, înstrăinat de Ţară, să ne înveţe a trăi?