18 noiembrie 2018
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CU VIITORUL DE MÂNĂ, ÎN CATEDRALA MARII UNIRI

26 noiembrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Dacă pentru străini Alba Iulia e o extraordinară atracţie turistică, pentru noi a fost şi este locul unde Dumnezeu i-a auzit, i-a fericit, i-a înălţat pe scara virtuţilor pe români

FUNDAŢIA CIVICĂ „GHEORGHE ASACHI” – 10 ANI DE ACTIVITATE

13 noiembrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Trecutul, cu Lumina speranţei, ne cheamă mereu Acasă, unde ne sunt rădăcinile...Acasă, înseamnă LIMBA în care ne-am născut şi în care vorbim, în care şoptim iubirea, în care ne rugăm şi prin care dăinuim...

I.G. SBIERA – READUS DIN TUMULTUL UITĂRII

29 octombrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Îi datorăm dăinuirea prin limba română

25 DE ANI DE CERCETARE A ISTORIEI BUCOVINEI

22 octombrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Deşi până la centenarul Unirii Bucovinei cu Patria-mamă au rămas doi ani,

UNIUNEA REGIONALĂ A ROMÂNILOR DIN TRANSCARPATIA „DACIA” ŞI-A SĂRBĂTORIT 15 ANI DE ACTIVITATE

11 octombrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Acelaşi suflet de român bate în inima românilor din Bucovina istorică, precum şi a celor cu dor de Ţară din Maramureşul istoric. Or, clopotele bisericilor din sufletele noastre n-au încetat să cânte „Deşteaptă-te, române

RECUNOŞTINŢA BOIENCENILOR – PREDECESORILOR EROI

27 aprilie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Marele Boian în Duminica Floriilor i-a comemorat pe consătenii, care cu 100 de ani în urmă, au fost duşi cu forţa, fără vină, în adâncul imperiului rus. În memoria acestor eroi ai Neamului, din iniţiativa primarului Gheorghe DEMENCIUC, în centrul localităţii, lângă bustul lui Ion Neculce, a fost inaugurat un semn comemorativ din partea generaţiilor de azi şi de mâine.

N-AM UITAT DE CE AU AJUNS ROMÂNII LA COTUL DONULUI ŞI STALINGRAD

13 februarie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Mai arde lumânarea memoriei pentru un tată, un unchi, un verişor, căzuţi în Stepa Calmucă, la Cotul Donului, la Stalingrad – eroi cărora li se pregătea înălţarea unui monument în cimitirul din Boian. „Prefer să mor în mocirlă într-o Românie Mare, decât să mor în paradisul unei Românii mici”. (Ion Antonescu)

SFATUL SCRIITORICESC DE LA CERNĂUŢI şi PUTNA din 14-15 august 1943.

29 decembrie 2015 | Categorie: Istoria neamului

(Un comentariu pe marginea broşurii cu acelaşi nume, tipărită la Editura Cercului “Bucovina literară”, Cernăuţi, 1943)

LA CERNĂUŢI, ÎNTR-O ROMÂNIE MARE

2 decembrie 2015 | Categorie: Istoria neamului

... în oaza românităţii din Cernăuţi, în ZIUA SFÂNTĂ A LIBERTĂŢII, jertfa de mii de ani a NEAMULUI a făcut să ne regăsim într-o ROMÂNIE MARE, în care inimile noastre, ale românilor risipiţi prin lume de vitregiile istoriei, înstrăinaţi de ŢARĂ şi despărţiţi de fraţii de sânge printr-un gard de sârmă ghimpată, au bătut în unison cu inima PATRIEI noastre istorice.Organizate la cea mai majoră notă de Consulatul General al României la Cernăuţi, graţie dnei Eleonora Moldovan...

GHEORGHE ASACHI, ARTUR ŞI PAUL VERONA – CTITORII CONŞTIINŢEI NOASTRE NAŢIONALE

15 noiembrie 2015 | Categorie: Istoria neamului

...graţie dnei Eugenia Cimborovici-Teodoreanu, preşedintele Fundaţiei Civice Raionale „Gheorghe Asachi” Herţa, dlui Alexandru Teodoreanu, director programe la Asociaţia „Stindard” din Bucureşti, la 13 noiembrie curent, în or. Herţa, a avut loc un eveniment cultural de anvergură cu genericul: „Prin ei dăinuieşte conştiinţa de neam”, consacrat marelui cărturar şi deschizător de drumuri Gheorghe Asachi, trecut la cele veşnice acum 146 de ani, renumiţilor pictori români Artur şi Paul Verona, plecaţi în eterna cu 69 şi, respectiv, 49 de ani în urmă, 180 de ani de la înfiinţarea, de către părintele spiritual al Herţei, Gheorghe Asachi, a primei instituţii de învăţământ superior în limba română din Moldova – Academia Mihăileană (1835-1847), suită de manifestări organizate de Fundaţia Civică Raională „Gheorghe Asachi” Herţa,

ECOURILE PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ÎN INIMILE BOINCENILOR

10 septembrie 2015 | Categorie: Istoria neamului

La 23 august 1914, ruşii au intrat în Boian, au spart 84 de prăvălii, jefuindu-le. Mărfurile care nu le-au putut lua cu ei, le-au aruncat în drum, dând foc la mai multe case.

Iancu Flondor, cavalerul Unirii, – o prezenţă vie în conştiinţa românilor din Bucovina

19 iulie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Ziarul „Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, în colaborare cu cotidianul independent „Crai Nou” din Suceava și filiala Suceava a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, organizează, la 30 iulie, cu începere de la ora 13.00, în casa mare a „Zorilor Bucovinei”, de pe strada ce a purtat numele distinsului înaintaş, o manifestare comemorativă cu genericul „Iancu Flondor – providenţialul cavaler al Unirii”.

Pârcălabii (comandanţii garnizoanei) Cetăţii Hotinului – dovadă a vechimii şi originii moldoveneşti (româneşti) a acestei măreţe fortificaţii.(II)

7 iulie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Moldova feudală dintre Carpaţii Orientali şi Nistru, condusă de mari domni creştini (cum au fost Petru I Muşat, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Bogdan al III-lea, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Miron Barnovschi, Ioan Vodă cel Cumplit, Vasile Lupu), a reuşit să-şi apere autonomia şi integritatea teritorială...

ÎN GALIŢIA, PE URMELE VOIEVOZILOR MOLDAVI

24 iunie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Spre marea noastră bucurie şi aici, la Saltzbork, ne-a zâmbit norocul. Am aflat că patronul restaurantului e pe loc. Adevărul e, când ni s-a prezentat, am pierdut darul vorbirii. Nu mai rămânea nici o îndoială – în faţa noastră stătea un adevărat român, urmaş al voievodului Basarab.

CUM S-A CONSTRUIT PALATUL CULTURAL AL ROMÂNILOR DIN CERNĂUŢI CU LEUL SĂRACULUI

23 aprilie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Fostul Palat Cultural al Românilor din Cernăuţi, naţionalizat de sovietici şi transformat în Casa ofiţerilor, ...pe dinăuntru e ca un monstru înfiorător această clădire, faţă de care, se pare, românii noştri nu mai manifestă nici un interes, lăsând-o în pacea Domnului.