18 august 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

O ICOANĂ ÎN CARE ODIHNESC VIAŢA ŞI IZBÂNZILE PĂRINTELUI NICOLAE PENTELESCU

31 iulie 2017 | Categorie: Istoria neamului

Oricât m-aş strădui şi mi-aş dori, nu pot să cuprind în conţinutul unui articol de ziar întreaga-i viaţă tumultuoasă şi activitatea-i cu râvnă întru slujirea Bisericii lui Hristos şi Idealului Naţional a ilustrului meu consătean ...

LA MULȚI ANI IMNULUI ROMÂNIEI!

29 iulie 2017 | Categorie: Istoria neamului

Azi, 29 iulie, sărbătorim Ziua Imnului Național!

ÎN NOI DOI UN SUFLET BATE – NU UITA CĂ EŞTI ROMÂN! (VIDEO)

26 ianuarie 2017 | Categorie: Istoria neamului

...rămâne doar un vis dorinţa şi speranţa noastră să cadă sârma ghimpată şi să ne regăsim cu tot neamul la un loc,

SFÂNTUL COLIND – SUFLET DIN SUFLETUL STRĂBUNILOR

19 decembrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

... colindători şi urători din patru zări şi trei ţări, străbătând cu greu, din cauza cozilor lungi la frontieră, din Moldova şi România, la cea de-a 22-a ediţie a Festivalului „Florile Dalbe”, devenit un reper de menţinere şi perpetuare a tradiţiilor, organizată de Societatea „Mihai Eminescu”, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi,

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, SĂRBĂTORITĂ LA CERNĂUŢI

3 decembrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

La Teatrul Naţional, actualul „Olga Kobyleanska”, a fost prezentat un concert extraordinar, eveniment de anvergură ce a întregit suita de manifestări, prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, organizate de Consulatul General al României la Cernăuţi, în persoana Excelenţei Sale, dnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, şi întregii echipe consulare,

CU VIITORUL DE MÂNĂ, ÎN CATEDRALA MARII UNIRI

26 noiembrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Dacă pentru străini Alba Iulia e o extraordinară atracţie turistică, pentru noi a fost şi este locul unde Dumnezeu i-a auzit, i-a fericit, i-a înălţat pe scara virtuţilor pe români

FUNDAŢIA CIVICĂ „GHEORGHE ASACHI” – 10 ANI DE ACTIVITATE

13 noiembrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Trecutul, cu Lumina speranţei, ne cheamă mereu Acasă, unde ne sunt rădăcinile...Acasă, înseamnă LIMBA în care ne-am născut şi în care vorbim, în care şoptim iubirea, în care ne rugăm şi prin care dăinuim...

I.G. SBIERA – READUS DIN TUMULTUL UITĂRII

29 octombrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Îi datorăm dăinuirea prin limba română

25 DE ANI DE CERCETARE A ISTORIEI BUCOVINEI

22 octombrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Deşi până la centenarul Unirii Bucovinei cu Patria-mamă au rămas doi ani,

UNIUNEA REGIONALĂ A ROMÂNILOR DIN TRANSCARPATIA „DACIA” ŞI-A SĂRBĂTORIT 15 ANI DE ACTIVITATE

11 octombrie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Acelaşi suflet de român bate în inima românilor din Bucovina istorică, precum şi a celor cu dor de Ţară din Maramureşul istoric. Or, clopotele bisericilor din sufletele noastre n-au încetat să cânte „Deşteaptă-te, române

RECUNOŞTINŢA BOIENCENILOR – PREDECESORILOR EROI

27 aprilie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Marele Boian în Duminica Floriilor i-a comemorat pe consătenii, care cu 100 de ani în urmă, au fost duşi cu forţa, fără vină, în adâncul imperiului rus. În memoria acestor eroi ai Neamului, din iniţiativa primarului Gheorghe DEMENCIUC, în centrul localităţii, lângă bustul lui Ion Neculce, a fost inaugurat un semn comemorativ din partea generaţiilor de azi şi de mâine.

N-AM UITAT DE CE AU AJUNS ROMÂNII LA COTUL DONULUI ŞI STALINGRAD

13 februarie 2016 | Categorie: Istoria neamului

Mai arde lumânarea memoriei pentru un tată, un unchi, un verişor, căzuţi în Stepa Calmucă, la Cotul Donului, la Stalingrad – eroi cărora li se pregătea înălţarea unui monument în cimitirul din Boian. „Prefer să mor în mocirlă într-o Românie Mare, decât să mor în paradisul unei Românii mici”. (Ion Antonescu)

SFATUL SCRIITORICESC DE LA CERNĂUŢI şi PUTNA din 14-15 august 1943.

29 decembrie 2015 | Categorie: Istoria neamului

(Un comentariu pe marginea broşurii cu acelaşi nume, tipărită la Editura Cercului “Bucovina literară”, Cernăuţi, 1943)

LA CERNĂUŢI, ÎNTR-O ROMÂNIE MARE

2 decembrie 2015 | Categorie: Istoria neamului

... în oaza românităţii din Cernăuţi, în ZIUA SFÂNTĂ A LIBERTĂŢII, jertfa de mii de ani a NEAMULUI a făcut să ne regăsim într-o ROMÂNIE MARE, în care inimile noastre, ale românilor risipiţi prin lume de vitregiile istoriei, înstrăinaţi de ŢARĂ şi despărţiţi de fraţii de sânge printr-un gard de sârmă ghimpată, au bătut în unison cu inima PATRIEI noastre istorice.Organizate la cea mai majoră notă de Consulatul General al României la Cernăuţi, graţie dnei Eleonora Moldovan...

GHEORGHE ASACHI, ARTUR ŞI PAUL VERONA – CTITORII CONŞTIINŢEI NOASTRE NAŢIONALE

15 noiembrie 2015 | Categorie: Istoria neamului

...graţie dnei Eugenia Cimborovici-Teodoreanu, preşedintele Fundaţiei Civice Raionale „Gheorghe Asachi” Herţa, dlui Alexandru Teodoreanu, director programe la Asociaţia „Stindard” din Bucureşti, la 13 noiembrie curent, în or. Herţa, a avut loc un eveniment cultural de anvergură cu genericul: „Prin ei dăinuieşte conştiinţa de neam”, consacrat marelui cărturar şi deschizător de drumuri Gheorghe Asachi, trecut la cele veşnice acum 146 de ani, renumiţilor pictori români Artur şi Paul Verona, plecaţi în eterna cu 69 şi, respectiv, 49 de ani în urmă, 180 de ani de la înfiinţarea, de către părintele spiritual al Herţei, Gheorghe Asachi, a primei instituţii de învăţământ superior în limba română din Moldova – Academia Mihăileană (1835-1847), suită de manifestări organizate de Fundaţia Civică Raională „Gheorghe Asachi” Herţa,