05 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

GRIGORE NANDRIŞ A FOST OMAGIAT LA BAŞTINĂ

27 ianuarie 2015 | Categorie: Cernăuți

Nu cred că există altă localitate în nordul Bucovinei ce s-ar mândri cu un număr atât de mare de personalităţi (peste 100), care s-au născut în Mahala, comună românească de pe malul Prutului, atestată pentru prima dată documentar în anul 1472, când a fost dăruită mănăstirii Putna de domnitorul Ştefan cel Mare.

MAI VECHI CA UNIREA

30 noiembrie 2014 | Categorie: Cernăuți

La alţi Carpaţi se gândeau românii bucovineni când chemau paşnic, prin cântec, batalioanele „cu frunze şi flori”.

MARIILE ŞI IUBIRILE LUI ŞTEFAN CEL MARE

2 iulie 2014 | Categorie: Cernăuți

Astăzi se împlinesc 510 ani de la trecerea în nemurire a celui mai viteaz Domn al românilor. Poporul l-a numit „cel Mare”.

Muzeul „Maximilian Hacman” din Oprişeni prezentat la Cernăuţi

20 mai 2014 | Categorie: Cernăuți

În anul 1977, Consiliul Internaţional al Muzeelor a stabilit ca Ziua Internaţională a Muzeelor să fie sărbătorită pe 18 mai, cu scopul de a recunoaşte rolul acestor instituţii în dezvoltarea societăţii. În această zi, arta, ştiinţa şi istoria sunt celebrate în toată lumea, prin programe speciale.

NUMELE CEL BUN – ÎN VIAŢĂ ŞI DUPĂ MOARTE

21 aprilie 2014 | Categorie: Cernăuți

...cât de mult are nevoie şi Casa lui Aron Pumnul din Cernăuţi de o Aură şi cât de necesar ar fi ca responsabilii de ea să împrumute măcar o fărâmă din dragostea şi sacrificiile muzeografului din Suceava.

LA MAHALA - AU FOST COMEMORAŢI EROII NEAMULUI

26 februarie 2014 | Categorie: Cernăuți

Sângerează în doliu Ucraina, lacrimile durerii se revarsă din inimile tuturor iubitorilor de Neam şi Ţară, Adevăr, Dreptate şi Libertate. Suntem alături de tristeţea lor cu inima zdrobită, fiindcă nu am uitat ce înseamnă sânge şi moarte, deznădejde şi despărţire. Deşi de la acele momente tragice pentru românii din nordul Bucovinei au trecut peste şapte decenii, ele ne urmăresc cu un nou coşmar, dezlănţuit tot de un regim criminal. Duminica precedentă, când întreg Cernăuţiul, întreaga Bucovină îşi lua rămas bun, petrecându-l în ultimul său drum pe eroul naţional Oleksandr ŞCERBANIUK, împuşcat pe EuroMaidanul din Kyiv, la Mahala, raionul Noua Suliţă, clopotele durerii au bătut în unison cu cele din întreaga Ucraină, întru pomenirea EROILOR ce străjuiesc altarele de jertfă ale Neamului, SFINŢILOR MARTIRI, dornici de libertate, celor răpuşi de gloanţele mitralierelor călăilor sovietici în Lunca Prutului, în noaptea de 6 spre 7 februarie 1941.

ŞCOALA MEA FRUMOASĂ, MĂ-NTORC LA TINE, ACASĂ...

5 februarie 2014 | Categorie: Cernăuți

Nu ştiu ce simt buneii şi părinţii copiilor rupţi de la tulpina graiului matern, să nu fie oare roşi de remuşcări că şi-au înstrăinat copiii de Limba strămoşilor, or împărtăşesc şi ei bucuria celor ce se laudă că au pus umărul la ucrainizarea şcolii. Îşi vor da oare cândva seama ce greşeală ireparabilă au comis? Ce vor răspunde oare la dreapta judecată, când se vor revedea cu părinţii, cu strămoşii, care, probabil, de umilinţă şi ruşine pentru aceşti urmaşi nedemni de neamul lor, se întorc în morminte?

O călătorie virtuală prin Cernăuţii lui Eminescu

20 ianuarie 2014 | Categorie: Cernăuți

În anul 1975 poetul Grigore Vieru, aflându-se la Cernăuţi la o întâlnire cu numeroşii săi cititori, ni s-a destăinuit că iubeşte nespus de mult acest oraş, pentru că-l consideră oraşul copilărie sale şi pentru că pe străzile acestuia şi-a purtat paşii copilul Eminescu. Noi cernăuţenii ne mândrim cu faptul că pentru poetul, care s-a apropiat poate cel mai mult de tainele poeziei marelui Luceafăr, Cernăuţii au fost la fel primul oraş, cu care a făcut cunoştinţă în copilărie. Aici, imediat după război, venea cu mamă-sa după pânză, boieli şi pâine... Venea să vadă oraşul lui Eminescu, unde i s-a înfiripat prima dragoste, scrie primele poezii şi îşi vede publicată prima creaţie poetică.

CRASNA – o oază a culturii româneşti

16 decembrie 2013 | Categorie: Cernăuți

Un ucrainean a creat o impresionabilă peliculă documentară ce reflectă viaţa, obiceiurile şi aspiraţiile unui popor încercat de soartă, cu un destin tragic, dar care, în pofida vicisitudinilor vitregite ale istoriei sale, şi-a păstrat graiul, tradiţiile, identitatea şi demnitatea naţională.

SCUMPĂ-I AMINTIREA LĂSATĂ DE BUNICI!

14 decembrie 2013 | Categorie: Cernăuți

„Să nu ne pierdem soarta,/ Destinul nu-l uităm,/ Căci lumea va fi alta,/ Dar cinstea neamului purtăm…”.

Aron Pumnul – o persoană celebră

27 noiembrie 2013 | Categorie: Cernăuți

Astăzi 27 noiembrie, se implinesc 195 de ani de la nașterea lui Aron Pumnul, marelui cărturar, ziarist, pedagog, lingvist, istoric literar român, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Transilvania.

TOŢI AVEM UN ŞTREANG ÎN „PĂDUREA SPÂNZURAŢILOR”

23 noiembrie 2013 | Categorie: Cernăuți

...pe fiecare dintre noi, cei care ne supunem, ne facem slugi la străini, ne-aşteaptă un ştreang în „Pădurea spânzuraţilor”, atât doar că nu ştim ziua şi ora exactă a execuţiei.

„ACEL CU STEAGUL ROMÂNESC”

21 noiembrie 2013 | Categorie: Cernăuți

Adevărul e că demult aflasem de Românul Vasile BOTĂ, preşedintele filialei din Boian a Societăţii „M. Eminescu”, numit încă de pe timpul sovieticilor „Acel cu steagul românesc”. Or, când nu se permitea nici să pronunţi cuvântul „român”, pe acoperişul gospodăriei sale flutura simbolul strămoşilor – Tricolorul, şi care, în 1987, cu aproape 27 de ani în urmă, şi-a înfrumuseţat frumoasa casă cu două nivele cu picturi fascinante ce ar trebui să fie relicve sfinte nu doar pentru acest bărbat ales al neamului, ci şi pentru fiecare dintre noi – pe un perete al sufrageriei e pictat portretul celui mai viteaz Domn al românilor – Ştefan cel Mare, în cele patru colţuri, pe tavan, străluceşte capul de bour cu stema şi Tricolorul, iar într-o odaie de la etajul doi, pe un perete e desenată casa bătrânească părintească, unde bravul boincean cu inimă română a văzut lumina zilei, iar pe altul – bunii şi regretaţii săi părinţi – tatăl Dumitru şi mama Maria.

Realitate şi politică

19 noiembrie 2013 | Categorie: Cernăuți

De când ne ştim pe acest pământ, între etniile noastre, în particular, între ucraineni şi români, nu se cunosc conflicte militare, cu acaparări reciproce de teritorii. Dimpotrivă, avem o mulţime de fapte ce vorbesc despre colaborare şi ajutor reciproc.

„MALANCA DIN CRASNA” – O FĂRÂMĂ DIN ISTORIA ROMÂNILOR DIN NORDUL BUCOVINEI

15 noiembrie 2013 | Categorie: Cernăuți

Pelicula a fost filmată, în decursul a patru ani, de tânărul regizor cernăuţean Dmytro Suholytkyi-Sobciuk. Subiectul filmului îl constituie istoria destinului românilor din s. Crasna, raionul Storojineţ, care se pregătesc de Malancă. Astfel, spectatorii au posibilitatea să vizioneze un obicei magic, plin de mister, care se desfăşoară o singură dată pe an – în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, când se sărbătoreşte Sfântul Vasile (pe stil vechi), la toate etapele lui sacrale şi să ia cunoştinţă de cultura românească.