18 august 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ECOURILE PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ÎN INIMILE BOINCENILOR

10 septembrie 2015 | Categorie: Istoria neamului

La 23 august 1914, ruşii au intrat în Boian, au spart 84 de prăvălii, jefuindu-le. Mărfurile care nu le-au putut lua cu ei, le-au aruncat în drum, dând foc la mai multe case.

Iancu Flondor, cavalerul Unirii, – o prezenţă vie în conştiinţa românilor din Bucovina

19 iulie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Ziarul „Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, în colaborare cu cotidianul independent „Crai Nou” din Suceava și filiala Suceava a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, organizează, la 30 iulie, cu începere de la ora 13.00, în casa mare a „Zorilor Bucovinei”, de pe strada ce a purtat numele distinsului înaintaş, o manifestare comemorativă cu genericul „Iancu Flondor – providenţialul cavaler al Unirii”.

Pârcălabii (comandanţii garnizoanei) Cetăţii Hotinului – dovadă a vechimii şi originii moldoveneşti (româneşti) a acestei măreţe fortificaţii.(II)

7 iulie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Moldova feudală dintre Carpaţii Orientali şi Nistru, condusă de mari domni creştini (cum au fost Petru I Muşat, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Bogdan al III-lea, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Miron Barnovschi, Ioan Vodă cel Cumplit, Vasile Lupu), a reuşit să-şi apere autonomia şi integritatea teritorială...

ÎN GALIŢIA, PE URMELE VOIEVOZILOR MOLDAVI

24 iunie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Spre marea noastră bucurie şi aici, la Saltzbork, ne-a zâmbit norocul. Am aflat că patronul restaurantului e pe loc. Adevărul e, când ni s-a prezentat, am pierdut darul vorbirii. Nu mai rămânea nici o îndoială – în faţa noastră stătea un adevărat român, urmaş al voievodului Basarab.

CUM S-A CONSTRUIT PALATUL CULTURAL AL ROMÂNILOR DIN CERNĂUŢI CU LEUL SĂRACULUI

23 aprilie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Fostul Palat Cultural al Românilor din Cernăuţi, naţionalizat de sovietici şi transformat în Casa ofiţerilor, ...pe dinăuntru e ca un monstru înfiorător această clădire, faţă de care, se pare, românii noştri nu mai manifestă nici un interes, lăsând-o în pacea Domnului.

FILE DIN ISTORIA SATULUI ROPCEA: CASA DE CULTURĂ

20 martie 2015 | Categorie: Istoria neamului

...căminul cultural a fost deschis în 1947, în casa gospodarului Vasile Borcea, bietul om şi-a „câştigat” moartea din cauza bunăstării obţinute prin muncă istovitoare. La 13 iunie 1941 a fost deportat împreună cu soţia şi trei copii.

Pârcălabii (comandanţii garnizoanei) Cetăţii Hotinului – dovadă a vechimii şi originii moldoveneşti (româneşti) a acestei măreţe fortificaţii.

14 martie 2015 | Categorie: Istoria neamului

MOTTO: „Stă cetatea din Hotin /Răstignită pe o zare/Şi puţin câte puţin/Se-covoaie-ncet şi moare….. Răstignită pe o zare /Stă cetatea din Hotin/Iar pe turle-n loc de floare/Creşte iarba de pelin…..Iarba-amară de pelin /Pe cetatea din Hotin...” (versuri din poezia “Cetatea din Hotin” aparţinând poetului cernăuţean Vasile Tărâţeanu)

„Să mă-ntorc din pribegii pe cărări de veşnicii”

10 martie 2015 | Categorie: Istoria neamului

„Bădiţa Dumitru a trăit cu dorul în suflet – a sperat să se întoarcă acasă. Evident, n-a avut posibilitate, în timpul dominaţiei comuniste, să revină la baştină. A visat mereu că-şi îmbrăţişează fraţii şi surorile şi cu acest vis s-a stins.

ALEXIE MORARIU – FIGURĂ PROEMINENTĂ ÎN GALERIA DIRECTORILOR ŞCOLII DIN BOIAN

17 februarie 2015 | Categorie: Istoria neamului

În Albumul ce ne-a fost trimis de boincenii din Canada găsim o fotografie...

ŞI-A DESCOPERIT BUNICUL STRĂJER

4 februarie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Războiul, ocuparea nordului Bucovinei de către sovietici l-au despărţit definitiv pe Constantin Alisavetei de familie...

VASILE BIZOVI –LUMINĂ DE VEGHE ÎN CATEDRALA SPIRITUALITĂŢII NEAMULUI

1 februarie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Apropo, prin anii’ 90, după prăbuşirea epocii roşii a comunismului, când se miza pe o renaştere naţională, Patriotul Vasile Bizovi a fost sufletul românismului în Bucovina înstrăinată de Ţară

GRIGORE NANDRIŞ A FOST OMAGIAT LA BAŞTINĂ

27 ianuarie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Nu cred că există altă localitate în nordul Bucovinei ce s-ar mândri cu un număr atât de mare de personalităţi (peste 100), care s-au născut în Mahala, comună românească de pe malul Prutului, atestată pentru prima dată documentar în anul 1472, când a fost dăruită mănăstirii Putna de domnitorul Ştefan cel Mare.

MAI VECHI CA UNIREA

30 noiembrie 2014 | Categorie: Istoria neamului

La alţi Carpaţi se gândeau românii bucovineni când chemau paşnic, prin cântec, batalioanele „cu frunze şi flori”.

MARIILE ŞI IUBIRILE LUI ŞTEFAN CEL MARE

2 iulie 2014 | Categorie: Istoria neamului

Astăzi se împlinesc 510 ani de la trecerea în nemurire a celui mai viteaz Domn al românilor. Poporul l-a numit „cel Mare”.

Muzeul „Maximilian Hacman” din Oprişeni prezentat la Cernăuţi

20 mai 2014 | Categorie: Istoria neamului

În anul 1977, Consiliul Internaţional al Muzeelor a stabilit ca Ziua Internaţională a Muzeelor să fie sărbătorită pe 18 mai, cu scopul de a recunoaşte rolul acestor instituţii în dezvoltarea societăţii. În această zi, arta, ştiinţa şi istoria sunt celebrate în toată lumea, prin programe speciale.