17 noiembrie 2018
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

FILE DIN ISTORIA SATULUI ROPCEA: CASA DE CULTURĂ

20 martie 2015 | Categorie: Istoria neamului

...căminul cultural a fost deschis în 1947, în casa gospodarului Vasile Borcea, bietul om şi-a „câştigat” moartea din cauza bunăstării obţinute prin muncă istovitoare. La 13 iunie 1941 a fost deportat împreună cu soţia şi trei copii.

Pârcălabii (comandanţii garnizoanei) Cetăţii Hotinului – dovadă a vechimii şi originii moldoveneşti (româneşti) a acestei măreţe fortificaţii.

14 martie 2015 | Categorie: Istoria neamului

MOTTO: „Stă cetatea din Hotin /Răstignită pe o zare/Şi puţin câte puţin/Se-covoaie-ncet şi moare….. Răstignită pe o zare /Stă cetatea din Hotin/Iar pe turle-n loc de floare/Creşte iarba de pelin…..Iarba-amară de pelin /Pe cetatea din Hotin...” (versuri din poezia “Cetatea din Hotin” aparţinând poetului cernăuţean Vasile Tărâţeanu)

„Să mă-ntorc din pribegii pe cărări de veşnicii”

10 martie 2015 | Categorie: Istoria neamului

„Bădiţa Dumitru a trăit cu dorul în suflet – a sperat să se întoarcă acasă. Evident, n-a avut posibilitate, în timpul dominaţiei comuniste, să revină la baştină. A visat mereu că-şi îmbrăţişează fraţii şi surorile şi cu acest vis s-a stins.

ALEXIE MORARIU – FIGURĂ PROEMINENTĂ ÎN GALERIA DIRECTORILOR ŞCOLII DIN BOIAN

17 februarie 2015 | Categorie: Istoria neamului

În Albumul ce ne-a fost trimis de boincenii din Canada găsim o fotografie...

ŞI-A DESCOPERIT BUNICUL STRĂJER

4 februarie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Războiul, ocuparea nordului Bucovinei de către sovietici l-au despărţit definitiv pe Constantin Alisavetei de familie...

VASILE BIZOVI –LUMINĂ DE VEGHE ÎN CATEDRALA SPIRITUALITĂŢII NEAMULUI

1 februarie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Apropo, prin anii’ 90, după prăbuşirea epocii roşii a comunismului, când se miza pe o renaştere naţională, Patriotul Vasile Bizovi a fost sufletul românismului în Bucovina înstrăinată de Ţară

GRIGORE NANDRIŞ A FOST OMAGIAT LA BAŞTINĂ

27 ianuarie 2015 | Categorie: Istoria neamului

Nu cred că există altă localitate în nordul Bucovinei ce s-ar mândri cu un număr atât de mare de personalităţi (peste 100), care s-au născut în Mahala, comună românească de pe malul Prutului, atestată pentru prima dată documentar în anul 1472, când a fost dăruită mănăstirii Putna de domnitorul Ştefan cel Mare.

MAI VECHI CA UNIREA

30 noiembrie 2014 | Categorie: Istoria neamului

La alţi Carpaţi se gândeau românii bucovineni când chemau paşnic, prin cântec, batalioanele „cu frunze şi flori”.

MARIILE ŞI IUBIRILE LUI ŞTEFAN CEL MARE

2 iulie 2014 | Categorie: Istoria neamului

Astăzi se împlinesc 510 ani de la trecerea în nemurire a celui mai viteaz Domn al românilor. Poporul l-a numit „cel Mare”.

Muzeul „Maximilian Hacman” din Oprişeni prezentat la Cernăuţi

20 mai 2014 | Categorie: Istoria neamului

În anul 1977, Consiliul Internaţional al Muzeelor a stabilit ca Ziua Internaţională a Muzeelor să fie sărbătorită pe 18 mai, cu scopul de a recunoaşte rolul acestor instituţii în dezvoltarea societăţii. În această zi, arta, ştiinţa şi istoria sunt celebrate în toată lumea, prin programe speciale.

NUMELE CEL BUN – ÎN VIAŢĂ ŞI DUPĂ MOARTE

21 aprilie 2014 | Categorie: Istoria neamului

...cât de mult are nevoie şi Casa lui Aron Pumnul din Cernăuţi de o Aură şi cât de necesar ar fi ca responsabilii de ea să împrumute măcar o fărâmă din dragostea şi sacrificiile muzeografului din Suceava.

LA MAHALA - AU FOST COMEMORAŢI EROII NEAMULUI

26 februarie 2014 | Categorie: Istoria neamului

Sângerează în doliu Ucraina, lacrimile durerii se revarsă din inimile tuturor iubitorilor de Neam şi Ţară, Adevăr, Dreptate şi Libertate. Suntem alături de tristeţea lor cu inima zdrobită, fiindcă nu am uitat ce înseamnă sânge şi moarte, deznădejde şi despărţire. Deşi de la acele momente tragice pentru românii din nordul Bucovinei au trecut peste şapte decenii, ele ne urmăresc cu un nou coşmar, dezlănţuit tot de un regim criminal. Duminica precedentă, când întreg Cernăuţiul, întreaga Bucovină îşi lua rămas bun, petrecându-l în ultimul său drum pe eroul naţional Oleksandr ŞCERBANIUK, împuşcat pe EuroMaidanul din Kyiv, la Mahala, raionul Noua Suliţă, clopotele durerii au bătut în unison cu cele din întreaga Ucraină, întru pomenirea EROILOR ce străjuiesc altarele de jertfă ale Neamului, SFINŢILOR MARTIRI, dornici de libertate, celor răpuşi de gloanţele mitralierelor călăilor sovietici în Lunca Prutului, în noaptea de 6 spre 7 februarie 1941.

ŞCOALA MEA FRUMOASĂ, MĂ-NTORC LA TINE, ACASĂ...

5 februarie 2014 | Categorie: Istoria neamului

Nu ştiu ce simt buneii şi părinţii copiilor rupţi de la tulpina graiului matern, să nu fie oare roşi de remuşcări că şi-au înstrăinat copiii de Limba strămoşilor, or împărtăşesc şi ei bucuria celor ce se laudă că au pus umărul la ucrainizarea şcolii. Îşi vor da oare cândva seama ce greşeală ireparabilă au comis? Ce vor răspunde oare la dreapta judecată, când se vor revedea cu părinţii, cu strămoşii, care, probabil, de umilinţă şi ruşine pentru aceşti urmaşi nedemni de neamul lor, se întorc în morminte?

O călătorie virtuală prin Cernăuţii lui Eminescu

20 ianuarie 2014 | Categorie: Istoria neamului

În anul 1975 poetul Grigore Vieru, aflându-se la Cernăuţi la o întâlnire cu numeroşii săi cititori, ni s-a destăinuit că iubeşte nespus de mult acest oraş, pentru că-l consideră oraşul copilărie sale şi pentru că pe străzile acestuia şi-a purtat paşii copilul Eminescu. Noi cernăuţenii ne mândrim cu faptul că pentru poetul, care s-a apropiat poate cel mai mult de tainele poeziei marelui Luceafăr, Cernăuţii au fost la fel primul oraş, cu care a făcut cunoştinţă în copilărie. Aici, imediat după război, venea cu mamă-sa după pânză, boieli şi pâine... Venea să vadă oraşul lui Eminescu, unde i s-a înfiripat prima dragoste, scrie primele poezii şi îşi vede publicată prima creaţie poetică.

CRASNA – o oază a culturii româneşti

16 decembrie 2013 | Categorie: Istoria neamului

Un ucrainean a creat o impresionabilă peliculă documentară ce reflectă viaţa, obiceiurile şi aspiraţiile unui popor încercat de soartă, cu un destin tragic, dar care, în pofida vicisitudinilor vitregite ale istoriei sale, şi-a păstrat graiul, tradiţiile, identitatea şi demnitatea naţională.