03 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„ÎMI IUBESC SATUL, GRAIUL ŞI NEAMUL CU DURERE DE INIMĂ”

16 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Eleonora BIZOVI, la cei 80 de ani împliniţi, rămâne un ideal al femeii cu cele mai alese virtuţi, în deosebi, cu cele sufleteşti, spirituale, e ca o carte rară deschisă pentru urmaşi, ca ei să culeagă din ea bobul învăţăturii şi înţelepciunii, înveşmântat în podoabele şi canavaua limbii române, în iubirea de neam.

DE-A PURURI ZIUA CEA DE AZI...

15 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Trebuia să mă întorc acasă, la părinţi, şi a fost marele meu noroc că la Cernăuţi exista „Zorile Bucovinei”.

CU DORUL DE... DACIA ÎN SUFLET

15 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Pictorul basarabean Ion SFECLĂ, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, cetăţean de onoare al comunei Parcova, membru al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici (AIAP) UNESCO, e mereu cu dorul şi gândul la baştină, la casa părintească, la fraţi, căci părinţii, să le fie ţărâna uşoară, nu mai sunt în viaţă.

IBO BOBUL - ZEUL SUPREM AL CÂNTECULUI

15 martie 2013 | Categorie: Bucovina

O înţelepciune veche cât lumea spune că zeii trăiesc printre oameni. Cred că nu voi exagera afirmând că unii oameni devin adevăraţi zei. Or, ajuns în locaşul zeilor, pe Olimpul Muzicii, talentatul nostru bucovinean Ivo BOBUL, Artist al Poporului din Ucraina, Cetăţean de Onoare al oraşului Cernăuţi, originar din s. Tereblecea, raionul Hliboca, a devenit mai mult decât un zeu – vocea de aur a Ucrainei, unul dintre cei mai înzestraţi şi îndrăgiţi cântăreţi. Adevărul e unul: calea spre vârful piramidei nu i-a fost bătătorită cu flori, ci, mai degrabă, presărată cu spini şi bolovani, iar laurii succesului nu i-au căzut ca mana din cer, dar i-a dobândit prin muncă asiduă, trecând prin multe vârtejuri şi înfruntând numeroase furtuni ale destinului. Însă, în pofida tuturor vicisitudinilor sorţii, înaripat de înălţimile visului, convins în forţele sale, s-a menţinut şi se menţine pe verticală, vocea-i inegalabilă revărsându-şi unduirea şi vibraţia peste povârnişurile destinului cu toate serpentinele şi hăţişurile ei, bucurându-ne şi mângâindu-ne sufletele cu adieri lirice, tulburătoare. Posibil, talentatul interpret a fost codificat pentru ca prin esenţa cântecului să pătrundă în labirintele sufletului omenesc.