03 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CU CE AU GREŞIT ROMÂNII DIN BUCOVINA CĂ AU RĂMAS ORFANI DE MAMĂ?

22 noiembrie 2014 | Categorie: Bucovina

Sunt oameni care rămân veşnic tineri, nu îmbătrânesc nicicând, sufletul cărora întinereşte ca şi codrul în primăvară, căci nu au altă povara mai dulce şi mângâietoare, decât cea de a iubi. Or, îi întinereşte dragostea de Grai, Neam, Ţară, de tot ce le aminteşte de părinţi, bunei şi străbunei. O astfel de iubire, ce-i ţine verde rădăcina vieţii, o întinereşte mereu şi pe corespondenta noastră netitulară Viorica POPOVICI din Valea Cosminului, cu toate că a ajuns la jubileul de 80 de ani, pe care l-a sărbători la 16 noiembrie. Îi dorim să fie sănătoasă ca inima iernii, iar floarea vieţii să nu i se vestejească nici la o sută de ani, păstrându-i tânără şi verde rădăcina, dorul de România.

I. TRECUT PRIN FOC ŞI SABIE

10 octombrie 2014 | Categorie: Bucovina

Ilie (Iliuţă) Vaipan a trecut prin două războaie mondiale, lăsând o preţioasă amintire – jurnalul personal. Acest mândru bărbat şi trei fii ai săi, falnici ca brazii, au fost nimiciţi de călăii „eliberatori”.

DEPLÂNG ŞI EU VREMURILE CELE BĂTRÂNEŞTI, DE DEMULT...

7 octombrie 2014 | Categorie: Bucovina

mă înfiorez când cei tineri şi mai în vârstă au o nostalgie după viaţa în comunism, de parcă au dat uitării tot ce a fost al nostru, autentic, nu adus de pe aiurea...

DE-O VIAŢĂ, CU „ZORILE BUCOVINEI”

28 septembrie 2014 | Categorie: Bucovina

În special, ţin să menţionez atitudinea ziariştilor faţă de actuala situaţie din şcolile noastre, lupta lor pentru menţinerea şi perpetuarea limbii române şi culturii naţionale...

CÂND AU NĂVĂLIT RUŞII ERA JALE MARE

19 septembrie 2014 | Categorie: Bucovina

„În 1940, când au năvălit în Voloca ruşii era jale mare, foarte mult tineret a fost dus la moarte în neagră străinătate. Nu aveam nici 15 ani, prăşeam la Gheorghe al Ioanei, mai la deal de calea ferată. Eram vreo 8 prăşitori, iar trenul venea plin cu tineri de la Cuciur, care răcneau în gura mare..."

FATA TATEI DIN INIMA MAMEI

27 august 2014 | Categorie: Bucovina

Multă lume o ştie pe Eleonora Bizovi din Boian ca pe o păstrătoare de memorie, strângătoare de comori sufleteşti şi luptătoare pentru dăinuirea a tot ce i-a fost drag şi scump soţului ei. Dar mai puţini cunosc cât zbucium, câtă grijă şi emoţii sălăşluiesc în sufletul ei de mamă. Aceste trepidante sentimente, aceste tulburătoare frământări le poartă cu discreţie în lăcaşul lăuntric al fiinţei, deoarece sunt numai ale ei. Doar uneori, când aduce la redacţie vreun articol despre durerile comunităţii sau vine cu o amară sesizare despre mersul înapoi ca racul al conaţionalilor slabi de fire, îi scapă şi un suspin ce-i trădează neliniştile materne. Cele neplăcute, însă, rămân în tremurul suspinării, inima de mamă fiindu-i deschisă doar pentru împărtăşirea, cu modestă reticenţă, a bucuriilor.

ROMÂNII AU GUSTAT DIN PLIN DIN „RAIUL” STALINIST

24 august 2014 | Categorie: Bucovina

Nu ştiam nici o vorbă în română, însă am învăţat limba română în jumătate de an. Îmi amintesc parcă acum cum soacra îi spunea soţului Toader: „Fiule nu vorbi cu nora ruseşte, că dacă n-a învăţa româna, ce mă fac cu ea, nu ne vom putea înţelege”.

ÎN CER NU POŢI ZBURA, ÎN PĂMÂNT NU POŢI INTRA

22 august 2014 | Categorie: Bucovina

…luptau pentru supravieţuire în alt capăt de ţară, într-o comună din Hunedoara.

MĂ ROG CU OCHII ÎN LACRIMI ŞI INIMA-N DURERE

16 august 2014 | Categorie: Bucovina

Mă rog ca duhul de pace să pogoare peste peste neamurile din scumpa noastră Bucovină.

Ilie MOTRESCU – 45 de ani de nemurire

29 iulie 2014 | Categorie: Bucovina

MOARTEA ASASINĂ A POETULUI ILIE MOTRESCU E ÎNVĂLUITĂ ÎNCĂ ÎN MISTERUL TĂCERII ŞI FRICII

RĂDĂCINILE I-AU RĂMAS ACASĂ

20 iulie 2014 | Categorie: Bucovina

Un an fără Ion Bejenaru

STRÂNGĂTORI DE SUFLET, ZIDITORI DE IDEALURI…

5 iulie 2014 | Categorie: Bucovina

„Zorile Bucovinei” nu numai că s-a transformat într-o adevărată tribună a românismului, ci a devenit şi un centru al manifestărilor culturale de mare valoare.

CU TRICOLOR DIN FLORI, VIEŢUIND LA CEAHOR…

3 iulie 2014 | Categorie: Bucovina

La Ceahor pot fi numărate pe degete familiile în care, de la mare la mic, se vorbeşte româneşte. Pe ici pe colo au mai rămas câţiva bătrâni şi urmaşii lor bine crescuţi, temeinic aşezaţi în legea strămoşească. Timp de vreo şapte decenii, şcoala a înstrăinat irevocabil câteva generaţii de limba maternă. Flacăra cuvântului românesc mai pâlpâie doar în sfântul locaş, unde se păstrează cu pioşenie memoria Mitropolitului Silvestru Morariu Andrievici, care a slujit ca preot ceahorenilor între anii 1843-1862. Nu e uşor să fii român în nordul Bucovinei, dar şi mai complicat e să nu-ţi pierzi identitatea într-o localitate ca Ceahor, aflată în preajma Cernăuţiului şi atât de atractivă pentru străini.

VENEA LA NOI DUPĂ CĂRŢI

22 iunie 2014 | Categorie: Bucovina

(Ion Gheorghiţă ar fi împlinit 75 de ani)

MĂ STRĂDUIESC SĂ PORT CU DEMNITATE NUMELE MOŞTENIT DE LA STRĂBUNI

22 iunie 2014 | Categorie: Bucovina

Citind în „Zorile Bucovinei” articolele mele, dl Todor Nicolaevici din Sucevenii Hlibocii, unul din cei mai activi corespondenţi netitulari ai ziarului, s-a arătat curios să afle cât mai multe despre numele de familie Sucevan, ce mi-a fost dat să-l port. Interesul manifestat de acest stimat domn m-a îndemnat să încep cercetările în istoria familiei mele. Prin intermediul ziarului care ne uneşte pe toţi românii din ţinutul nostru, încerc să-i răspund la întrebările sale.