27 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

HARUL ŞI BELŞUGUL SĂ VI SE REVERSE ABUNDENT DIN IZVORUL FERICIRII, TOAMNELE SĂ VĂ CÂNTE MEREU SIMFONIILE IUBIRII

15 noiembrie 2017 | Categorie: Destine

Pedagog prin vocaţie, înnobilat cu iubire de Neam, dl Nicolae Mintencu îşi sărbătoreşte astăzi jubileul de 75 de ani

TRĂIEŞTE CU DUREREA DUPĂ PĂRINŢII ÎNMORMÂNTAŢI ÎN ROMÂNIA

20 august 2017 | Categorie: Destine

...în acele timpuri, toată lumea vorbea românește...

„IATĂ CĂ MI-I DOR ŞI DE ION…”

1 mai 2017 | Categorie: Destine

...cei apropiaţi se duc de lângă noi, dar rămân în inima noastră

L-A ÎNTÂMPINAT, CU CÂNTĂRI DIN BUCOVINA, PE TÂNĂRUL REGE MIHAI

9 decembrie 2016 | Categorie: Destine

Câte Elene şi Marii îşi plâng pe ascuns părinţii în casele străinilor cărora le servesc cu zâmbetul pe buze?!

VIAŢA MEA, TRISTĂ ŞI FRUMOASĂ

9 octombrie 2015 | Categorie: Destine

Nu sunt eu unica pe acest pământ care am îndurat greutăţi. Aşa a fost soarta multor români din generaţia mea.

AŞA-I VIAŢA, TOT CU DORUL DE ACASĂ

7 octombrie 2015 | Categorie: Destine

„Respectă patria soţului, dar pe a ta iubeşte-o”

CU DOR DE BUCOVINA RĂSTIGNITĂ, DE PĂRINŢI ŞI FRAŢI

29 septembrie 2015 | Categorie: Destine

Numărându-se printre membrii Mişcării Legionare, pentru care iubirea de Neam şi Ţară, Dreptate şi Libertate era sfântă, de păcatul trădării căreia nu ne-am spălat nici până azi, prigonit şi încarcerat în lagăre şi închisori, Dumitru Paulescu devine o personalitate notorie a exilului românesc din Brazilia, unde-şi află refugiul, desfăşoară o fructuoasă activitate ştiinţifică şi literară – activează ca profesor la Universitatea din Brazilia, fondează şi editează revista „Cetatea Luminii”, Biblioteca „Satul”, scrie versuri, adevărate imnuri Neamului şi Gliei, pătrunse de dor şi durere. Acelaşi dor sfâşietor vibrează şi în puţinele scrisori, adresate rudelor, în deosebi fratelui Gheorghe. Ce-i drept, graţie nepoatei după frate, învăţătoarei Felicia Melniciuc din comuna Voloca, s-au păstrat doar două şi ele fiind roase de scurgerea nemiloasă a vremurilor. Or, prin disponibilitatea dnei învăţătoare le publicăm, însă, din păcate, unde textul e măcinat de viermele timpului, sunt nevoită să pun puncte de suspensii.

LUMINIŢA, SUFLET LUMINOS

14 septembrie 2015 | Categorie: Destine

Ea cea adevărată este Luminiţa – într-o lume a cântecului şi graiului românesc, în care se vede copilă urcând din urma mamei dealul spre şcoala de muzică...

DRAGI ÎI SUNT MIOARELE…

12 septembrie 2015 | Categorie: Destine

A rămas fidel gliei, bătăturile din palme aducându-i bunăstare în casă şi bucurie celor din jur. Dumitru Dascaliuc este omul care face cinste satului şi neamului nostru de români.

CU DRAGOSTE DE CELE SFINTE ALE NEAMULUI

16 august 2015 | Categorie: Destine

După cedarea şi împărţirea Bucovinei, a început Golgota românilor băştinaşi, deznaţionalizarea şi nimicirea lor

GRIGORE GHERMAN – VOCEA DE AUR A BUCOVINEI

9 august 2015 | Categorie: Destine

În timp ce alţi semeni de-abia îşi aleg calea în viaţă, înzestrat cu har divin, cunoscutul şi îndrăgitul interpret Grigore GHERMAN, originar din s. Pasat, Ţinutul Herţei, şi-a găsit deja un loc de frunte în florilegiul cântecului popular românesc, asaltând cu curaj şi talent Olimpul muzicii.

ŞI-A IUBIT NEAMUL CU SUFLETUL

30 iunie 2015 | Categorie: Destine

Mihai Jar a fost mai mult decât un pedagog, un îndrumător, a fost un bun şi adevărat părinte pentru zeci şi chiar sute de elevi. A fost şi a rămas un patriot care şi-a iubit Neamul cu sufletul, nu „înşirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune”, precum o fac unii, demonstrând această dragoste însufleţită prin fapte vii – deschiderea, la 1 septembrie 1991, în Cernăuţii lui Eminescu, a Şcolii Româneşti nr. 29, actualul Gimnaziu nr. 6, pentru inaugurarea căreia a bătut pragurile autorităţilor locale şi le-a ros urechile cu propunerile şi proiectele-i măreţe, a muncit neprecupeţindu-şi puterile la renovarea edificiului, apoi ca noul templu al cunoştinţelor să răsune de zâmbetele zglobii ale copilaşilor care doreau să înveţe în dulcele grai matern, în sfânta limbă a strămoşilor. De altfel, graţie acestui harnic şi exigent gospodar, Om de o aleasă omenie, înflăcărat Patriot al Neamului, mulţi vlăstari de români şi-au realizat visul de a învăţa buchea strămoşilor într-o frumoasă şi luminoasă şcoală românească chiar în centrul vechii urbe.

INTELECTUAL DE ALEASĂ CUMSECĂDENIE

23 iunie 2015 | Categorie: Destine

Avem oameni care au luptat şi continuă să militeze pentru Libertate, Neam, Limba Noastră cea Română. Unul din pleiada boincenilor care fac cinste satului este dl Gheorghe Demenciuc – în timpul de faţă primarul satului...

CU CE PAHAR DAI CU ACELAȘI ȘI IEI

20 aprilie 2015 | Categorie: Destine

Ilie Mihailovici al lui Zaharie este al doilea sătean întors acasă din cei 88 luați și duși pe frontul italian în primul război mondial. Întors acasă bolnav și fără un picior, a complicat și mai mult situația materială în familie unde, acuma, 9 guri trebuiau hrănite și îmbrăcate. Tot greul familiei a trecut pe umerii copiilor mai mărișori. Cel mai mare era Dumitru, numit în familie şi Trașel. Trașel - încoace, Trașel – încolo, de nu-și vedea, bietul, capul din treburi. Deşi era harnic, priceput în toate și stăruitor, cu mult greu se descurca în toate nevoile gospodăriei.

LACRIMI DIN PIATRA RĂBDĂRII

31 martie 2015 | Categorie: Destine

Dureroasă i-a fost ruperea de la tot ce i-a fost drag, îndeosebi renunţarea la duminicile când alerga la repetiţiile corului „Dragoş Vodă”, îmbrăca costumul naţional la spectacole de respiraţie românească...